Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 36. týždeň 2022

Týždeň v PSK - september 2022 - 36. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Unikátny projekt strednej športovej školy
 2. Cesta Mičakovce - náročných 1,6 km
 3. Po pandémii nárast návštevníkov

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Zástupcovia Úradu PSK sa stretli so svojimi poľskými kolegami na 13. Zasadnutí Výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL-SK 2014-2020.

  Zhodnotili stav realizácie strešných projektov a schválili ďalšie 4 mikroprojekty.

 • Spišská Belá sa vďaka finančnej pomoci PSK môže pochváliť zmodernizovanou atletickou dráhou v športovom areáli pri základnej škole. Projekt bol ukončený začiatkom leta a podporený dotáciou z Výzvy pre región vo výške 30-tisíc eur.

 • V Levoči sa 7. a 8. septembra aj za účasti predsedu PSK Milana Majerského uskutočnilo Mimoriadne zasadnutie Európskeho výboru regiónov – skupiny Európskej aliancie. Témou zasadnutia bolo Zapojenie mládeže do demokratického života a miestneho kultúrneho dedičstva.

 • Krajská samospráva naďalej prijíma nominácie pre aktuálny ročník najvyššieho krajského ocenenia Cena PSK 2022. Nominovať významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o mimoriadne úspechy, môže aj široká verejnosť. Uzávierka  nominácií je 30. septembra. Všetky informácie a potrebné tlačivá nájde verejnosť na webovom sídle kraja www.vucpo.sk.

Jingel PSK

Unikátny projekt strednej športovej školy
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Stredná športová škola v Poprade začala nový školský rok v novom sídle a v moderných priestoroch. Pre výchovu športových talentov a reprezentantov vznikol unikátny školský komplex s viacerými športoviskami a internátom. Ide o investíciu vo výške takmer 14-miliónov eur.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK. "Máme tu zrealizovanú stavbu strednej športovej školy, môžem povedať 21. storočia, ktorá na Slovensku vôbec nie je a neviem či v okolitých krajinách je niečo podobné."
 • Dušan Jasečko, spoločnosť Keraming, realizátor a predávajúci stavby: "Škola je urobená veľmi vzdušne, veľmi svetlo, krásne triedy, všetky kabinety, všetky špeciálne učebne, takže je to jeden uzavretý komplex."
 • Vladimír Lajčák, riaditeľ Strednej športovej školy Poprad: "Dokopy 191 žiakov by malo nastúpiť tento rok. Ten dvojtriedový projekt je stavaný na 240, ale celá škola na 360 žiakov."

Krajská samospráva vstúpila do projektu po rokovaniach s pôvodným vlastníkom areálu Active Zone, spoločnosťou Keraming vo februári minulého roku. Dokončený areál odkupuje od súkromnej spoločnosti s celou infraštruktúrou. Škola má množstvo unikátnych športovísk – hokejovú halu, viacúčelovú telocvičňu, posilňovne, priestory na regeneráciu, internát, jedáleň, ako aj moderné technológie na úsporu energií.

Nasleduje priama reč.

 • Dušan Jasečko, spoločnosť Keraming, realizátor a predávajúci stavby: "Viacúčelová hala je najväčšia palubovka na Slovensku, kde môžu byť tri úplne samostatné telocvične alebo jednu obrovskú na akékoľvek veľké zápasy."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Máme tu vysoký záujem žiakov, čiže na túto školu sa robí výber nie nábor, a to je prvý predpoklad, aby tu boli kvalitné talenty."
 • Vladimír Lajčák, riaditeľ Strednej športovej školy Poprad: "Tu v Poprade sú rozhodujúce štyri kolektívne športy futbal, hokej, basketbal, volejbal no a k tomu máme, samozrejme, lyžovanie, plávanie, atletiku, tenis. Všetko to, čo v okolí je. S tými veľkými oddielmi spolupracujeme tak, že športoví tréneri, ktorí majú mládežnícke kategórie, tak zároveň sú našimi trénermi a pracujú so svojimi zverencami."

Vznikom športového areálu sa zároveň naplnilo aj Memorandum o spolupráci uzatvorené so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Infraštruktúra je pripravená a čaká sa na financie, ktoré umožnia otvoriť hokejovú akadémiu.

Nasleduje priama reč.

