Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - december 51. týždeň

Týždeň v PSK - december 2021 - 51. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Vianočný vinš predsedu PSK
 2. Vianočný vinš podpredsedu PSK Jozefa Lukáča
 3. Vianočný vinš podpredsedu PSK Martina Jakubova
 4. Vianočný vinš podpredsedu PSK Petra Bizovského

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Ďakujeme všetkým zamestnancom našich 25 zariadení sociálnych služieb a ich vedeniu za celý rok 2021 a ich nasadenie i profesionálne vykonanú prácu počas náročného obdobia, ktorú so sebou priniesla pandémia koronavírusu. A ďakujeme im najmä za starostlivosť, ktorú venovali klientom týchto zariadení

 • Naša vďaka patrí zamestnancom a žiakom župných 68 stredných škôl, dvoch jazykových škôl a dvoch školských inštitúcií. Rok 2021 bol pre nich nesmierne zložitý a oni ukázali, že sa vedia popasovať aj s novými nástrahami a prispôsobiť všetkým okolnostiam, aby pre našu mládež zabezpečili čo najkvalitnejšie vzdelávanie.

 • Rok 2021 ovplyvnil i fungovanie 27 kultúrnych organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Župné knižnice, divadlá, galérie, múzeá, hvezdárne, osvety a umelecký súbor hľadali možnosti, ako byť neustále v kontakte s verejnosťou a prinášať im do životov umenie aj v náročnom čase pandémie. Ďakujeme vám za maximálne nasadenie.

 • A naša vďaka patrí tiež našim cestárom zo Správy a údržby ciest PSK. Pandémia ich nezastavila v neúnavnej práci na rekonštrukciách ciest a mostov v kraji a aj v roku 2021 u nás pribudli ďalšie desiatky kilometrov kvalitných a bezpečných úsekov.

  Všetkým zamestnancom organizácií a inštitúcií PSK prajeme pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný štart do nového roku 2022.

Jingel PSK

Vianočný vinš predsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)   

Nasleduje priama reč.                    

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Vážení spoluobčania, blíži sa koniec kalendárneho roka a s ním sú späté aj Vianoce, najkrajšie sviatky. V tomto období mnohí ľudia bilancujú a hodnotia čo prežili, v čom sa zlepšili, kde si zapísali možno nejaké straty. A my sme tiež prežili rok, ktorý bol plný aj nástrah, aj nepredvídaných rozhodnutí a tento rok bol tiež, tak ako ten predchádzajúci, spojený a úzko spätý s pandémiou. Mnohí z vás ste prišli o svojich blízkych, mnohí z vás ste zažili osobnú bolesť, mnohí z vás ste sami prešli utrpením choroby a bolesti. Samozrejme, chcem vás v tomto všetkom povzbudiť, lebo aj bolesť má svoj výzvam v živote človeka, aj bolesť je spätá s každým jedným z nás. Niekto ju vie prijať, niekto nie, ale častokrát prichádzame na to, že sa musíme s ňou naučiť naozaj žiť. Život človeka má zmysel, ak sa snaží byť užitočný pre svojich blízkych, pre svoje okolie, pre svoje mesto, obec, kraj, krajinu a hlavne, a to najmä pre svoju rodinu. Ak sa nám toto podarí ,tak každá jedna bolesť a utrpenie sa stáva naozaj iba takou čriepkou, ktorú si potom ani tak osobne možno neuvedomujeme. Ak mám hodnotiť ako predseda samosprávneho kraja tento rok, tak môžem povedať - aj my sme boli konfrontovaní s týmto ľudským utrpením, ale aj napriek tomu sme sa snažili vychádzať ľuďom v ústrety a byť prospešní v každej jednej oblasti nášho kraja a riešiť problémy, ktoré musíme riešiť a sú našou povinnosťou a zodpovednosťou pred občanmi. Či už to je kultúra, školstvo, doprava, rekonštrukcia našich budov v prospech ľudí, ktorí v nich pôsobia, rekonštrukcia našich ciest, aby boli bezpečné pre obyvateľov nášho kraja, ktorí po nich pravidelne cestujú za prácou alebo do školy, alebo niekedy aj za oddychom. Toto sme si pokladali aj počas tohto ťažkého roka za svoju povinnosť a som presvedčený, že v spolupráci s mojimi kolegami vicežupanmi a tiež poslancami Prešovského samosprávneho kraja sa nám podarilo urobiť kus dobrej roboty. Samozrejme, aj vám všetkým chcem poďakovať za vašu podporu, za slová povzbudenia s tými, s ktorými som sa stretol, ale aj za to, že máte voči nám priazeň, lebo chceme byť užitoční pre vás, pre ľudí a pre obyvateľov nášho Prešovského samosprávneho kraja. Prajem vám požehnané sviatky a nech Štedrá večera pri vianočnom stole vám naozaj chutí v kruhu tých najbližších, v kruhu tých, ktorých máte radi, ktorých milujete a nech sú pre vás tým najväčším darom, ktorý môžete zažiť."

