Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na Úrade PSK poukázali na riziká digitálneho priestoru u detí a mladých

Odborná školská konferencia zorganizovaná na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) otvorila aktuálne problémové témy detí a mládeže v digitálnom priestore. Takmer 80 účastníkov sa venovalo prevencii i výmene poznatkov.

Foto: Konferencia Na deťoch záleží

Na Úrade PSK sa v utorok 7. novembra v rámci ďalšej odbornej konferencie diskutovalo na tému rizík a nástrah digitálneho priestoru. Podujatie bolo reakciou na súčasnú problematiku postavenia a ochrany detí i mládeže, ktoré sú v tomto prostredí ohrozené.

Organizátormi podujatia boli OZ Preventivista, Centrum na podporu neformálneho vzdelávania a Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, konkrétne jeho koordinátor ochrany detí pred násilím z Prešova a Úrad PSK. Ten sa do príprav zapojil v súlade so svojou stratégiou pre mládež na roky 2023-2028.

Foto: Konferencia Na deťoch záleží

Konferenciou sprevádzali odborní konzultanti, psychológovia či bezpečnostná analytička a venovali sa konkrétne prevencii IT kriminality, kybernetickej bezpečnosti, závislostnému správaniu aj psychoterapii. Predstavili tiež preventívne programy pre žiakov zamerané na budovanie trvalých a hodnotných vzťahov.

Cieľom podujatia bola výmena poznatkov a skúseností odborníkov z praxe a zdieľanie informácií profesionálov pracujúcich s deťmi a mládežou. Konferencia zároveň identifikovala nedostatky v tejto oblasti i návrhy riešení na rýchlu a efektívnu pomoc deťom a mladým. Priblížili sa i účinné postupy na predchádzanie vzniku a elimináciu násilia na maloletých.

Na konferencii sa stretlo takmer osemdesiat hostí. Boli to zástupcovia základných, stredných škôl a centier voľného času v Prešovskom kraji, ale aj zástupcovia zdravotníckeho sektoru – prešovskej nemocnice, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, mestských úradov či neziskových organizácií a centier psychologickej pomoci.

***

V Prešove 7. novembra 2023

Oddelenie komunikácie

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.11.2023 / Aktualizované: 07.11.2023 HoreTlačiť