Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Obec Lúčka v súťaži Dedina roka 2021

Prezentácia pred hodnotiacou komisiou

Región

Obec Lúčku (okres Svidník) navštívila 17. júna národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2021 v počte sedem členov. Privítal ju starosta obce Mikuláš Mašlej tradičným slovanským zvykom – chlebom a soľou za sprievodu miestnej ľudovej cimbalovej hudby.      

Obec v spolupráci s Materskou a Základnou školou v Lúčke, poslancami obecného zastupiteľstva, Rímskokatolíckou cirkvou, Dobrovoľným hasičským zborom, Telovýchovnou jednotou „Topľan“ Lúčka, miestnymi združeniami, ochotnými podnikateľmi a živnostníkmi  pripravila nápaditý a originálny program.

Miestny detský folklórny súbor

V rámci prezentácie v spoločenskej sále obecného úradu – kultúrneho domu  predstavila svoju rozmanitú históriu za 620 rokov od Prvej písomnej zmienky,  úspechy pri budovaní a rozvoji obce vo všetkých oblastiach kultúrneho a spoločenského života  obce.   Zároveň poukázala aj na problémy, ktoré v súčasnosti obec trápia, či už je to dobudovanie vodovodu, kanalizácie, ČOV, miestnych komunikácií. Aj touto formou chcela  deklarovať zložitosť procesov pri ich realizácii a požiadala  o pomoc pri ich riešení.  Prítomní si mohli pozrieť dobovú aj súčasnú fotodokumentáciu  na  výstavných paneloch a na pultoch, ako aj  historické aj súčasné stroje používané pri hospodárení.

Po úvodnej prezentácii nasledovala netradičná prehliadka vozom ťahaným koňmi okolia obecného úradu s novým parkom, ktorý bol zrealizovaný s dotačnou podporou  SAŽP, Rímskokatolíckeho kostola Nanebovzatia Panny Márie, Základnej a Materskej školy vrátane kultúrneho programu, športového areálu a miestnej DPO – novej hasičskej zbrojnice.

Po prezentácii obce bola hodnotiaca komisia  pozvaná do kultúrneho domu  na malé „retro“ občerstvenie pripravené z miestnych produktov občanmi obce.

Za posledné roky prešla Obec Lúčka silne viditeľnou premenou a rozsiahlym rozvojom s množstvom zrealizovaných investičných, ako aj spoločenských projektov a aktivít. Svojím napredovaním v rozvoji, významnou mierou prispieva k skvalitňovaniu života svojich občanov a je príkladom aj pre okolité samosprávy.

***

V Lúčke 11. augusta 2021

Obec Lúčka

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 11.08.2021 / Aktualizované: 11.08.2021 HoreTlačiť