Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK vytvoril nový informačný systém pre projekty miest a obcí

Pomáha im správne nasmerovať investície

Regionálny rozvoj

Mestá a obciam v Prešovskom kraji napomáha správne nasmerovať investície nový informačný systém, ktorý vyvinul Prešovský samosprávny kraj. Aplikácia pre zber projektových zámerov a komunikáciu má sprehľadniť manažovanie ich projektov.

Prešovská župa vytvorila IT nástroj, ktorý manažuje tvorbu integrovaných projektových zámerov na jeho území. Ide o tzv. modulárny softvér RISK (Regionálny Informačný Systém Kooperácie). V konkrétnom procese plánovania a realizácie projektov prispieva k zdieľaniu, vyššej informovanosti, ale aj prehľadnosti a transparentnosti medzi krajskou a miestnymi samosprávami.

RISK všeobecne slúži pri tvorbe integrovaných územných investícií. Tým, že prináša efektívnejší zber a zdieľanie dát, významne uľahčuje manažovanie procesov súvisiacich s regionálnymi stratégiami v novom programovom období 2021-2027.

Systém funguje na základe aktualizácie projektových aktivít z územia kraja jednak zo zrealizovaného zberu dát, ale i na základe zberu nových potrieb. V procese manažovania projektových zámerov miest a obcí prináša ich formálnu a administratívnu kontrolu. A taktiež posudzovanie a kategorizovanie podľa možnosti financovania. To všetko prispieva k efektívnejšiemu manažovaniu projektových aktivít v regiónoch, ktoré prechádzajú procesom schvaľovania cez Radu partnerstva PSK.

Mestám, obciam a sociálno-ekonomickým partnerom konkrétne umožňuje zadávať a spravovať svoje projektové aktivity, ako aj zámery. Taktiež môžu prostredníctvom aplikácie kedykoľvek aktualizovať kontaktné údaje a pravidelne komunikovať s pracovníkmi Ú PSK o zvýšení informovanosti.

Krajská samospráva pripravila krátky videonávod, ako s aplikáciou pracovať a využívať ju.  Obsahuje základné náležitosti, ako je profil mesta/obce a ich projektové aktivity s možnosťou ich posúdenia. Približuje, ako aktualizovať jestvujúce projekty a vytvoriť nový zámer, ale aj previazať jednotlivé projektové aktivity.  

Informačný systém RISK je kontinuálne vyvíjaný a vylepšovaný podľa aktuálnych potrieb a podnetov. Aktuálne ho už využívajú mestá, obce i sociálno-ekonomickí partneri PSK.

***

V Prešove 6. marca 2023

Oddelenie komunikácie PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 06.03.2023 / Aktualizované: 06.03.2023 HoreTlačiť