Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva pre cezhraničné projekty za 12 miliónov

Zacielené na environmentálnu oblasť

Na obrázku môže byť text

Zahraničné vzťahy

Inštitúcie a organizácie z Prešovského kraja môžu aktuálne žiadať o európske zdroje z cezhraničného programu Interreg pre projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami. Návod ako na to im poskytlo odborné školenie realizované Spoločným sekretariátom programu v spolupráci s regionálnym kontaktným bodom na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok je otvorená do konca marca 2023 a suma určená na financovanie projektov predstavuje viac ako 12 miliónov eur.

Foto: Školenie k Programu Interreg na Ú PSK

Slovenskí žiadatelia o príspevok z cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 sa školili k štandardným projektom v rámci priority s názvom K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie. Stretnutie pripravil regionálny kontaktný bod krajskej samosprávy a určený bol pre organizácie a inštitúcie fungujúce na území Prešovského kraja. Vo veľkej zasadačke Úradu PSK sa v stredu 18. januára stretlo celkovo 75 účastníkov.

Bezplatné školenie sa zameralo na oprávnené aktivity štandardných projektov v oblasti životného prostredia – klímy a biodiverzity. Konkrétne v prípade klímy ide o projektové zámery zacielené na jej zmeny a tiež na prevenciu rizika katastrof a odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Cieľom v oblasti biodiverzity je posilnenie ochrany  a zachovania prírody i zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach. A tiež zníženie znečistenia.

Na školení odzneli informácie o samotnom programe cezhraničnej spolupráce a jeho aktivitách. Odborní garanti priblížili logiku programu, rozpočtovanie a povinnú propagáciu projektov a ich systém hodnotenia i výberové kritériá. Venovali sa aj informáciám k žiadostiam o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a špecifikovali povinné  prílohy pre danú výzvu.

Foto: Školenie k Programu Interreg na Ú PSK

Lehota na predkladanie žiadostí v rámci výzvy je stanovená do 31. marca 2023 a ich vyhodnotenie sa predpokladá v júni 2023. Maximálne spolufinancovanie z EFRR je 80% oprávnených výdavkov, pričom maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 mil. eur a minimálna 200-tisíc eur. Obdobie realizácie ich projektov je následne stanovené na 24 mesiacov. V centre pozornosti budú to zámery, ktoré prispejú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle a tiež k zlepšeniu spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Priniesť by mali aj nové analýzy, výskumy, zlepšenia, stratégie či akčné plány k danej téme.

Školenia k aktuálne vyhláseným  výzvam Programu Interreg pokračujú ďalej, tentoraz na poľskej strane. Posledné by sa malo uskutočniť začiatkom februára online a týkať sa bude používania aplikácie WOD 2021, ktorá je určená na predkladanie žiadosti o príspevok.

***

V Prešove 19. januára 2023

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK v spolupráci s Regionálnym kontaktným bodom PSK

 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 19.01.2023 / Aktualizované: 20.01.2023 HoreTlačiť