Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mládeže chce participovať na živote kraja

07.06.2010

Stredoškolský parlament PSK rokuje s predstaviteľmi samosprávy.

Mládežníci chcú vlastnú grantovú schému

 

V pondelok 31. mája sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo zasadnutie členov koordinačného tímu Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja (SP PSK) pod koordináciou Rady mládeže Prešovského kraja (RMPK).

Na stretnutí sa zúčastnil aj Tomáš Lešo, predseda Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK, zároveň primátor mesta Vranov nad Topľou a Vlasta Ivančová, zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie na Strednej odbornej škole, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou. V stredu 2. júna sa aktívni mládežníci stretli s podpredsedom PSK Jánom Raganom.

Cieľom týchto stretnutí bolo informovať zástupcov školskej, miestnej a regionálnej samosprávy o vzniku a cieľoch Stredoškolského parlamentu PSK a tiež o tvorbe a realizácii regionálnej a miestnej mládežníckej politiky na území PSK. Zástupcovia stredoškolákov prezentovali konkrétnu iniciatívu, ktorá sa týka vytvorenia samostatnej grantovej výzvy Prešovského samosprávneho kraja, určenej žiackych školských radám stredných škôl. Podstatou tejto myšlienky je, aby mládežníci sami rozhodovali o schválení projektov pre svojich rovesníkov v zmysle sloganu „mladí pre mladých“.

Nasledujúce zasadnutie Stredoškolského parlamentu PSK sa uskutoční v septembri v Bardejove. Dovtedy zástupcovia stredoškolákov pripravujú stretnutie s Karolom Lackom, vedúcim odboru školstva PSK a členmi Komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu pri Zastupiteľstve PSK. Svoju mládežnícku organizáciu chcú prezentovať na stretnutí riaditeľov stredných škôl z Prešovského samosprávneho kraja.

Stredoškolský parlament PSK predstavuje platformu žiackych školských rád (ŽŠR) stredných škôl z celého Prešovského samosprávneho kraja. Bol vyhlásený 13. novembra 2009 na krajskej konferencii členov a koordinátorov ŽŠR v Prešove. Jeho hlavným cieľom je reprezentovať žiakov stredných škôl vo vzťahu k predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK a prispieť k upevňovaniu spolupráce medzi jednotlivými žiackymi školskými radami stredných škôl v rámci celého kraja.

Mgr. Ľuboš Marcinek
predseda RMPK a koordinátor SP PSK

Prešov 3. júna 2010

 

Kontakt:

Mgr. Ľuboš Marcinek,
E-mail: rmpk.po@gmail.com
GSM: 0905 543 509
Web: www.rmpk.sk

 

Fotogaléria:

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 07.06.2010 / Aktualizované: 07.06.2010 HoreTlačiť