Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Park tmavej oblohy Poloniny

24.11.2010

Park tmavej oblohy Poloniny - slávnostné vyhlásenie 3. decembra 2010.

logo projektu Park tamvej oblohy Poloniny

Tak ako cez deň potrebujú človek, živočíchy a rastliny svetlo, tak v noci potrebujú tmu. Na mnohých miestach našej planéty sa noc postupne vytráca. Úplne prirodzená nočná tma, ktorá by bola neovplyvnená umelým osvetlením ľudí, na Slovensku už neexistuje. Môže za to svetelné znečistenie. Stále sa však nájdu miesta, kde je toto ovplyvnenie minimálne. Takýmto miestom je aj Národný park Poloniny, ktorý je z pohľadu svetelného znečistenia najtmavšou oblasťou na Slovensku.

Tma začína byť ohrozeným druhom.

Urobme pre to niečo a zachráňme tmu - nežijeme tu totiž sami !

Slávnostné vyhlásenie 3. decembra 2010

 

3. decembra 2010 o 12:00 hod. bude v Eurohoteli Vihorlat v Snine vyhlásený

Park tmavej oblohy Poloniny

slávnostným podpisom Memoranda partnerských organizácií:

 • Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Správa NP Poloniny
 • Slovenský zväz astronómov amatérov
 • Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
 • Vihorlatská hvezdáreň v Humennom

 

Na tlačovej konferencii sa zúčastnia:

 • RNDr. Aleš Kučera, CSc. – riaditeľ Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied
 • RNDr. Igor Kudzej, CSc. – riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
 • RNDr. Pavol Rapavý – vedúci sekretariátu Slovenského zväzu astronómov amatérov
 • Ing. Jozef Repka – riaditeľ Správy NP Poloniny, riaditeľ RCOP v Stakčíne
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
 • Ing. Martina Vlasáková – krajinár Správy NP Poloniny
 • RNDr. Jozef Žižňovský, CSc. – predseda Slovenského národného komitétu pre Medzinárodnú astronomickú úniu
 • RNDr. Juraj Zverko, DrSc. – predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV
 • Pavel Suchan - Astronomický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Jizerská oblast tmavé oblohy
 • mgr. inž. Edward Balwierczak – riaditeľ, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Poľsko
 • Dr. Sylwester Kołomański - Intytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski, Izerski park Ciemnego nieba
 • Dr. Tomasz Mrozek - Intytut Astronomiczny, Uniwersytet Wrocławski, Izerski park Ciemnego nieba
 • Stanislaw Orlowski – prezident, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”
 • mgr. inž. Jan Szafrański - riaditeľ, Magurski Park Narodowy, Poľsko
 • Dr. Tomasz Winnicki - riaditeľ, Bieszczadzki Park Narodowy, Poľsko
 • Anna Zajdel - riaditeľka, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Poľsko

Tlačovú konferenciu moderuje:

 • Ing. Pavol Ďuriš, predseda Sekcie ochrany pred svetelným znečistením, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV

Kontakty pre bližšie informácie:

 • RNDr. Pavol Rapavý, astrors@astrors.sk, pavol.rapavy@gmail.com, +421 907 854 928
 • Partner: Jizerská oblast tmavé oblohy, www.izera-darksky.eu

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 24.11.2010 / Aktualizované: 06.12.2010 HoreTlačiť