Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Stretli sa sestry samosprávnych krajov

Venovali sa vzdelávaniu sestier a ich stabilizácii v ošetrovateľskej praxi

Posledný májový týždeň sa na úrade prešovskej župy stretli sestry ôsmich samosprávnych krajov na spoločnom rokovaní. Jeho obsahom bol rozvoj dlhodobej starostlivosti v regiónoch a možnosť  koordinácie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti práve sestrami jednotlivých žúp.

Foto: Sestry samosprávnych krajov na Úrade PSK

Iniciátorom pracovného stretnutia sestier samosprávnych krajov bola sestra Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Tatiana Hrindová. Pozvanie na spoločné rokovanie prijali tiež vedúca Odboru zdravotníctva Ú PSK Zuzana Sabolová a zástupcovia rezortu vnútra SR. V zasadačke Úradu PSK v utorok 31. mája sestry diskutovali o napĺňaní svojich úloh a činností vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie spoločne so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Lenkou Dunajovou Družkovskou a riaditeľkou Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií rezortu Silviou Bodnárovou.

Foto: Sestry samosprávnych krajov na Úrade PSK

Sestry samosprávnych krajov riešili okrem iného tiež uplatnenie diagnosticko-terapeutických štandardov v ošetrovateľskej praxi. Štátna tajomníčka vyzvala pri tejto príležitosti sestry žúp, aby sa nebáli obrátiť na rezort s návrhmi na tvorbu štandardov, ktoré im v praxi najviac chýbajú.

Počas rokovania sa neskôr venovali aj téme vzdelávania sestier, stabilizácii ľudských zdrojov v ošetrovateľskej praxi, ale taktiež podmienkam pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ústavnej, dlhodobej aj domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  Účastníci stretnutia sa ale zhodli aj na nutnosti riešiť nefinančné formy motivácie sestier, ich pracovné podmienky, ako aj zjednodušenie a zjednotenie ošetrovateľskej dokumentácie.

Sestry samosprávnych krajov a zástupcovia rezortu zdravotníctva vyjadrili názor, že v budúcnosti je nevyhnutné zintenzívnenie ich vzájomnej komunikácie. V závere stretnutia bola preto vytvorená pracovná skupina sestier krajských samospráv a zástupcov z MZ SR, ktorí sa budú stretávať na mesačnej báze. Ďalšie spoločné stretnutia môžu byť prínosom pre získavanie nových návrhov a riešení problémov súčasnej ošetrovateľskej praxe.

***

V Prešove 3. júna 2022

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 02.06.2022 / Aktualizované: 03.06.2022 HoreTlačiť