Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Zariadenia sociálnych služieb majú vďaka krajskej dotácii nové vybavenie

Dotačný program Prešovského samosprávneho kraja (PSK) umožňuje realizáciu zmysluplných projektov aj v sociálnej sfére. Aktuálne napríklad v zariadeniach sociálnych služieb či ošetrovateľských centrách a domoch pre seniorov pribudli nové prenosné miniterminály, liečebný pohybový stroj, skrine aj komfortné kreslá. Prešovská župa v aktuálnom roku podporila zámery z oblasti sociálneho zabezpečenia prostredníctvom Výzvy poslancov PSK a Výzvy predsedu PSK za celkovo 81-tisíc eur.

Foto: In Vita Zborov

Zariadenia sociálnych služieb, ošetrovateľské centrá či domovy pre seniorov mohli aj tento rok využiť dotáciu Prešovského samosprávneho kraja na materiálne dovybavenie svojich priestorov, skvalitnenie poskytovaných služieb a na skrášlenie interiérov a exteriérov. Medzi projekty podporené krajskými financiami  sa zaradili aj zámery Zariadenia pre seniorov ADM v Zborove, denného stacionára Jar života v Giraltovciach, Domu seniorov v Tatranskej Štrbe či  neziskovej organizácie  Humanitarian so sídlom v Jarabine.

Celkovo trinásť prenosných miniterminálov na čiarový kód - IS Cygnus pribudlo vďaka dotácii 2-tisíc eur z Výzvy poslancov PSK v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe. Slúžia k získavaniu preukázateľných informácií o množstve sociálnej a zdravotnej starostlivosti poskytnutej klientovi. Fungujú pritom na princípe exportu informácií po stiahnutí dát z terminálov do informačného systému Cygnus, kde sa následne spracovávajú.

Klienti sociálneho a ošetrovateľského zariadenia In Vita Zborov využívajú nový liečebný stroj Thera-Trainer. Žiadateľom dotácie na jeho zakúpenie bolo konkrétne zborovské Zariadenie pre seniorov ADM, s.o., ktorého projekt prešovská župa podporila cez Výzvu poslancov PSK sumou 5-tisíc eur. Liečebný stroj slúži prioritne na zlepšenie hybnosti a mobility pacienta. Prispieva tiež k aktivácii kardiovaskulárneho systému a metabolizmu, zlepšeniu výkonu a hybnosti, udržaniu a zlepšeniu svalovej výživy aj mentálnej stabilite.

Foto: Nový pohybový stroj pre In Vita Zborov

V Zariadení sociálnych služieb Senior residence vo Vyšných Ružbachoch sa doplnilo nové interiérové vybavenie, presnejšie skrine, ktoré nahradili pôvodné. Ich zaobstaranie umožnil projekt neziskovej organizácie Humanitarian, ktorý zariadenie spravuje a ktorý na tento účel získal krajskú dotáciu z Výzvy predsedu PSK vo výške 1-tisíc eur.

Foto: nové skrine pre Senior residence

Krajské financie v rovnakej výške (1-tisíc eur) tentoraz z Výzvy poslancov PSK prispeli na nákup nových kresiel v Dennom stacionári Jar života, n.o. v Giraltovciach. Cieľom projektu bolo zvýšiť komfort seniorom, ktorým vekom pribúdajúce diagnózy znižujú mobilitu a zvyšujú potrebu zdravého sedenia.

Foto: Nové kreslá pre n.o. Jar Života

PSK podporil v tomto roku aj ďalšie projekty zamerané na obnovu zariadení sociálnych služieb a modernizáciu ich technického vybavenia, napr. Domova sv. Dominica v Petrovanoch, Seniorparku v Poprade, Gerion senior centra v Zámutove, Gréckokatolíckej charity v Prešove či Slovenského Červeného kríža  a mnohých ďalších.

***

V Prešove 7. decembra 2023

Oddelenie komunikácie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.12.2023 / Aktualizované: 07.12.2023 HoreTlačiť