Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva „Deň Ukrajiny“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR) v spolupráci s UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt „Deň Ukrajiny“.

Foto: Výzvy "Deň Ukrajiny"

Cieľom výzvy je rozvíjanie slovensko-ukrajinských vzťahov, podpora začleňovania žiakov z Ukrajiny do slovenských škôl a posilnenie vzájomného kultúrneho a jazykového povedomia žiakov a komunít.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetky základné školy vrátane základných škôl s elokovanými pracoviskami, zaradené v sieti škôl a školských zariadení SR, ktoré navštevuje 10 a viac žiakov so statusom odídenca z Ukrajiny.

Žiadosť predkladá základná škola prostredníctvom elektronického systému MŠVVaŠ SR určeného na prijímanie a správu žiadostí o dotácie a rozvojové projekty - https://minedu.egrant.sk/.  Jednoduché a rýchle vyplnenie žiadosti slúži predovšetkým na indikáciu záujmu základnej školy na zapojenie sa do výzvy.

Na výzvu bolo vyčlenených 62 134,29 Eur. Finančné prostriedky budú alikvotne rozdelené medzi všetky úspešne podporené základné školy. Prihlasovanie je otvorené do 29. 05. 2023 (do 23:59 hod). Projekt „Deň Ukrajiny“ je určený na bežné výdavky zakúpené v termíne od 01. 06.  2023 do 30. 06. 2023.

Pred odoslaním žiadosti odporúčame školám, aby si žiadosť uložili prostredníctvom možnosti „Stiahnuť ako PDF“ alebo „Vytlačiť formulár“. Po odoslaní žiadosti sa k nej môžete kedykoľvek vrátiť vo svojom profile.

Vyhodnotenie uskutoční MŠVVaŠ SR, ktoré následne zverejní zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, najneskôr do 31. 05. 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese ukrajina@minedu.sk

Výzva „Deň Ukrajiny“ | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

***

V Bratislave 19, mája 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 19.05.2023 / Aktualizované: 19.05.2023 HoreTlačiť