Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK zorganizoval prvú odbornú konferenciu pre zdravotné sestry

Predstavili  svoje skúsenosti z ošetrovateľskej praxi

Zdravotníctvo

Vyše stovka sestier a pôrodných asistentiek sa vďaka iniciatíve hlavnej sestry Prešovského kraja stretla v Aule Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity  na spoločnej odbornej diskusii zameranej na tému ošetrovateľskej praxe. Súčasťou konferencie Sestry Prešovského kraja bolo aj zdieľanie ich skúseností a vzdelávanie.

Foto_ Konferencia sestier v Aule Fakulty manažmentu PU

Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Prešove usporiadal prvé odborné podujatie venované sestrám a pôrodným asistentkám. Nieslo sa v motte Sestry, pilier zdravotníckych systémov a jeho hlavným cieľom bolo vytvoriť sestrám priestor na odbornú diskusiu o uplatňovaní prístupu ošetrovateľskej praxe. A tiež na zdieľanie ich skúseností z ústavnej, dlhodobej a ambulantnej ošetrovateľskej praxe. V priestoroch Auly Fakulty manažmentu PU sa ich v stredu 22. júna stretlo vyše sto.

Foto_ Konferencia sestier v Aule Fakulty manažmentu PU

Odborný program konferencie tvorili tri diskusné panely s dvanástimi príspevkami. Prvý blok bol venovaný prezentácii manažmentu ošetrovateľstva v ústavnej zdravotnej starostlivosti. V druhom sa odprezentovali príspevky približujúce služby dlhodobej starostlivosti, poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj špecifiká hospicovej starostlivosti. Záverečný blok konferencie predstavil úlohy sestry v ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecifiká ADOS a charakteristiku projektu Školská sestra.

Foto_ Konferencia sestier v Aule Fakulty manažmentu PU

Na konferencii s odborným príspevkom okrem iných vystúpili predsedníčka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová, predsedníčka Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA Zuzana Gavalierová  a predsedníčka kontrolného výboru SKSaPA Iveta Michalcová. Podujatie prebiehalo pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského a jeho garantom bola sestra PSK Tatiana Hrindová.

Konferencia venovaná sestrám a ošetrovateľstvu  bola prvým podujatím svojho druhu, ktoré Prešovský samosprávny kraj zorganizoval. Ambíciou PSK je, aby toto odborné podujatie každoročne vytváralo priestor pre diskusiu o odborných otázkach ošetrovateľstva a  platformu pre zefektívňovanie komunikácie, odovzdávanie si vedomostí a skúseností z ošetrovateľskej praxe medzi sestrami.

***

V Prešove 23. júna 2022

Oddelenie komunikácia a propagácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.06.2022 / Aktualizované: 23.06.2022 HoreTlačiť