Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V prvom vakcinačnom centre PSK sa počty očkovaných podarilo naplniť na 100 %

Zaočkovali sa učitelia aj ľudia z kritickej infraštruktúry

Zdravotníctvo

Vo vakcinačnom centre, ktoré zriadil Prešovský samosprávny kraj, v sobotu 27. februára zaočkovali 1 500 ľudí. Primárne malo ísť o učiteľov, nižší záujem z ich strany a nenaplnené kapacity umožnili očkovanie aj ďalším ohrozeným skupinám, ktorým túto možnosť ponúklo ministerstvo zdravotníctva.

Očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre PSK

Očkovacie centrum v Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove zriadil Prešovský samosprávny kraj na pokyn Ministerstva zdravotníctva SR. Od rezortu bolo na pilotné očkovanie vo veľkokapacitnom centre zakontrahovaných 1500 vakcín od spoločnosti AstraZeneca, ktoré boli  prioritne určené pre učiteľov. Krátko pred samotnou vakcináciou v piatok 25. februára k stanovenému termínu bolo v zozname, resp. oficiálnom systéme rezortu len 240 učiteľov, na čo upozornil VÚC a intervenoval na ministerstvo zdravotníctva.

Očkuje sa vakcínou AstraZeneca

Rezort reagoval tým, že ešte v ten istý deň (piatok 25. februára) od 15.00 h otvoril prihlasovanie aj pre ľudí ďalších skupín kritickej infraštruktúry, a to pre osoby vo veku 18-55, ktoré sú zamestnancami:

1. subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu, ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke, alebo

2. ktorá je vodičom hromadnej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy, členom posádky lietadla prepravujúceho osoby, sprievodcom a vlakvedúcim v osobnej železničnej doprave

Počty očkovaných sa tak podarilo naplniť na 100 % a v priebehu soboty 27. februára bolo vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Prešove vakcinovaných 1500 ľudí. 

Pohľad na veľkokapacitné očkovacie centrum PSK v Prešove

Veľkokapacitné očkovanie bolo zabezpečené ambulantným sektorom, čím chcel kraj  odbremeniť nemocnice v jeho regiónoch. Vakcinačné zoznamy a prihlasovanie na vakcináciu boli v gescii rezortu zdravotníctva.

Samotná vakcinácia bola zrealizovaná bez problémov, plynulo a podľa harmonogramu.  V čase od 8. do 17. hodiny bolo k dispozícii desať tímov v zložení ambulantný lekár a sestra, a to v samostatných kójach na to určených. Na mieste tak vzniklo desať oddelených ambulancií. Chod očkovacieho procesu zabezpečovali tímy administrátorov a koordinátorov z radov dobrovoľníkov z Úradu PSK, župných stredných škôl a Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, na mieste boli prítomné tiež zložky Mestskej polície Prešov, k dispozícii tu bola po celý čas záchranná zdravotná služba.

Registrácia

PSK zabezpečil činnosť očkovacieho centra priestorovo, prevádzkovo a materiálne (t. j, stravu, administratívny tím, zdravotnícky materiál a osobné ochranné pracovné pomôcky, očkovacie vakcíny a očkovací software so zaškolením).

Zo strany očkovacích tímov, resp. poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, ktorých nábor zrealizoval PSK, boli zabezpečení zdravotnícki pracovníci, celý výkon očkovania a následné vykazovanie výkonu očkovania na zdravotnú poisťovňu a do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Očkovacie kóje

***

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 01.03.2021 / Aktualizované: 23.03.2021 HoreTlačiť