Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Most v obci Jezersko sa rekonštruuje

PSK tu z vlastných zdrojov preinvestuje 200-tisíc eur

Doprava

Prešovský samosprávny kraj aktuálne realizuje v rámci Kežmarského okresu viacero investičných akcií. Jednou z nich je aj rekonštrukcia 48-ročného mosta v obci Jezersko. Na opravu jeho zlého stavebno-technického stavu z vlastného rozpočtu preinvestuje takmer 200-tisíc eur.

Foto_ Most v obci Jezersko v rekonštrukcii

Krajská samospráva prostredníctvom svojej organizácie Správy a údržby ciest PSK začala realizovať stavebné práce na mostnom objekte M947 v intraviláne mosta Jezersko. A to vďaka financiám vyčleneným z rozpočtu prešovskej župy vo výške 199 591 eur. Rekonštrukciou mosta sa má dosiahnuť zlepšenie jeho stavebno-technického stavu, ktorý bol klasifikovaný v stupni 5 (zlý).

Takmer 50-ročný objekt s dĺžkou premostenia 12,3 metra dlhodobo vykazoval známky poškodenia. Na oporách jeho spodnej stavby je viditeľné podmytie základov, výkvety a inkrustácie. Zábradlie je skorodované a poškodené s chýbajúcim prvkom.  Koryto vodného toku pod mostom je zanesené s viditeľnou eróziou svahov.

Na mostnom objekte sa v rámci jeho rekonštrukcie odstráni jestvujúci mostný zvršok vrátane valcových nosníkov, zrekonštruujú prechodové oblasti, záverné múriky, krídla a úložné prahy. Vybuduje sa tu spriahajúca doska na nosnej konštrukcii a nový mostný zvŕšok, zrealizuje izolácia mostovky, ako aj rekonštrukcia vozovky pred i za mostným objektom. Pristúpi sa k spevneniu krajnice s odvodnením, realizácii vodorovného a zvislého dopravného značenia, samotného spevnenia koryta potoka a napokon k zhotoveniu obslužného prístupového schodiska pri oboch krajných oporách. Všetky uvedené stavebné práce by mali byť sfinalizované na jar 2023.

Počas ich realizácie platia na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá je obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, je regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky tu musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

***

V Prešove 10. júna 2022

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.06.2022 / Aktualizované: 11.06.2022 HoreTlačiť