Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

76-ročný most v okrese Svidník je už opravený

Na rekonštrukciu PSK vynaložil takmer 185-tisíc eur

Doprava

Viditeľné poruchy a nedostatky na moste v obci Okrúhle vo svidníckom okrese sa už podarilo odstrániť. Opravy financoval kraj z vlastných zdrojov.

Za 150 kalendárnych dní prešiel kompletnou rekonštrukciou 76-ročný most v obci Okrúhle (okres Svidník). Opravy si vyžiadali investíciu takmer 185-tisíc eur, ktoré financoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov.

FOTO - Zrekonštruovaný most v Okrúhlom (okr. Svidník)

Na oporách jednopoľového mosta už boli viditeľné vlhké škvrny, erózia betónu, odlupovanie a záclony. Na vozovke sa nachádzali priečne trhliny a lokálne hrbole. Na rímsach došlo k rozpadu betónu, zábradlie bolo skorodované a nevhodne ukončené. Okolie mosta bolo zarastené vegetáciou a most mal nevyhovujúce šírkové usporiadanie. Aj preto sa rozhodla Správa a údržba ciest PSK pristúpiť k rozsiahlej oprave mosta.

Stavebné práce pozostávali z vyfrézovania vozovky pred a za mostom, kompletnej demolácie mosta, taktiež sa urobili preložky inžinierskych sietí, zhotovili sa základové konštrukcie mosta, opory, nosná konštrukcia a prechodové oblasti mosta.

Okrem toho došlo k vyčisteniu koryta, úprave terénu pod mostom a v jeho okolí, tiež k zriadeniu nového odvodnenia mosta, izolácie mostovky a odvodňovacích drenážnych kanálikov. Zhotovili sa monolitické železobetónové rímsy, urobila sa montáž bezpečnostných zariadení, zhotovili sa konštrukcie vozovky na moste, obslužné prístupové schodiská pri oboch krajných oporách. Zrekonštruovala sa vozovka pred a za mostom a urobilo sa vodorovné a zvislé dopravné značenie.

***

V Prešove 18. júla 2022

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 18.07.2022 / Aktualizované: 18.07.2022 HoreTlačiť