Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - jún 22. týždeň 2022

Týždeň v PSK - jún 2022 - 22. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Nová budova v DSS Vranov
 2. Objavte Spišský Jeruzalem
 3. Spišský Jeruzalem – literárna súťaž
 4. Biele srdce pre sestry

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Putovnú výstavu Národného týždňa manželstva môžu vidieť návštevníci šiestich kultúrnych organizácií PSK. A to do konca februára 2023. Výstavu tvorí 20 fotografií zo súťaže Manželský trojuholník?. Aktuálne ju verejnosť nájde v priestoroch Podtatranského osvetového strediska v Poprade, kde bude výstava do konca júna.

 • PSK v spolupráci s IDS Východ a zmluvným autobusovým dopravcom SAD Humenné zabezpečil počas letnej sezóny dopravu medzi Stropkovom a rekreačným strediskom Domaša Valkov. Trasa prímestských autobusových spojov bude viesť na trase: Stropkov - Breznica - Miňovce - Lomné - Bžany - Valkov a späť. Cestujúci ich môžu využívať od júna až do konca septembra.

 • Aj vďaka podpore PSK z Výzvy pre región 2021 sa zvýšila kvalita sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Bardejove pre klientov kraja. Na rekonštrukciu sociálnych zariadení sme prispeli viac ako 10 700 eur.

 • Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú vyhlásené výberové konanie na voľnú pozíciu učiteľa/ky telesnej výchovy. Konkrétne hľadajú kolegu do pedagogického tímu školy SOŠ Obchodu a služieb v Humennom a Gymnázium J. Adama Raymana v Prešove. Všetky informácie pre uchádzačov sú zverejnené na webovom sídle vucpo.sk.

Jingel PSK

Nová budova v DSS Vranov
Týždeň v PSK: Sociálne služby (flashové správy)

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou sa koncom mája rozšíril o novú prístavbu. Dvojpodlažná budova bude klientom slúžiť na rehabilitáciu, fyzioterapiu i relaxáciu. PSK na  výstavbu preinvestoval z vlastných zdrojov 375-tisíc eur.   

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK. "Teraz sami vidíme, že boli naozaj dobré investované, priestory sú úplne vynovené. V podstate vybudovaný nový pavilón alebo prístavba tohto domova sociálnych služieb."
 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Zlepšujeme podmienky, zväčšujeme priestor a teda je tu priestor pre prácu s tým prijímateľom, ktorý tu prichádza."
 • Silvia Kmecová, riaditeľka DSS vo Vranove nad Topľou: "V novej prístavbe sa nachádza multisenzorická relaxačná miestnosť, fyzioterapia a čomu sa veľmi tešíme a to je kuchynka na nácvik pracovných zručností kde budú pracovať inštruktorky sociálnej rehabilitácie s našimi klientmi."

Ukážka program – 5 sek – recitovanie.

V nízkokapacitnom zariadení je poskytovaná starostlivosť pre 20-tich klientov s mentálnym a kombinovaným postihnutím. V dvoch nadzemných podlažiach novej prístavby sa vytvorili priestory kvalitnú terapeutickú činnosť.

Nasleduje priama reč.

 • Silvia Kmecová, riaditeľka DSS vo Vranove nad Topľou: "Klienti majú rôzne diagnózy, rôzne problémy, nemôžeme ich sústrediť takto, ale musíme ich rozdeliť do skupín. Naozaj sa zlepší odborná činnosť, záujmová činnosť, terapeutická činnosť s klientmi."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Nám nešlo iba o to, aby mali kde byť, ale, aby tie podmienky boli dôstojné a na tom chceme budovať a stavať všetku svoju aktivitu."
 • Pavel Slaninka, vedúci Odboru sociálnych vecí a rodiny PSK: "Takéto zariadenia majú stále zelenú a myslí, že takto aj do budúcna chceme v rámci celého Prešovského samosprávneho kraja túto ponuku rozširovať."
 • Marek Fedor, poslanec ZPSK (Vranov nad Topľou): "Oproti tým starým priestorom je to ozaj nové, moderné, ktoré spĺňa všetky kritéria sociálnych služieb aké by mali byť."
 • Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou: "Je dôležité, že táto nová prístavba vytvára dobré podmienky aj pre zamestnancov tohto zariadenia. Práca v tomto zariadení je veľmi náročná."

Ukážka program – tanec – 5 sek.

Modernizácia Domova sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou sa realizovala počas ôsmych mesiacov. Zariadenie rodinného typu charakterizuje zavádzanie nových metód práce s klientmi a informačných systémov a spolupráca s rodinou.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Objavte Spišský Jeruzalem
Týždeň v PSK: Spoločnosť flashové správy)

V Spišskej Kapitule, v lokalite zvanej Pažica, je priestor, ktorý nesie názov Spišský Jeruzalem. Štruktúrou sa podobná skutočnému blízkovýchodnému Jeruzalemu. Modelová krajinka pozostáva z viacerých sakrálnych stavieb a vybudovali ju medzi rokmi 1666 a 1675 jezuitskí mnísi.

Nasleduje priama reč.

