Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úvodná konferencia oficiálne odštartovala realizáciu projektu

17.06.2010

Nová cyklotrasa medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou.

dekoračný obrázok - loga zúčastnených strán

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Mesto Spišská Belá a Gmina Bukowina Tatrzańska spoločne implementujú projekt Belianske Tatry – Spolu a lepšie WTSL.02.01.00-84-127/08

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

V stredu, dňa 09. júna 2010 sa uskutočnila v Ľudovom dome poľskej Bukowiny Tatrzańskej úvodná konferencia slovensko – poľského cezhraničného projektu pod názvom Belianske Tatry – spolu a lepšie. Tento projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 spoločne realizujú mesto Spišská Belá (vedúci partner) a poľská Gmina Bukowina Tatrzańska (partner). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom SR.

Úvodná konferencia oficiálne odštartovala realizáciu projektu, ktorého najdôležitejším výstupom bude vybudovaná cyklotrasa medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou v dĺžke 9 km. Táto cyklotrasa má z hľadiska rozvoja cykloturizmu v tomto cezhraničnom regióne strategický význam, keďže jej ambíciou je byť prirodzenou súčasťou do budúcnosti plánovanej cyklotrasy okolo Tatier. Preto bolo na programe úvodnej konferencie odprezentovaných okrem projektu samotného aj niekoľko aktuálnych tém súvisiacich s možnosťami a prekážkami, ktoré determinujú rozvoj cyklotrás na poľskej strane Tatier, ako aj stratégia cykloturistiky na Slovensku, alebo cyklotrasa ako produkt cestovného ruchu a jej prevádzkový režim.

Konferencie sa zúčastnili predstavitelia oboch strán z Poľska ako aj zo Slovenska. Účasť slovenských primátorov a starostov bola však do značnej miery ovplyvnená hlavne riešením dôsledkov povodní, ktoré podtatranský región sužovali týždeň pred samotným konaním konferencie projektu.

Výstupom projektu budú okrem investičnej časti, aj zahraničná pracovná cesta aktérov projektu do jedného z európskych stredísk cykloturistiky (Taliansko) za účelom odbornej prípravy na prevádzkovanie cyklotrasy ako produktu cestovného ruchu a vypracovanie organizačného a prevádzkového poriadku cyklotrasy, ako aj spoločná propagácia SR-PL regiónu Belianskych Tatier vydaním materiálov v podobe obrazovej publikácie, informačného bulletinu, turistického sprievodcu, propagačného DVD a exteriérových turistických máp. Na záver programu podpísali primátor mesta Spišská Belá p. Štefan Bieľak a wójt Gminy Bukowina Tatrzańska p. Sylwester Pytel spoločnú zmluvu o partnerstve a spolupráci v projekte. Ukončenie realizácie projektu sa predpokladá v treťom kvartáli roku 2011. Realizáciu projektu je možné podrobne sledovať aj prostredníctvom Facebook stránky s názvom Belianskej Tatry – spolu a lepšie.

 

 

Spišská Belá 11. 06. 2010

Ing. Martin Gallik

0917 / 676 455, 
rogallko@hotmail.com

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Fotogaléria:

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 17.06.2010 / Aktualizované: 17.06.2010 HoreTlačiť