Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - máj 20. týždeň 2023

Týždeň v PSK - máj 2023 - 20. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

 1. Viac peňazí pre dotačnú schému kraja
 2. Hrnčiarstvo v skanzene
 3. Výsledky merania kvality ovzdušia

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Tento týždeň zasadalo v Bratislave Združenie samosprávnych krajov SK8. Podujatie spojilo odborníkov zo Slovenska aj zahraničia v témach Regionálny rozvoj v čase krízy, Udržateľná doprava v regiónoch a Zdravé regióny. Súčasťou boli workshopy na tému rozvoja cyklodopravy.

 • PSK pozýva na odbornú konferenciu o participácii s názvom „S PARTI PO KRAJI“, ktorá sa uskutoční 31. mája v M Aréne v Prešove. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre zdieľanie praktických skúseností, ktoré podporujú spoluprácu a dialóg medzi PSK a občianskou spoločnosťou. Registrácia na podujatie je možná cez webové sídlo a FB kraja.

 • SPŠE Prešov si vďaka úspechu na nedávnom celoštátnom kole RoboCup, kde sa stala najlepšou strednou školou a získala až osem medailí, vybojovala miestenky na európsky RoboCup v chorvátskom Varaždíne a svetový v Bordeaux. Súťaž RoboCup je zameraná na podporu výskum a výučby umelej inteligencie, robotiky a ďalších príbuzných oblastí.

 • Viaceré župné stredné školy hľadajú posily do svojich tímov: učiteľov cudzích jazykov, telesnej výchovy aj majstrov odbornej výchovy. Výberové konania majú vyhlásené Stredná športová škola a Gymnázium v Poprade, Spojená škola Ľ. Podjavorinskej v Prešove i Obchodná akadémia, Humenné. Informácie sú k dispozícii na webovom sídle kraja.

« obsah

Jingel PSK

Viac peňazí pre dotačnú schému kraja
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy) 

Poslanci krajského zastupiteľstva schválili na májovom rokovaní zvýšenie finančných zdrojov pre grantový program PSK na rok 2023. Ku schváleným dvom miliónom eur pribudol ďalší milión. Financie budú prerozdelené medzi všetky tri vyhlásené výzvy. Dopyt pre podporu projektov je stále vysoký.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Bolo v rámci Výzvy poslancov zaslaných 836 žiadostí, z toho 793 splnilo formálne hodnotenie. V rámci Výzvy pána predsedu bolo doručených 448 žiadostí z toho formálne kritéria splnilo 409 žiadostí."
 • Vladimír Jánošík, poslanec Z PSK (Sabinov): "Ak si zoberieme tie možnosti, hlavne tých menších samospráv, vedia pokryť to portfólia potrieb, kde tí starostovia nenájdu zo žiadnych iných projektov takú možnosť, takéto financie vyčerpať."
 • Pavol Ceľuch, poslanec Z PSK (Bardejov)  : "Tie peniaze je vidieť v regióne. Keď budete prechádzať po obciach, po mestách, budete vidieť – konkrétne poviem príklad: autobusové zastávky, detské ihriská, bezpečnostné opatrenia niekde v obci, kultúrne domy sa renovujú z toho. čiže ja to vnímam pozitívne."

Výrazná zmena nastala vo Výzve Participatívny rozpočet, kde kritéria pre pridelenie dotácie v tomto roku splnilo 39 žiadostí.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Kocák, vedúci Odboru projektového riadenia PSK: "Tým, že suma sa navyšovala z 260 tisíc na 390 tisíc, znamená to, že podporené budú všetky žiadosti na Participatívny rozpočet, ktoré prešli formálnym hodnotením a ktoré boli zapojené aj do sms hlasovania."

Krajská samospráva sa rozhodla zvýšiť alokovanú sumu pre grantové schémy na základe predpokladu dosiahnutia pozitívneho vývoja stavu finančných prostriedkov a zlepšenej finančnej situácie.

Grafika

Zmena výšky finančných zdrojov pre poskytnutie dotácie v roku 2023 
 • Výzva poslancov PSK                       z 1 340 000 na 2 010 000 eur
 • Výzva predsedu PSK                             z 400-tisíc na 600-tisíc eur
 • Výzva Participatívny rozpočet                z 260-tisíc na 390-tisíc eur

 

Výzva poslancov a predsedu PSK
 • Šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia, podpora všeobecne prospešných služieb v zdravotníctve – modernizácia zdravotníckych zariadení a vybavenie.
 • Minimálna výška dotácie je 500 eur, maximálna 5-tisíc eur.

 

Výzva Participatívny rozpočet            
 • Všeobecne prospešné a verejnosprospešné projekty: inovácia existujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby, revitalizácia verejných priestorov a ich komunitnej infraštruktúry.
 • Výška dotácie na jednu žiadosť je 10-tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Hrnčiarstvo v skanzene
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Amália Holíková, keramikárka: "Tak momentálne vytáčam hlinenú nádobku na klasickom hrnčiarskom kruhu na nožný pohon. Práve teraz centrujem hlinu.
 • Peter Kočan, etnológ, Šarišské múzeum Bardejov: "Naložili sme pec keramikou a 8 až 10 hodín sme tu keramiku vypaľovali. Cez noc nám pec pekne vychladla a ideme vypálenú keramiku z pece vytiahnuť."

