Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prešovská župná škola je centrom odborného vzdelávania pre ekonomiku

Spojená škola na Masarykovej ulici v Prešove, ktorú zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), sa stala centrom odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku a financie. V tejto oblasti má tento status ako jediná v Prešovskom kraji. Oprávnenie používať ho popri svojom názve jej udelila Republiková únia zamestnávateľov.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v apríli udelila status Centra odborného vzdelávania  a prípravy (COVP) pre zdieľanú ekonomiku, financie a administratívu župnej Spojenej škole, Masarykova 24, Prešov. V tejto sfére je jedinou na území kraja, čím potvrdila, že v oblasti vzdelávania ekonomického charakteru patrí medzi lídrov.

Foto: Spojená škola, Masarykova, Prešov

Spojená škola na Masarykovej ul. v Prešove získala oprávnenie používať titul COVP pre skupinu odborov vzdelávania s názvom Ekonomické vedy a Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Oprávnenie jej umožňuje v programe praktické účtovníctvo a spracovanie informácií poskytovať celoživotné vzdelávanie pre každú vekovú skupinu.

Prešovskej škole bolo rozhodnutie o udelení statusu COVP vydané na dobu určitú, a to na základe výsledkov hodnotenia projektu, vykonanej kontrole a posúdenia všetkých podmienok.

Tento status pre ňu predstavuje značku kvality, je ocenením práce všetkých jej zamestnancov a v neposlednom rade záväzkom k ďalšiemu zlepšovaniu.

Škola s týmto označením sa stáva inovatívnou inštitúciou v poskytovaní odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania. Z hľadiska konkurencieschopnosti je so svojou činnosťou o krok vpred pred ostatnými strednými odbornými školami.

Z údajov RÚZ vyplýva, že status centra odborného vzdelávania a prípravy avšak pre iné sféry majú ďalšie tri župné stredné odborné školy. Konkrétne SOŠ technická v Prešove pre oblasť  stavebníctva, Hotelová akadémia O. Brucknera v Kežmarku pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus a SOŠ hotelová v Hornom Smokovci pre gastronómiu, hotelierstvo a cestovný ruch.

***

V Prešove 17. mája 2023

Oddelenie komunikácie PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 17.05.2023 / Aktualizované: 17.05.2023 HoreTlačiť