Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Veľkokapacitné očkovanie v PSK

Prešovský samosprávny kraj je poverený  MZ SR zriadiť veľkokapacitné očkovacie centrá na území kraja. V prvej fáze bude zriadené veľkokapacitné očkovacie centrum v sídle kraja, v krajskom meste Prešov. V druhej fáze budú vytvorené veľkokapacitné očkovacie centrá vo vybraných mestských centrách v rámci kraja.

 

V tejto súvislosti Vám ponúkame možnosť zapojiť sa ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti do procesu očkovania a prispieť tak k návratu občanov Prešovského samosprávneho kraja do normálneho života prostredníctvom podania vakcíny.

Pilotné očkovanie sa uskutoční 27.2.2021  v Prešove a zabezpečí ho desať tímov v zložení lekár a zdravotná sestra. Podmienkou pre nahlásenie  očkovacieho tímu do procesu očkovania je prístup do NCZI a pripojenie do e-zdravia.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom formulára uvedeného nižšie:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WqNr6o3PdUuOPlinuP8awkG1Xuqf4alEpLwwxRgNNTZUMURIQ0hUN1ZYVVBCTTgyUjMwTFZYR0kzNS4u

Termín prihlásenia: do 23.2.2021 do 15.00 hod.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte mailom: jozef.tekac@vucpo.sk alebo zuzana.sabolova@vucpo.sk .

Plagát k očkovaniu

Publikované: 16.02.2021 / Aktualizované: 19.02.2021 HoreTlačiť