Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet slovenských obcí

Medzi nimi aj sedem z Prešovského Kraja

Regionálny rozvoj

Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11. ročník, priniesol viacero organizačných noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude súťažiť historicky najviac, až 29 slovenských dedín: Beckov, Blatnica, Budkovce, Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce, Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany, Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár, Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a Vinosady.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja, historicky najvyšší záujem obcí v tejto súťaži potvrdzuje, že rozvoj vidieka a starostlivosť o vidiecke životné prostredie získava dôležitosť. „Samosprávy majú možnosť zviditeľniť svoj domov, nadviazať nové kontakty, vymieňať si skúsenosti, či hľadať inšpiráciu na ďalší rast. Živý a zdravý vidiek v kombinácii s trvalo udržateľným rozvojom sú jedinečnou príležitosťou, ako podporiť zelený reštart Slovenska,“ zdôraznil minister Budaj.

Obce teraz čaká to najdôležitejšie, zostaviť nápaditý a originálny program, ktorý predvedú členom Národnej hodnotiacej komisie. Jeho súčasťou bude prezentácia  úspechov dediny, jej výnimočnosť, kultúra, tvorivosť, respektíve tradície obyvateľov. Komisiu budú zaujímať aj inovatívne projekty, zamerané na proces starostlivosti o vidiecke životné prostredie, ktoré pomáhajú obci napredovať a rásť v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je hlavným organizátorom súťaže ozrejmil najbližšie kroky. Podľa jeho slov sa v najbližších dňoch pripravuje prvé stretnutie Národnej hodnotiacej komisie, kde sa zostaví harmonogram hodnotenia obcí. „O víťazstvo budú bojovať obce až zo 7 krajov Slovenska, počas leta navštívime rozmanité územie, kde sa oboznámime s úspešnými postupmi pri obnove vidieka,“ podčiarkol generálny riaditeľ Maco.

Dedina roka 2021_ilustračné foto

Účasťou v Dedine roka obce nesúťažia len o titul a ocenenia v siedmich čiastkových kategóriách, ale aj o vecné ceny a finančné výhry. Prostriedky, viazané na realizáciu projektov pre podporu ich rozvoja, poskytne hlavný partner súťaže, a tým je COOP Jednota Slovensko, s. d. Vidiek podľa slov generálneho riaditeľa Jána Bilinského predstavitelia podniku vnímajú  ako významnú súčasť nášho kultúrneho a historického dedičstva. Pre našu maloobchodnú sieť je pôsobenie v malých či väčších obciach prirodzené, rovnako aj podieľanie sa na ich zveľaďovaní. Dedina roka je zmysluplný projekt, ktorý obciam poskytuje výbornú príležitosť zviditeľniť sa a získať finančný grant pre svoj ďalší rozvoj. Zároveň spája občanov v prospech dobrej veci, a preto ma teší, že COOP Jednota je jeho dlhodobou súčasťou. Verím, že zúčastnené subjekty budú inšpiráciou aj pre ďalšie obce“, doplnil.

Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska. Víťazná obec bude reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Podrobnejšie informácie o Dedine roka 2021 sú zverejnené na webovej stránke www.dedinaroka.sk.

V tomto ročníku sa do súťaže Dedina roka 2021  z Prešovského samosprávneho  prihlásili obce: Dlhé Klčovo, Hertník, Kapušany, Kladzany, Lúčka, Sedliská, Stebník, čo je najväčší počet za jednotlivé samosprávne kraje.

Dedina roka 2021_ilustračné foto

Prešovskému  samosprávnemu kraju aj tomto ročníku súťaže Dedina roka 2021 veľmi záleží na tom, aby úspešne reprezentovali svoje obce, ale aj samotný samosprávny kraj v tejto súťaži.  Aktívne spolupracuje so SAŽP v Banskej Bystrici ako organizátorom súťaže a zúčastňuje sa na pracovných stretnutiach uskutočňovaných za účelu dobrého priebehu a zvyšovaniu úrovne tejto súťaže.

Všetci veríme, že obciam z Prešovského  samosprávneho kraja ktoré sú zapojili do tejto súťaže sa podarí získať niektoré z ocenení, možno aj to najvyššie.

K tomuto úspechu im všetci držíme prsty a sme presvedčení, že pred Národnou hodnotiacou komisiou pri prezentáciách svojich obci dokážu, že ich samospráva v spolupráci s občanmi úspešne zvláda všetky svoje povinnosti a dokáže vytvárať dobré podmienky pre život v našom krásnom kraji.    

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 25.05.2021 / Aktualizované: 26.05.2021 HoreTlačiť