Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Bardejovské gymnázium má moderné laboratórium fyziky

PSK do jeho vynovenia investoval 25-tisíc eur

Školstvo

Župné gymnázium na Jiráskovej ulici v Bardejove sa môže pochváliť vynoveným laboratóriom fyziky. Zmodernizovalo sa vďaka finančným prostriedkom jeho zriaďovateľa, ktorým je Prešovský samosprávny kraj (PSK). Krajská samospráva do nového nábytku a elektroinštalácie v laboratóriu zainvestovala vyše 25-tisíc eur.

Foto: Vynovené laboratórium fyziky na gymnáziu v Bardejove

Zastarané  fyzikálne laboratórium na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove je minulosťou. Finančné prostriedky prešovskej župy umožnili jeho rozsiahlejšiu rekonštrukciu, ktorá prebiehala od konca roka 2022 do februára aktuálneho roku. Týkala sa výmeny laboratórnych stolov skonštruovaných ešte v 80-tych rokoch minulého storočia, ďalšieho nábytku, podlahy aj elektroinštalácie. PSK na tento účel z vlastných zdrojov vynaložil vyše 25-tisíc eur.

Hlavnú časť rekonštrukčných prác na gymnáziu tvorila obnova interiéru. V školskom laboratóriu vďaka krajským financiám pribudli nové pracovné stoly pre žiakov, ktoré nahradili pôvodné vyrobené ešte v roku 1983. Disponovali nefunkčným stredovým panelom a zastaralou elektroinštaláciou, a tým boli pre potreby realizácie experimentov nevhodné. V laboratóriu sa vymenili tiež odkladacie skrinky na učebné fyzikálne pomôcky, ako sú sady závaží, vlnostroje, kalimetre a iné meracie zariadenia a zakúpila sa preň interaktívna tabuľa.

Druhou časťou prác na modernizácii laboratórneho priestoru bola výmena elektroinštalácie,  a s tým spojená oprava kabeláže a omietok. V laboratóriu sa následne vymenila aj podlaha a zriadilo sa internetové pripojenie.

Laboratórium sa vďaka novému šatu a lepšej dispozícii stolov zmenilo na podnetné prostredie pre štúdium fyziky, umožňujúce experimentálnu prácu až šiestich paralelných skupín naraz. Vytvoril sa tu dostatočný výučbový priestor  pre učiteľa i žiaka, ktorý je pripravený pre aktívne poznávanie fyziky a zvýšenie záujmu zo strany študentov o túto vednú disciplínu.

Gymnázium L. Stöckela v Bardejove má viac ako 80-ročnú tradíciu. V súčasnosti vzdeláva žiakov v dvoch typoch štúdia, a to v štvorročnom zameranom na klasické všeobecné vzdelanie a päťročnom bilingválnom štúdiu v anglickom jazyku. V aktuálnom školskom roku ho navštevuje približne 470 žiakov.

***

V Prešove 2. marca 2023

Oddelenie komunikácie PSK

 

Facebook

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 02.03.2023 / Aktualizované: 02.03.2023 HoreTlačiť