Hrnčiarske dni, ktoré sa konali 14. a 15. mája v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch, otvorili letnú turistickú sezónu Šarišského múzea v Bardejove a zároveň boli súčasťou Noci múzeí a galérii. Hrnčiarstvo ako remeslo bolo historický späté s kráľovským mestom Bardejov a takto ho chceli bardejovskí múzejníci spopularizovať.

Nasleduje priama reč.

 • Lukáš Jonov, etnológ, Šarišské múzeum Bardejov: "Je to posledná lokalita na Slovensku kde sa zachovala tradícia hrnčiarov stále aktívnych. to je to naša taká snaha zachovať tú tradíciu oboznamovať s ňou."
 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Udržiavame zbierky a hodnoty našej minulosti a je to určitá záruka, že ich budú mať možnosť obdivovať aj generácie, ktoré prídu po nás."

Anketa

návštevníci bardejovského skanzenu

- Každá ručná práca, každá keramika má svoje čaro a klobúk dole pred tými ľuďmi, ktorí to robia.

- Vidím to prvýkrát túto pec, ešte som to nevidela ,ako sa to robí a mali by to vidieť všetci.

Ukážka spev – 5 sek.

Tento rok si pripomenie Šarišské múzeum v Bardejove 120 rokov od svojho založenia a pripravované podujatia budú odrážať tento významný medzník. Pre bardejovský skanzen, ktorý je súčasťou múzea, by bola najkrajším darčekom jeho obnova.

 • Peter Harčar, riaditeľ, Šarišské múzeum Bardejov: "Taká naša naozaj kľúčová snaha bude získať možnosti grantové, aby sme vedeli sa sústrediť na inováciu a na obnovu skanzenu ako takého. V dezolátnom stave je najmä strešná krytina, tá šindľová ,a potom vidíte aj slamené strechy za nami."

Ukážka spev – 5 sek.

Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré sa radí medzi najstaršie múzeá na Slovensku, má sedem expozícii. Tie sa nachádzajú v historickom centre mesta a v Bardejovských Kúpeľoch. Múzeum ľudovej architektúry je zároveň najstarším skanzenom na Slovensku. 

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Výsledky merania kvality ovzdušia
Týždeň v PSK: Školstvo (flashové správy)

Takto boli v januári tohto roku umiestnené merače na sledovanie zvýšeného výskytu oxidu dusičitého pri Základnej škole, Šrobárova v Prešove. Nasledovalo intenzívne a indikatívne jednomesačné meranie. Zistené hodnoty sa následne vyhodnocovali v laboratóriu v Holandsku.

Nasleduje priama reč.

 • Dominik Lejko, manažér kvality ovzdušia, Ú PSK: "Výsledky v rámci tejto školy môžete vidieť na prezentácií za mnou. Je tam rozdiel na červenom a zelenom bode."
 • Melánia Škatuľárová, žiačka, ZŠ Šrobárova, Prešov: "Červená bola pri doprave, ktorá ako bola rušná a zelená, bola pri multifunkčnom ihrisku, kde to prostredie nebolo skoro vôbec znečistené."
 • Dominik Lejko, manažér kvality ovzdušia, Ú PSK: "Čím vyššie je to percento, ktoré vyšlo – v tomto výsledku je to 14,79%, tak tým je vyššia koncentrácia na tom červenom mieste oproti tomu zelenému miestu."

A tu sa pozeráte na výsledky merania koncentrácie oxidov dusíka NO2., ktoré pochádzajú primárne z dopravy v rámci Prešovského kraja. Do celoslovenského projektu sa zapojili dve školy v Spišskej Belej a po jednej škole v Prešove, Sabinove a Poprade.

Nasleduje priama reč.

 • František Luterančík, manažér kvality ovzdušia, Slovenská agentúra životného prostredia: "Čo sa týka týchto výsledkov, najlepšie vyšli školy, ktoré sú v Spišskej Belej. Možno to súvisí aj s tým, aké je to mesto veľké a tak podobne."

Nasleduje škola v Sabinove, Prešove a nakoniec v Poprade. Žiaci základnej školy na Šrobárovej ulici v Prešove zároveň pripravili vlastnú prezentáciu merania.

Nasleduje priama reč.

 • Melánia Škatuľárová, žiačka, ZŠ Šrobárova, Prešov: "Toto je súhrn nášho diela, ktoré sme robili my, celá trieda. Tu sú tabuľky."
 • Slavomír Boňko, učiteľ, ZŠ Š Šrobárova, Prešov: "Videli, ako funguje samotné meranie odpadových látok vo vzduchu či už to bolo pomocou tých difúznych trubičiek, čiže videli, že to chce aj nejaký čas."
 • Karolína Blašková, žiačka, ZŠ Šrobárova, Prešov: "Doprava tam je preto, lebo najviac znečisťuje to ovzdušie kvôli výfukom z áut."

Cieľom kampane je prepojenie zvýšeného výskytu NO2 pri školách s fenoménom rodičovského taxi, so státím automobilov na voľnobeh a podobne. Zároveň má priniesť odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia pri školách.

 

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.05.2023 / Aktualizované: 22.05.2023 HoreTlačiť