Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nocľah pre viac ľudí bez domova vďaka krajskej nadácii

V nocľahárni Pod Táborom v Prešove, ktorú prevádzkuje Gréckokatolícka charita, nájde útočisko viac ľudí bez domova. A to vďaka zvýšeniu jeho kapacity a skvalitneniu služieb. K rozšíreniu existujúcich priestorov zariadenia Effeta pomohla aj nadácia Prešovského samosprávneho kraja (PSK).  Na projekt charity poskytla 50-tisíc eur.

Foto: Nová prístavba nocľahárne Effeta

Nízkoprahové zariadenie Effeta v Prešove poskytujúce krátkodobé pobyty má nové priestory - nocľaháreň Dom sv. Jána Milostivého. Nocľah tu nájde viac ľudí bez domova, najnovšie až tridsaťdva Projekt dostavby existujúcich priestorov, v ktorom svoje sily spojila Gréckokatolícka charita v Prešove, mesto Prešov a Nadácia PSK pre podporu rodiny, prispel v lokalite Pod Táborom k zabezpečeniu komplexných sociálnych služieb krízovej intervencie. Jeho celkový rozpočet bol približne 122-tisíc eur, kde príspevok mesta Prešov predstavuje 35-tisíc a krajskej nadácie 50-tisíc eur.

Foto: Nové priestory nocľahárne Effeta

Projekt rozšírenia nocľahárne Effeta sa zameral na jej vyňatie z objektu útulku Archa, následné rozšírenie kapacity priestorov z pôvodných 22 na 32 miest, a tým skvalitnenie služieb a vytvorenie dôstojnejších podmienok pre ľudí bez domova, resp. tých, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Zároveň riešil pripojenie nocľahárne k Nízkoprahovému dennému centru (NDC).

Foto: projekt rozšírenia priestorov nocľahárne

V objektoch Pod Táborom sa vďaka tomu vytvoril 3-stupňový resocializačný model. Ten prináša hneď viacero výhod, najmä zníženie tlaku na útulok Archa, kde doteraz bývalo na jednej izbe päť ľudí bez domova a taktiež pokrytie kapacít NDC, kde sa denne stravuje približne 50 ľudí.

Foto_ Nocľaháreň Pod Táborom

Vybudovaná prístavba má komplexné zázemie a disponuje spotrebným vybavením – skrinky, postele a vstavané skrine. Je tu bezbariérový prístup, oplotenie a prístupové chodníky, pričom súčasťou jej interiéru sú aj kancelárske priestory. Vykurovací systém má prepojený s denným centrom a pôvodným objektom nocľahárne. Je riadne registrovaná  a povolená pre prevádzku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Foto_Výdaj stravy ľuďom bez domova

Gréckokatolícka charita v Prešove poskytuje Pod Táborom ambulantné, terénne, pobytové a podporné sociálne služby ľuďom v núdzi a bez domova od roku 1992, nocľah v Effete od roku 2010. Prevádzkou zariadenia sa snaží znižovať počet ľudí prespávajúcich na ulici a iných verejných priestoroch. Ľudia bez domova tu majú k dispozícii aj sociálne poradenstvo, duchovnú i pastoračnú starostlivosť.

***

V Prešove 13. septembra 2023

Oddelenie komunikácie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.09.2023 / Aktualizované: 14.09.2023 HoreTlačiť