Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na Kežmarskom hrade sa vynovujú toalety, zázemie lektorov aj pokladňa

Kežmarský hrad bude pre návštevníkov opäť o niečo komfortnejší. A to vďaka modernizácii za vyše 165-tisíc eur, ktorá prinesie rekonštrukciu sociálnych zariadení a kanalizácie, vybudovanie bezbariérových toaliet, úpravy pokladne či zázemia pre lektorov. To všetko by sa malo zrealizovať do konca októbra.

Foto: Kežmarský hrad_Jano Štovka - MQEP

Na Kežmarskom hrade sa v súčasnosti spustila komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení. Modernizáciou a opravou však prechádzajú aj ďalšie objekty hradu. Projekt sa realizuje cez Integrovaný regionálny operačný program a rezort kultúry SR v náklade 116-tisíc eur, pričom Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ Múzea v Kežmarku sa na ňom podieľa 6-tisícovým spolufinancovaním. Investuje tu aj ďalšie financie, a to do nevyhnutnej opravy  kanalizačného potrubia. PSK na tento účel z vlastného rozpočtu uvoľnil 43 500 eur. Všetky práce za celkovo viac ako 165-tisíc eur majú byť na hrade zavŕšené už v októbri 2023.

Foto: Prebiehajúca rekonštrukcia na Kežmarskom hrade

Rekonštrukčné práce sa v rámci projektu konkrétne týkajú opráv sociálnych zariadení v časti administratívy a priestoroch hradu. Súčasťou je i zmena ich dispozičného riešenia, ktorým sa zvýši kapacita a zlepšia hygienické podmienky.

Vybudujú sa tu tiež verejné toalety pre hendikepované osoby a matky s malými deťmi.  Všetky sociálne zariadenia sa následne vybavia germicídnymi žiaričmi, bezdotykovými splachovačmi a dávkovačmi pre zvýšenie hygienických štandardov.

Foto: prebiehajúce rekonštrukčné práce

Zmenou však prejde aj dispozičné riešenie priestorov pokladne. Prinesie skvalitnenie zázemia pre lektorov, čím zároveň vznikne nový priestor pre odkladanie batožiny návštevníkov hradu. V ďalšej fáze sa hrad dovybaví automatickými meračmi teploty s termokamerou a projektorom s premietacím plátnom, ktoré budú využívané na pripravovaných podujatiach.

Realizácia zmieneného projektu si vyžiadala aj nevyhnutnú opravu poškodenej kanalizácie. A to v miestach, kde sa počas rekonštrukčných prác zistili vážnejšie poruchy, vrátane úplného prelomenia kanalizácie. Konkrétne ide o opravu potrubia a šachty, do ktorej sú vyústené verejné toalety v hlavnom vchode do expozícií, ako aj kanalizačnej prípojky pred administratívou múzea.

Foto: prebiehajúce práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení

Projekt rekonštrukcie hygienických zariadení využívaných verejnosťou na Kežmarskom hrade vrátane výmeny poškodených kanalizačných potrubí sa realizuje v rámci nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprav zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. V skratke je zameraný na odstránenie dosahov pandémie na kultúrne inštitúcie.

***

 V Prešove 13. septembra 2023

Oddelenie komunikácie

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 13.09.2023 / Aktualizované: 13.09.2023 HoreTlačiť