 • Dušan Jasečko, spoločnosť Keraming, realizátor a predávajúci stavby: "Hokejová hala, ktorá spĺňa parametre, ktoré sú dané v súčasnosti a takých rozmerov, musia byť každé majstrovstvá sveta , nesmú byť iné. Je to typizovaný NHL rozmer 60x26."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sme stále so Slovenským zväzom ľadového hokeja v debate, takže predpokladám aj v krátkej dobe zmenu uznesenia vlády, že finančné prostriedky prídu na krytie týchto výdavkov. Malo by to byť dva milióny na investičné výdavky, plus potom ešte ďalšie na trénerov."
 • Miroslav Šatan, prezident SZĽH: "Samozrejme, že sa tešíme, že súčasťou tejto Strednej športovej školy bude táto hokejová infraštruktúra a teda zatiaľ by sa tam mal presunúť náš projekt 18-násťročných a veríme, že v budúcnosti tu vznikne plnohodnotná hokejová akadémia."

Strednú športovú školu v Poprade financuje krajská samospráva nateraz z vlastných zdrojov, pričom bude spoločnosti Keraming splácať dohodnutú sumu po tri milióny eur ročne. V areáli zostáva priestor na vybudovanie atletického sektora a ďalších vonkajších športovísk.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cesta Mičakovce - náročných 1,6 km
Týždeň v PSK: Cesty flashové správy)

Ruch cesta – 5 sek.

Modernizácia cesty okresná hranica Svidník – Mičakovce zlepší dopravnú mobilitu v okresoch Svidník a Vranov nad Topľou. Stavebné práce začali v máji 2021 a v auguste tohto roku boli ukončené. Celkový náklad vynaložený na toto dielo predstavuje 1,19 milióna eur. Financovaný bol z Integrovaného regionálneho operačného programu a z rozpočtu PSK.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Sme veľmi radi, že sme dostali v takýchto regiónoch možnosť investovať aj spolufinancovaním z EÚ zdrojov, keďže je takým historickým dlhom v investíciách, tak ako všetky cesty druhej triedy, ktoré sa stavali v rokoch 80. a 90., kde naozaj boli robené iba také kozmetické úpravy ako mikrokoberce alebo výmeny obrusov na nejakých háklivých miestach.
 • Pavel Andrijko, starosta obce Mičakovce: "Dochádzalo k zvážaniu svahov dokonca, preto sa tam robili tie oporné múry, ale hovorím, že cesta je vynikajúca, ja som veľmi spokojný, len dotiahnuť nedostatky nejaké."

Ruch cesta – 5 sek.

Ide o exponovaný úsek, ktorý prepája Giraltovce a Hanušovce nad Topľou. Aj keď rekonštrukciou prešla len časť cesty, išlo o technicky náročnú stavbu.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Toto je už komplexná rekonštrukcia aj keď je to iba 1,6 kilometra, tak sú to tri mostné objekty, dva z nich sú monolitické dosky a jeden klenbový most. Upravili sme komplet odvodňovacie pomery, hlavne v tej zárezovej časti tejto cesty, takže bezpečnosť na tejto ceste dostala 100%."
 • Ján Vook, poslanec ZPSK (Svidník): "Môžem skonštatovať, že sa urobil kus dobrej práce. 1,6 kilometra je to hranica medzi okresom Svidník a okresom Vranov. Ja verím tomu, že všetci šoféri, ktorí chodia  po tejto ceste, to ohodnotia, že táto cesta je kvalitná."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Zhotoviteľská firma zvládla aj napriek ťažkému podložiu, trom mostným úsekom túto stavbu, môžem povedať, že na jednotku. Pre tento cestný úsek to nie je všetko, budeme pokračovať ešte v zhruba ďalších dvoch kilometroch."

Ruch cesta – 5 sek.

Práce na mostoch zahŕňali výmenu mostných zvrškov a sanáciu častí nosnej konštrukcie, všetkých pohľadových plôch nosnej konštrukcie a spodnej stavby. Zároveň sa v úseku zmodernizoval jeden cestný priepust a vymenila sa vozovka položením nových asfaltových vrstiev.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Po pandémii nárast návštevníkov
Týždeň v PSK: Cestovný ruch (flashové správy)

Ukážky technika – 5 sek

Po dvoch rokoch sa cestovný ruch v PSK pomaly spamätáva z pandémie. Aj keď návštevnosť nie je rekordná, návrat turistov je zreteľný. Počas prvého polroka zavítalo do kraja takmer 366-tisíc návštevníkov všetkých ubytovacích zariadení. To predstavuje skoro štvornásobný medziročný nárast. V porovnaní s rokom 2019 však ide o pokles 44 %. Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku tohto roka tiež trojnásobný nárast domácich návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorých bolo vyše 292-tisíc. Ubytovaní návštevníci strávili v prvom polroku tohto roka v kraji v priemere 2,85 noci. Preferované boli prevažne víkendové predĺžené pobyty.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.09.2022 / Aktualizované: 14.09.2022 HoreTlačiť