Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Na hrade Ľubovňa sa zrekonštruujú ďalšie objekty

Hrad Ľubovňa prejde ďalšou rekonštrukciou. Tentoraz sa týka jeho severovýchodnej hradby a 3. nádvoria. Národná  kultúrna pamiatka nad mestom Stará Ľubovňa získala pre projekt ich obnovy finančné zdroje z rezortu kultúry a od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Celkové náklady na rekonštrukciu objektu predstavujú 1,217 mil. eur.

Hrad v Starej Ľubovni_Jano Štovka - MQEP

Severovýchodná hradba a 3. nádvorie národnej kultúrnej pamiatky - hradu v Starej Ľubovni sa budú rekonštruovať. Ich obnovu umožní dotácia zo štátnej Výzvy Obnovme si svoj dom 2023, ktorá je vo výške 650-tisíc eur. A tiež financie od zriaďovateľa kultúrnej organizácie, ktorým je prešovská župa.

PSK do projektu jej komplexnej rekonštrukcie pritom preinvestuje celkovo 567 500 eur. Spolufinancovanie a dofinancovanie projektu, ktorý okrem iného prinesie záchranu vojenských kasární zo 17. storočia, odobrili krajskí poslanci na svojom májovom zasadnutí.

Cieľom projektu je konkrétne rekonštrukcia a obnova havarijného stavu severovýchodnej hradby Ľubovnianskeho hradu, ktorá v súčasnosti podlieha rozsiahlej deštrukcii. Jednou z jeho aktivít je pritom prezentácia archeologickej lokality takmer 400 rokov starých vojenských kasární, ktoré boli na hradbe objavené.

Foto: Vizualizácia plánovanej rekonštrukcie

Projekt umožní prezentovať tieto historické kasárne a archeologické nálezisko formou stálej expozície s využitím moderných digitálnych technológií. A taktiež prezentáciu studne. resp. cisterny, ktorá sa tu nachádza a napokon aj celkové kultivovanie 3. nádvoria. Po ukončení rekonštrukcie bude obnovená pamiatka sprístupnená návštevníkom hradu.

Foto: Pohľad na kasárne zo 17. storočia

Vyhlasovateľom programu Obnovme si svoj dom 2023 je Ministerstvo kultúry SR a je zameraný na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Poskytnutú dotáciu z programu je možné čerpať do konca roka 2025.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni patrí s priemernou ročnou návštevnosťou približne 200-tisíc ľudí k najnavštevovanejším župným kultúrnym organizáciám.

***

V Prešove 17. mája 2023

Oddelenie komunikácie PSK

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 17.05.2023 / Aktualizované: 19.05.2023 HoreTlačiť