Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Iniciatíva Catching-up regions napreduje

Experti Svetovej banky a eurokomisie podporujú rast v troch krajoch 

Región

Iniciatíva Catching-up regions (CURI) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) pokračuje. Progresom a plánmi v jednotlivých komponentoch sa zaoberali 9. júna na stretnutí Riadiaceho výboru iniciatívy CURI 3 zástupcovia prešovskej, košickej a banskobystrickej župy. A to vrátane expertov Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalších zainteresovaných aktérov.

Zasadnutie Riadiaceho výboru CURI - 9. júna 2021

Na v poradí už treťom stretnutí Riadiaceho výboru iniciatívy CURI 3 na pôde Prešovského samosprávneho kraja riešili spoločne aktéri rokovania posun v zlepšení integrácie marginalizovaných rómskych komunít, keďže všetky tri kraje majú najvyšší podiel rómskej komunity v rámci Slovenska. Len na území PSK žije približne 130 tisíc Rómov, teda každý siedmy obyvateľ Prešovského kraja je rómskeho pôvodu.

Samospráva chce v šiestich pilotných obciach s rómskou populáciou (Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičavu, Varadku a Krivany) implementovať projekty v hodnote 10 miliónov eur. V obciach chce zabezpečiť prístup k vode, kanalizácii, plánuje vytvoriť prestupné bývanie, vybudovať materské školy či chodníky. Dôležité však bude vysporiadanie pozemkov.

V rámci komponentu školstva bolo vybraných päť stredných škôl v Prešovskom kraji, kde sa do konca roka 2023 implementujú projekty v celkovej alokácii 32 miliónov eur. Zamerané sú na výstavbu, resp. rekonštrukciu priestorov pre stredné odborné vzdelávanie, získanie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia pre učebne, dielne a ďalšie priestory školy. PSK plánuje navrhnúť a vypracovať investičné projektové balíčky rovnakého charakteru  pre ďalšie skupiny škôl a pripraviť ich na financovanie z nového programového obdobia 2021-2027.

Okrem toho bolo podaných 91 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany malých a stredných podnikateľov z ôsmich okresov v celkovej výške 15 miliónov eur. Cieľom je zapojenie týchto podnikateľov do spolupráce so strednými odbornými školami. Predmetom podpory je nákup technológií v hodnote 50 - 200 tisíc eur.

Zasadnutie Riadiacieho výboru CURI - 9.6.2021

Prešovská župa na stretnutí informovala, že intenzívne pracuje aj na projekte Poloniny Trail, viacúčelovej turisticko-rekreačnej trase, ktorá má dosahovať dĺžku približne 90 km. Prvá a druhá etapa výstavby by mala byť dokončená do roku 2023, tretia etapa do roku 2025. Aktuálne sa župa zaoberá majetko-právnym vysporiadaním.

Riadiaci výbor sa na stretnutí okrem iného zaoberal aj geoinformáciami, vodou a kanálom v okrese Snina, a tiež komponentom Košického a Banskobystrického kraja – prepojenie pracovísk priemyslu a výskumu a vývoja v regióne. Jednou z hlavných tém stretnutia bola aj pripravovaná Záverečná konferencia 2. ročníka iniciatívy CURI na Slovensku, ktorá sa bude konať 29. júna na Táloch.

CURI_9. júna 2021 na Úrade PSK

Catching-up Regions je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Do iniciatívy bol v roku 2018 pilotne vybraný Prešovský samosprávny kraj, v roku 2019 Banskobystrický samosprávny kraj a v roku 2020 Košický samosprávny kraj.

***

V Prešove 10. júna 2021

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Facebook

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 10.06.2021 / Aktualizované: 10.06.2021 HoreTlačiť