Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK spojil školských zdravotníkov a potvrdil ich opodstatnenie na školách

Prešovská krajská samospráva hostila zdravotníckych pracovníkov, ktorí pôsobia na školách v kraji. Stretnutie pod gesciou Odboru zdravotníctva PSK priblížilo ich činnosť aj problémy, s ktorými sa v praxi stretávajú, Projekt školského zdravotníckeho personálu bol rezortom školstva spustený v roku 2022 s predpokladaným ukončením v tomto roku. Jeho opodstatnenie potvrdzujú stovky ročne vykonaných úkonov.

Foto: Školskí zdravotníci na Úrade PSK

Odbor zdravotníctva PSK a sestra kraja spojil ďalších zdravotníkov v spoločnej diskusii. Tentoraz zdravotnícky personál pôsobiaci na materských a základných školách v území Prešovského kraja, ktorý žiakom poskytuje zdravotnú starostlivosť a venuje sa ich vzdelávaniu v oblasti zdravého životného štýlu. V PSK ide o celkovo devätnásť pracovníkov z celkového počtu 90 v rámci Slovenska. Väčšina z nich a tiež riaditelia škôl, kde pôsobia, prijali pozvanie prešovskej župy na rokovanie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 18. januára.

Jeho cieľom bolo priblížiť ich pracovnú náplň  a špecifikovať  úskalia, s ktorými v praxi zápasia. Zároveň sa hľadali riešenia a návod, ako čo najlepšie zosieťovať ich činnosť. Prax potvrdzuje, že podobne ako v krajinách západnej Európy, kde je ich pôsobenie dlhodobo etablované, majú svoje opodstatnenie aj v slovenských školách. Aj manažmenty zapojených škôl hodnotia pozíciu školskej sestry pozitívne a zdôrazňujú ich významnú úlohu pri zhoršení zdravotného stavu žiaka.

Foto: Zástupcovia Odboru zdravotníctva PSK a prezidentka SKSaPA

V bežných školských zariadeniach vykonajú títo zdravotnícki pracovníci stovky úkonov ročne, v špecializovaných až niekoľko tisíc. Robia primárny filter pri vstupe do školských zariadení, odbremeňujú pedagogických zamestnancov, pretože dieťa so  zdravotnými problémami preberajú do svojej starostlivosti, ale riešia aj osvetovú činnosť a sú súčasťou školských výcvikov či výletov. Zároveň pôsobia v oblasti edukácie a pripravujú preventívne programy v témach chorôb, drogovej závislosti, obezity či zubnej starostlivosti.

Zdravotnícky pracovník na slovenských školách vykonáva činnosť cez výzvu, ktorú v rámci Plánu obnovy a odolnosti vyhlásil v roku 2022 rezort školstva. Projekt pritom vyšiel z dielne Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Zaradenie edukácie v oblasti správneho postoja žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu na našich školách by mohlo viesť k postupnému systematickému budovaniu generácie mladých ľudí s aktívnym prístupom, ktorí prijmú zodpovednosť za svoje zdravie.

***

V Prešove 19. januára 2024

Oddelenie komunikácie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 19.01.2024 / Aktualizované: 19.01.2024 HoreTlačiť