Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Konferencia SK 8 o dôležitých témach v oblasti kohéznej politiky, dopravy aj zdravotníctva

Združenie samosprávnych krajov SK 8 v spolupráci s portálom Euractiv zorganizovalo v utorok 16. mája 2023 v priestoroch Kultúrneho centra Ponton v Bratislave konferenciu Rozvoj regiónov v čase kríz. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období, ktoré ovplyvňuje vysoká miera inflácie, ale aj o rozvoji samospráv prostredníctvom eurofondových zdrojov.

Foto: Združenie samosprávnych krajov SK 8  v Bratislave

„Ako zástupcovia samosprávnych krajov sme v nedávnej minulosti dokázali, že sme akcieschopné. Dokázali sme sa adaptovať na novú realitu pandémie, neskôr príchod utečencov zasiahnutých vojnou a napokon aj na zdražovanie a energetickú krízu. Politika sa formuje aj na úrovni regionálnej samosprávy, a preto je dôležité, aby dochádzalo k chápaniu potrieb regionálnych aktérov a ich zohľadňovaniu pri nastavovaní efektívnych politík na celonárodnej úrovni. Som rád, že sa na dnešnom diskusnom fóre stretli odborníci z viacerých oblastí, ktorí majú odbornú zdatnosť aj kompetencie posúvať regióny vpred, aj počas a napriek krízam,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Konferencia SK 8 bola rozdelená do tematických panelových diskusií kopírujúce svojou obsahovou stránkou problematiky, ktoré sú z pohľadu samosprávnych krajov vysoko aktuálne. Počas podujatia boli predstavené aj výsledky prieskumu, ktorý zrealizovala Kancelária SK 8, podľa ktorého až 84 % obyvateľov si želá aby sa o rozvoji regiónov rozhodovalo na úrovni samosprávy.

Foto: Združenie samosprávnych krajov SK 8 v Bratislave

V prvej panelovej diskusii hostia predstavili regionálny rozvoj regiónov v čase kríz, ktoré za posledné obdobie samosprávy zažívajú. Následne diskutovali o udržateľnej doprave ako aj ďalšej dôležitej oblasti, ktorou je zdravotníctvo v regiónoch. V týchto oblastiach hľadali diskutujúci odpovede, ako aj možnosti na zabezpečenie socio-ekonomického rozvoja regiónov, ktorý pomôže skvalitniť život obyvateľom.

Diskusií sa aktívne zúčastnili zástupcovia samosprávnych krajov, generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Lívia Vašáková, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Peter Bálik, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy Ministerstva dopravy SR Rastislav Cenký, minister zdravotníctva SR Michal Palkovič, prezident Cyklokoalície Dan Kollár, ako aj výkonný riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní Michal Štofko.

Účastníci konferencie sa mohli počas celého dňa zúčastniť aj workshopu o rozvoji cyklodopravy s odborníkmi z Rakúska, Maďarska, Českej a Slovenskej republiky.

***

V Bratislave 16. mája 2023

Združenie samosprávnych krajov SK 8

Facebook

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 17.05.2023 / Aktualizované: 17.05.2023 HoreTlačiť