Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj získal vyše 420-tisícový príspevok z Fondu na podporu športu

Zmodernizuje telocvičňu v Spojenej škole Bijacovce

Školstvo

Prešovský samosprávny kraj zrekonštruuje vďaka príspevku z Fondu na podporu športu telocvičňu Spojenej školy v Bijacovciach. Príspevok získal z historicky prvej výzvy zameranej na športovú infraštruktúru, a to vo výške viac ako 420-tisíc eur. Telocvičňa školy by mala nový vzhľad získať do konca budúceho roka.  

Pri plánovanej rekonštrukcii v Spojenej škole Bijacovce zameranej na zateplenie obvodového plášťa a stavebné úpravy objektu sa nahradí pôvodný drevený skelet oceľovým s novým opláštením. Vybuduje sa nová plynová kotolňa zrealizujú nové rozvody  kúrenia, vody a odpadu, zdravotechnických zariadení, elektriky, osvetlenia a smart technológií.  Zabezpečí sa tiež športové vybavenie pre rôzne druhy športov.

Spojená škola Bijacovce

Modernizáciou objektu sa v okrese Levoča, ktorý je zaradený medzi menej rozvinuté okresy, vytvoria kvalitné podmienky na napredovanie športu v regióne. A  to hlavne v basketbale, volejbale, hádzanej a florbale. Dostavbou tribúny vznikne komfortný priestor pre organizovanie športových medziškolských (mládežníckych ) turnajov a súťaží aj s národným dopadom.

Rekonštrukcia technicky dlhodobo nevyhovujúcej telocvične župnej Spojenej školy v Bijacovciach je jedným z podporených projektov výzvy Fondu na podporu športu a dotačnej pomoci Ministerstva financií SR. Celková hodnota projektu je takmer 850- tisíc eur.  Podpora fondu predstavuje 421 422 eur,  pričom Prešovský samosprávny kraj sa bude na jeho realizácii podieľať 50% spolufinancovaním.

Spojená škola v Bijacovciach má vyše 50-ročnú tradíciu a je jednou z mála lesníckych škôl na Slovensku, ktorá sa venuje príprave operátorov a mechanizátorov strojov i zariadení pre lesné hospodárstvo. Novou zrekonštruovanou telocvičňou by sa mala pýšiť koncom roka 2022.

***

V Prešove 22. júla 2021

Facebook

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 22.07.2021 / Aktualizované: 28.07.2021 HoreTlačiť