Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - marec 10. týždeň

Týždeň v PSK - marec 2021 - 10. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Pokračovalo očkovanie v centrách PSK
 2. Značka Horný Šariš – prvá na východe
 3. Darujte nadácii 2% - Ďakujeme
 4. Nové referentské vozidlá pre cestárov   
 5. Nominujte Knihu roka PSK 2020 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Uplynulý týždeň zasadalo združenie samosprávnych krajov SK 8 k témam  ako je Nové programovacie obdobie 2021 - 2027 a kompetencie samosprávnych krajov, fungovanie župných veľkokapacitných očkovacích centier, Zákon o podpore cestovného ruchu či Novelizácia zákona o Verejnom obstarávaní.

 • PSK a mesto Prešov považujú dobudovanie rýchlostnej komunikácie R4 za kľúčovú prioritu pre odľahčenie ciest severovýchodu Slovenska, ale aj pre naštartovanie všestranného rozvoja, pracovných príležitostí a prílevu investícií. Deklarovali to na spoločnom stretnutí s členmi o.z. Náš Prešov na Úrade PSK začiatkom marca.

 • Program BUDDY stále hľadá dobrovoľníkov pre deti z detských domovov. Pomocnú ruku im v ich východoslovenskej kampani podáva aj PSK. Po podpise zmlúv s dvomi centrami pre deti a rodiny v Prešove môže program aj v tomto meste spájať deti z domovov s ich dospelými kamarátmi. Informácie pre zapojenie sa do programu sú zverejnené na webovom sídle kraja.

 • Slovenská agentúra životného prostredia oficiálne spustila v poradí jej 11. ročník súťaže Dedina roka 2021. Zameraná je na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, úspechov a výnimočnosti slovenskej dediny, jej tradícií i kultúry. Uzávierka prihlášok do súťaže je 30. apríla. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webe www.dedinaroka.sk.

Jingel PSK

Pokračovalo očkovanie v centrách PSK
Týždeň v PSK: Covid-19 (flashové správy)                        

Počas druhého marcového víkendu prebiehalo očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v dvoch  veľkokapacitných vakcinačných centrách zriadených PSK - v Prešove a prvýkrát aj v Humennom. Podaných tu bolo všetkých vyše 6-tisíc dávok vakcíny Astra-Zeneca, ktoré pridelilo župe ministerstvo zdravotníctva. V Prešove podávalo vakcínu deväť a v Humennom päť očkovacích tímov v zložení ambulantný lekár a sestra kategóriám ľudí, ktoré určil rezort zdravotníctva, prioritne to boli učitelia a ľudia z kritickej infraštruktúry. Prešovský samosprávny kraj zabezpečil veľkokapacitné očkovacie centrá priestorovo, prevádzkovo a materiálne. V očkovaní vo svojich centrách by mal pokračovať aj naďalej.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Značka Horný Šariš – prvá na východe
Týždeň v PSK: Regionálny rozvoj (flashové správy)

Pozeráte sa na logo novej značky – Horný Šariš, ktorá bola predstavená v on-line priestore 1. marca. Táto značka doplní existujúcu sieť regionálnych značiek s jednotným logotypom s folklórnym motívom na celonárodnej úrovni. Horný Šariš bude reprezentovať logo makovice.

Nasleduje priama reč.

 • Lenka Smetanková, koordinátorka projektu:"Je najmladšou príbuznou 12-tich existujúcich regionálnych značiek na Slovensku a zároveň je prvou regionálnou značkou na území Prešovského kraja."
 • Silvia Slivková, Odbor strategického rozvoja PSK: "Makovica je historickým odkazom na Makovické panstvo, ktoré sa nachádzalo v priestore dnešných okresov Bardejov, Svidník a Stropkov."

Makovica je spájaná s odkazom na tradície a históriu tohto regiónu. Pečať značky horný Šariš majú postupne dostať služby a výrobky, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore, napríklad...

Nasleduje priama reč

 • Silvia Slivková, Odbor strategického rozvoja PSK: "Rekreačné stredisko, ktoré sa nachádza v obci Nižná Polianka. Odkaz na nejaké naše tradičné potraviny typu Bobaľky s makom, až po folklórne zoskupenia Makovica, Makovička a ďalšie odkazy."

