Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

V kraji pribudli ďalšie športoviská aj vďaka PSK

Dotácie Prešovského samosprávneho kraja  prispeli k výstavbe ďalších športovísk v kraji. Okrem iného sa vybudovali v Raslaviciach a Modre nad Cirochou, kde sa športovci a široká verejnosť  tešia z nových multifunkčných ihrísk. Prešovská župa ich vznik podporila celkovo sumou vo výške viac ako 100-tisíc eur.

Foto: Multifunkčné ihrisko v Modre nad Cirochou

Prešovský kraj má nové viacúčelové športoviská. Najnovšie pribudli v obciach Raslavice a Modra nad Cirochou. K ich vybudovaniu dopomohla prešovská krajská samospráva a jej dotačné prostriedky v celkovej výške 100 400 eur.

V Raslaviciach (okres Bardejov) sa výstavba nového vonkajšieho multifunkčného športoviska realizovala v rámci projektu Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice. Jeho cieľom bolo vytvoriť priaznivé a dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športových klubov pôsobiacich v blízkom i širšom okolí a tiež športu detí a mládeže ako takého, športové talenty nevynímajúc. Projekt neopomenul osoby s obmedzenými pohybovými schopnosťami, keďže zahŕňal i vybudovanie parkovacích miest pre imobilných a chodník k novovytvorenému športovisku.  PSK ho podporil účelovou dotáciou vo výške 50-tisíc eur.

Foto: Viacúčelové ihrisko v Raslaviciach

Poskytnuté finančné  prostriedky obec využila  na zabezpečenie umelého trávnika  pre vytvorenie samotného ihriska s umelým povrchom. Športovisko s celoročnou prevádzkou, ktoré sa tu vybudovalo, má pritom presah na rozvoj celého mikroregiónu a na území Horného Šariša je raritou.

Aj športovci z Modry nad Cirochou (okres Humenné) sa dočkali nového viacúčelového ihriska. Stalo sa tak vďaka finančnej podpore z Výzvy pre región PSK, ktorá bola vo výške viac ako 50 400 eur. Vybudovalo sa v intraviláne obce na pôvodnom ihrisku s asfaltovým povrchom, presnejšie v blízosti futbalového ihriska.

Foto: Multifunkčné ihrisko v Modre nad Cirochou

Výstavbe predchádzalo odstránenie pôvodného povrchu a vyrovnanie terénu, následne pokračovali stavebné práce. Multifunkčné ihrisko má konečné rozmery 33 x 18 metrov a využíva sa na rôzne druhy športov ako je futbal, volejbal, tenis, basketbal či streetball.

Prešovský samosprávny kraj aj v aktuálnom roku podporí okrem iných tiež desiatky verejnoprospešných projektov z oblasti športu. Dotačný program prešovskej župy pre rok 2024 je spustený v celkovej alokácii 4 milióny eur. Termín na podanie žiadostí je stanovený do 19. februára pre všetky zverejnené výzvy – Výzvu poslancov PSK, Výzvu predsedu PSK, Výzvu pre región a Výzvu Participatívny rozpočet .

***

V Prešove 16. januára 2024

Oddelenie komunikácie

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 16.01.2024 / Aktualizované: 16.01.2024 HoreTlačiť