 • Vladimír Olejník, člen Programovej rady festivalu Spišský Jeruzalem: "Spišský Jeruzalem je jedinečná baroková kalvária, čiže sakrálna krajina, ktorá vznikla neďaleko Spišskej Kapituly."

Anketa

návštevníci Spišského Jeruzalema

- Počula som o tom, že je to rozmiestnené v mierke ako vo Svätej zemi, tak aj to ma zaujalo.

- Sme hrdí, že na Spiši sa čosi také vybudovalo.

Nasleduje priama reč.

 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Vzácne miesto, ktoré spája Košický a Prešovský kraj a našou snahou je to, ako sa prepájajú tieto dva kraje, tak na tomto vzácnom mieste prepojiť duchovno a kultúru."

Myšlienku Spišského Jeruzalema rozvíja v tomto zmysle rovnomenný duchovno-kultúrny festival. Na jeho príprave sa spolupodieľa aj Prešovský samosprávny kraj. Už deviaty ročník podujatia sa konal posledný májový víkend a program sa niesol v duchu Roka rodiny.

 • Vladimír Olejník, člen Programovej rady festivalu Spišský Jeruzalem: "To znamená, že aj náplň tohto festivalu, všetky podujatia, atraktivity a podobné záležitosti sa snažia osloviť túto skupinu ľudí."
 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Sú takou pozvánkou na to, aby ľudia z regiónu, ale aj celého Slovenska, prípadne aj tí zahraniční, objavili toto miesto."

Súčasťou podujatia bolo okrem hudobných vystúpení, výstav, remeselných trhov, tvorivých dielní, napríklad aj divadelné predstavenie živej Krížovej cesty.

Ukážka Krížová cesta

Zabúdaš na to, že Judea je rímskou provinciou. Tu platia naše zákony.

- Ukrižuj ho, ukrižuj ho...

Nasleduje priama reč.

 • Peter Karpinský, režisér, Divadlo teatrálnej skratky: "Keďže sme v Spišskom Jeruzaleme a je to ako keby kópia toho pôvodného Jeruzalem,a tak logicky Krížovú cestu, lebo tá sem patrí. Začína sa to odsúdením Ježiša Krista – Gecemanskou záhradou, končí sa to jeho ukrižovaním a zmŕtvychvstaním."

Ukážka Krížová cesta – Bože, bože, prečo si ma opustil...

Anketa

návštevníci Spišského Jeruzalemu

- Sme radi, že sme to tu mohli zažiť aj ten priestor sa nám na to celkom hodí, sa nám zdá.

- It is wonderful... ďakujemo za take postanovke...  

Ukážka Krížová cesta – Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Spišský Jeruzalem – literárna súťaž
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Počas Dní Spišského Jeruzalema bola vyhlásená aj súťaž zameraná na autorskú tvorbu duchovnej literatúry. Určená je pre žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Mottom literárnej súťaže je - Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem.

Nasleduje priama reč.

 • b, vedúca Odboru kultúry PSK: "Tou nosnou témou je: príď, navštív, objav a napíš. To znamená, chceme, aby ľudia prichádzali na toto miesto a aby mladí ľudia napísali o svojom zážitku."

Literárne prozaické alebo básnické diela musia byť napísané v slovenskom jazyku a v rozsahu maximálne päť normostrán s počtom 9000 znakov. V prípade prózy môže jeden súťažiaci do súťaže zaslať maximálne tri prozaické útvary a v kategórii poézia najviac päť poetických útvarov. Zasielať ich môžu stredoškoláci výlučne v elektronickej forme na emailové adresy zriadené krajskou knižnicou v Prešove do 31. októbra tohto roka.

+ plagát k obrázkom

+ titulky:

próza:              spisskyjeruzalem-proza@kniznica-poh.sk
poézia:            spisskyjeruzalem-poezia@kniznica-poh.sk

 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Biele srdce pre sestry
Týždeň v PSK: Zdravotníctvo (flashové správy)

Zdravotné sestry ocenené Bielym srdcom 2022 prijal predseda PSK Milan Majerský. Poďakoval im za ich nasadenie a vykonanú prácu, ktorá im priniesla Biele srdce. Toto najvyššie ocenenie pre sestry, sestry manažérky a pedagogičky i pôrodné asistentky na Slovensku získalo za Prešovský samosprávny kraj šesť sestier, a to vo všetkých troch  kategóriách. Cena Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Oceňované sú sestry, ktoré svojou prácou prekračujú úroveň svojich povinností a ktoré sú ochotné investovať do zvyšovania kvality ošetrovateľskej praxe svoj čas a vedomosti.

Biele srdce 2022 - Ocenené sestry z Prešovského kraja

Sestra v praxi
 • Daniela Hnatová - Nemocnica Poprad
 • Mária Števanková - Vranovská nemocnica
 • Veronika Švedová - Ľubovnianska nemocnica
Pôrodná asistentka v praxi
 • Mária Lipkošová - Vranovská nemocnica
Sestra – manažér
 • Iveta Tinathová - Spišská katolícka charita AFOS Charitas    
Sestra – pedagóg
 • Elena Gurková - Prešovská Univerzita Prešov       

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.06.2022 / Aktualizované: 20.06.2022 HoreTlačiť