Ako medovicový med, drevené šindle, dymom osmahnuté sušené ovocie či hlinená keramika. Postupne bude prebiehať proces certifikácie výrobkov regionálnych producentov, ktorí prejavia záujem, splnia požadované kritéria a následne budú nositeľmi značky Horný Šariš -  originality regiónu.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Darujte nadácii 2% - Ďakujeme           
Týždeň v PSK: Nadácia (flashové správy)

Po prvýkrát v histórii Nadácie PSK pre podporu rodiny ju môže verejnosť podporiť prostredníctvom poukázania - darovaním 2% zo zaplatenej dane. Sú to ďalšie prostriedky, ktorými bude nadácia podporovať jednotlivcov a rodiny v zložitej životnej situácií.

Nasleduje priama reč.

 • Viktor Guman, správca nadácie PSK pre podporu rodiny: "Prispieť môže každý občan, ktorý pracuje, čiže môže to byť fyzická osoba, ale môžu to byť aj právnické osoby, ktoré ak sa rozhodnú poslať svoje 2% z daní k nám je na to tlačivo. Pri spracovaní žiadosti o zúčtovanie dane následne má daňovník možnosť poukázať tieto 2%."

Financie bude transparente rozdeľovať Správna rada nadácie. Počas dvoch rokov fungovania rozdelila Nadácia pre podporu rodiny PSK vyše 151 tisíc eur medzi 250 žiadateľov.

Nasleduje priama reč.

 • Viktor Guman, správca nadácie PSK pre podporu rodiny: "Prostriedky budú použité samozrejme, tak ako sme to robili doteraz, aby to bolo v súlade s našou nadačnou listinou. Jednoznačne len pre rodiny a jednotlivcov, ktorí sa ocitnú v núdzi.

Zamestnanec, ktorý si podáva daňové priznanie sám môže 2% z dane poukázať Nadácii pre podporu rodiny do 30. marca. V prípade, že daňové priznanie podáva jeho zamestnávateľ je termín do 30. apríla. Termín pre poukázanie 2% z dane u právnických osôb je do konca marca. Ďakujem vám za podporu.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nové referentské vozidlá pre cestárov        
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Vozový park Správy a údržby ciest PSK sa rozšíril o nové referentské vozidlá. Cestárom pribudlo 15-násť áut na výkon pracovných činností, prioritne určených na obhliadky mostov a ciest v správe SÚC PSK. Rozdelené boli medzi všetkých sedem stredísk údržby v kraji. Ich cena bola takmer 275-tisíc eur. Cestári zároveň vyradili osem starších áut, ktoré používali od roku 2005. Po týchto zmenách má Správa a údržba ciest PSK k dispozícii 77 referentských áut. Priemerný vek osobných motorových vozidiel je približne päť rokov.  

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nominujte Knihu roka PSK 2020         
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

Vyhlásený je v poradí 4. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK 2020. Má propagovať a podporiť regionálnu knižnú tvorbu, ktorá bola vydaná v predchádzajúcom roku a je spätá s Prešovským samosprávnym krajom. Vyhlásené boli dve súťažné kategórie a do súťaže je potrebné prihlásiť diela do konca mája. Nominované knihy budú prezentované na webovej stránke Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove. Následne ich bude počas leta hodnotiť odborná porota, súčasťou súťaže bude aj hlasovanie verejnosti.

Tabuľka

Kniha roka PSK 2020

Súťažné kategórie

- Krásna literatúra, literatúra pre deti a mládež

- Odborná literatúra (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, publicistickej a populárno-náučnej literatúry)

Podmienky nominácie

- Nominujte knihy vydané od 1. januára do 31. decembra 2020

- Knihy majú byť späté s PSK

- Nominované môžu byť tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, ktorej bolo pridelené ISBN

Predkladatelia nominovaných kníh

Čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh, knižnice

Doručenie nominovaných diel

do 31. mája 2021

dva výtlačky knihy spolu s prihláškou zaslať:

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 08001 Prešov

Info a kontakt

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

e-mail: kniznica@kniznica-poh.sk

kniznica-poh.sk

tel. č.: 051/7733009

« obsah

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 13.03.2021 / Aktualizované: 17.03.2021 HoreTlačiť