Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Tri župné stredné školy umožnia letné vzdelávanie

Letné školy majú zmierniť dopady koronakrízy

Školstvo

Tri stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja budú vyučovať žiakov aj počas prázdnin. Tzv. letné školy otvoria SOŠ služieb Prešov a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, a to s finančnou podporou rezortu školstva. Prázdninové štúdium z vlastných zdrojov umožní aj SOŠ polytechnická J. A. Baťu Svit. Desiatky žiakov si v nich upevnia praktické zručnosti.

Letné školy s ponukou náhrady praktického vzdelávania v odborných a umeleckých predmetoch otvoria tri župné stredné školy v augustovom termíne. Letná škola pod názvom Fresh bude zrealizovaná v Strednej odbornej škole služieb v Prešove v dvojtýždňovom termíne od 16. do 27. augusta. Prebiehať bude v priestoroch školy a na stredisku odbornej prípravy na Sídlisku 3 v Prešove v  piatich skupinách: kozmetik, kaderník-vizážista, grafik tlačových médií, kaderník a fotograf. Jej účastníkmi budú žiaci 1. – 3. ročníka príslušného odboru, ktorí si budú svoje zručnosti overovať, či ich získavať aj alternatívnymi formami vzdelávania v tímovej práci. A taktiež pri neformálnom vzdelávaní v malých skupinách. Škola na zrealizovanie letného vzdelávania získala podporu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vo výške 5-tisíc eur.

Stredná odborná škola technická ako organizačná zložka Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove bola v súvislosti s organizáciou svojej letnej školy rezortom školstva podporená sumou 2-tisíc eur.  Jej snahou bude taktiež ponúknuť náhradu praktického vyučovania v strojárskom a elekrotechnickom odbore. Letná škola tu bude prebiehať desať dní  v termíne od 16. do 27. augusta  a viesť ju budú majstri odbornej výchovy. V skupine strojárstvo ju absolvujú najmä žiaci prvého ročníka, ktorým chýbajú základné zručnosti a obsahom ich dovzdelávania budú vedomosti zo sústruženia a frézovania. V skupine elektrotechnika bude vzdelávanie rozdelené na silnoprúdovú a slaboprúdovú elektrotechniku.

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu vo Svite aj v tomto roku realizuje letnú školu chémie. Keďže ide o vzdelávací rogram v štvorročnom študijnom odbore M, ktorý z výzvy vyhlásenej rezortom školstva nemohol byť finančne podporený, letnú školu tu zorganizujú z vlastných zdrojov. Žiaci si budú upevňovať svoje vedomosti a získavať nové poznatky z odboru chémia počas piatich dní od 16. do 20. augusta. Letná škola je pripravená pre záujemcov z blízkeho i širšieho okolia, ktorí budú mať počas nej zabezpečené ubytovanie na internáte a obed zdarma. Letné vzdelávanie bude prebiehať formou hier a prostredníctvom viacerých aktivít, pričom dispozícii budú mať žiaci až tri laboratóriá. Počas týždňa si však upevnia poznatky aj z matematiky, finančnej či čitateľskej gramotnosti i svoje jazykové schopnosti.

Ilustračné foto: Letná škola pre chemikov SOŠ polytechnická J.A. Baťu Svit

Letné školy sú súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID-19. Zvlášť dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov. Ich zámerom je sprístupniť ponuku náhrady praktického vyučovania za účelom získania nových, ale aj rozvoja a upevnenia už nadobudnutých praktických zručností a schopností žiakov. Zároveň umožňujú aj ponuku náhrady umeleckej praxe. Letné školy vytvárajú podmienky pre zvládnutie učiva vo vyšších ročníkoch.

***

V Prešove 22. júla 2021

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.07.2021 / Aktualizované: 22.07.2021 HoreTlačiť