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Vianočný vinš podpredsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)

Nasleduje priama reč.     

 • Jozef Lukáč, podpredseda PSK: "Máme za sebou rok 2021, o ktorom sme si mysleli, že bude lepší ako rok 2020. Bohužiaľ situácia je, aká je. Chcem poďakovať všetkým zdravotníkom a všetkým ľuďom, ktorí zvládali alebo zvládli boj s pandémiou tak, ako ho zvládli. Chcem sa im poďakovať za ich nasadenie. Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom Prešovského samosprávneho kraja, všetkým riaditeľom našich škôl, riaditeľom našich domovov služieb, chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom našich kultúrnych inštitúcií za to, ako pristúpili k svojim povinnostiam v roku 2021. Zároveň chcem popriať všetkým obyvateľom Prešovského samosprávneho kraja pokojné a požehnané vianočné sviatky a zároveň pevné zdravie a veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2022. "

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Vianočný vinš podpredsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)

Nasleduje priama reč.     

 • Martin Jakubov, podpredseda PSK: "Neodmysliteľnou súčasťou Vianoc sú vianočné tradície a koledy. Mnohí z nás si, žiaľ, koledujú o Vianoce, ktoré možno nebudú ani šťastné, ani veselé. ľahkovážne riskujú svoje zdravie, ba aj životy a mnohokrát úplne zbytočne. Želám vám preto a vinšujem naozaj šťastné a veselé Vianoce naplnené zdravím, láskou  a radosťou v kruhu najbližších."

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Vianočný vinš podpredsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)

Nasleduje priama reč.     

 • Peter Bizovský, podpredseda PSK: "Znovu tu máme Vianoce, ktoré obyčajne ukončujú nejaké obdobie, nejaký ten rok. Rok 21 bol určite neľahký, bol neľahký z titulu, že sme hlavne prekonali dve vlny pandémie. Má to určite dosah nielen na to, že mnohí z nás stratili svojich blízkych, mnohí z nás prekonali ťažké ochorenia, ktorých následky môžu pociťovať ešte dlhé roky. Deti nám pomaly prestali chodiť do školy, narušili sa medziľudské vzťahy a ekonomicky určite to budeme ešte dlho pociťovať. Dá sa povedať, že novodobé Slovensko ešte takéto ťažké obdobie nezažilo. Čo si popriať pred štedrovečernou večerou. Hlavne, nájdime si čas , nájdime si minútku ticha, aby sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami a hľadajme si cestu k sebe  Aby sa zlepšili tak medziľudské vzťahy , tak aby sme sa konečne vedeli pohnúť ďalej, to znamená aj ekonomicky, aj ľudsky."

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 24.12.2021 / Aktualizované: 30.12.2021 HoreTlačiť