Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - jún 24. týždeň 2022

Týždeň v PSK - jún 2022 - 24. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Výzva pre región – dotácie rozdelené
 2. Kraj má nového hlavného kontrolóra
 3. Voľby do samosprávy budú 29. októbra
 4. Gymnázium v Levoči – obnova za 425-tisíc eur

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Prostredníctvom svojej organizácie Správy a údržby ciest PSK začal kraj stavebné práce na mostnom objekte v Jezersku. Preinvestuje sa tu zo zdrojov PSK takmer 200-tisíc eur. Rekonštrukciou mosta sa má dosiahnuť zlepšenie jeho stavebno-technického stavu, ktorý bol klasifikovaný v stupni 5 (zlý).

 • Prešovská župa sa aj tento rok zapojila do charitatívnej cyklotour Na bicykli deťom pre život, ktorej zámerom je finančne podporiť onkologicky chorých detských pacientov. Príspevok kraja prispeje k organizácii rekondičných pobytov pre onkologicky choré deti a podpore detského onkologického oddelenia v konkrétnych nemocniciach.

 • Šarišské múzeum v Bardejove pozýva na výstavu, ktorá sa venuje zaujímavej postave z dejín Levoče a celého regiónu známej ako Levočská biela pani. Na výstave bude prezentovaný konvolut originálnych ilustrácií k románu Móra Jókaya o Levočskej pani, a to od maliara Jána Hálu. Verejnosti je výstava sprístupnená do 23. septembra.

 • Cez víkend sa v Červenom Kláštore Smerdžonka koná 45. ročník najväčšieho folklórneho podujatia v regióne Zamagurie Zamagurské folklórne slávnosti. Bohatý program prebieha do nedele 19. júna. Návštevníkom ponúka ľudový tanec, spev, prezentáciu ľudovej výroby, remeselníkov, výstavy a aktivity spojené so spoznávaním kultúry a prírody mikroregiónu Zamagurie.

Jingel PSK

Výzva pre región – dotácie rozdelené
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Krajské zastupiteľstvo rozhodlo 13. júna o rozdelení dotácií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región 2022.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Rozdeľovalo sa 3,85 miliónov eur. Bolo doručených 201 žiadostí o poskytnutie dotácie, z toho bolo priamo podporených 95 žiadateľov v rámci štyroch programov."

Prostredníctvom nich sa podporili projekty zamerané na cyklodopravu, výstavbu a rekonštrukciu športovísk či obnovu kultúrnych pamiatok, ako aj sociálne služby a paliatívnu zdravotnú starostlivosť. Záujem o poskytnutie dotácie neustále rastie. Krajská samospráva preto pristúpila k zvýšeniu celkovej sumy určenej na grantovú schému Výzva pre región.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Z 3,7 miliónov na 3,85 milióna eur. Samotná žiadaná suma sa takisto oproti minulému roku zvýšilo o viac ako dva milióny eur."
 • Gabriel Paľa, poslanec ZPSK (Prešov): "Za okres Prešov nám bolo doručených 33 projektov v celkovej alokácii 1,8 milióna eur, ale rozdeliť sme mohli iba 830-tisíc, takže sme podporili nie všetky žiadosti. Je nám ľúto, ale na jednej strane sme radi, že sa nám ľudia hlásia a že rozvoj regiónu je tu viditeľný."
 • Jozef Janiga, poslanec ZPSK (Poprad): "Čo sa týka objemu, tak treba povedať, že nemohol naplniť všetky projekty, ktoré boli podané. Napriek tomu sa nám podarilo zo 16-tich projektov 11 projektov podporiť. Podmienka bola, že to musí byť 100% podporené. Takže som rád, že sme našli medzi poslancami nejaký konsenzus."
 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Taktiež bolo poslancom umožnené, aby mohli v prípade ak disponujú sumou, ktorú nemôžu prideliť na projekty v rámci svojho okresu, aby mohli túto nerozdelenú sumu prideliť v rámci ďalšieho okresu, ktorý disponuje projektmi, ktoré je možné podporiť."

Dotačný program PSK Výzva pre región je koncept adresnej pomoci. Len vlani dal zelenú 822 projektom, a to aj vrátane špeciálnej dotácie. Z Výzvy pre región2021 sa do regiónov preinvestovalo 2,4 milióna eur.

Grafika

Výzva pre región 2022
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu

schválených 13 žiadostí – vyše 510-tisíc eur

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESO a národných kultúrnych pamiatok

schválených 23 žiadostí – vyše 939-tisíc eur

Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

schválených 53 žiadostí – vyše 2,1 mil. eur

Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti

schválených 6 žiadostí – vyše 206 tisíc eur

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kraj má nového hlavného kontrolóra
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo flashové správy)

Novým hlavným kontrolórom PSK je Marcel Novotný. Na šesťročné funkčné obdobie ho 13. júna zvolili župní poslanci, a to už v prvom kole volieb. Získal 47 hlasov od 60-tich hlasujúcich poslancov. Marcel Novotný je bývalým riaditeľom Daňového úradu v Prešove a pred zvolením pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia daňových špecialistov na spomínanom úrade.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Novotný, novozvolený hlavný kontrolór PSK: "Hlavnou prioritou bude to, aby zverený majetok či financie samosprávneho kraja sú využívané efektívne, adresne, transparentne a v súlade so zákonnom. To je základná úloha podľa mňa."

Krajské zastupiteľstvo rozhodovalo o novom hlavnom kontrolórovi spomedzi šiestich uchádzačov. Voľba hlavného kontrolóra prebiehala tajným hlasovaním a každý z prítomných kandidátov mal právo vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva v časovom rozsahu päť minút.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Voľby do samosprávy budú 29. októbra
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Voľby do orgánov miestnej a regionálnej samosprávy sa po prvýkrát budú spoločne konať v jeden deň, a to v sobotu 29. októbra. Krajskí poslanci na júnovom rokovaní schválili počet volebných obvodov a počet poslancov za jednotlivé okresy. Na základe poslaneckého návrhu sa bude v 13-tich okresoch voliť 65 poslancov, teda o troch viac, ako bolo vo všetkých predchádzajúcich voľbách od roku 2005. O jedného poslanca viac bude v okresoch Prešov, Kežmarok a Sabinov. Pre voľby predsedu samosprávneho kraja tvorí každý samosprávny kraj jeden volebný obvod.

Grafika

Počty poslancov Z PSK vo voľbách 2022 (podľa okresov):
 • Bardejov  – 6
 • Humenné – 5
 • Kežmarok – 6
 • Levoča – 3
 • Medzilaborce – 1
 • Poprad – 8
 • Prešov – 13
 • Sabinov – 5
 • Snina- 3
 • Stará Ľubovňa – 4
 • Stropkov – 2
 • Svidník – 3
 • Vranov nad Topľou – 6

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Gymnázium v Levoči – obnova za 425-tisíc eur
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Krajská samospráva realizuje obnovu vyše storočnej historickej budovy župného Gymnázia Janka Francisciho Rimavského v Levoči. Ukončená bola jedna zo štyroch etáp projektu. V rámci nej sa realizovala sanácia časti budovy proti vlhkosti a rekonštrukcia telocvične. Tá dostala nový betónový povrch a palubovku. Župa na stavebné práce preinvestovala z vlastných zdrojov 425-tisíc eur. Financie boli použité aj na opravu bleskozvodu, kanalizačné práce, odstránenie trhlín a obnovu interiéru. Sanácia budovy by mala pokračovať ďalšou fázou za približne 135-tisíc eur, a to ešte v tomto roku.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 15.06.2022 / Aktualizované: 20.06.2022 HoreTlačiť