Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 3. týždeň 2023

Týždeň v PSK - január 2023 - 3. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

 1. Zisťujú kvalitu ovzdušia
 2. Ľubovnianska nemocnica druhá najlepšia
 3. Sakrálne umenie v Krajskej galérii
 4. Najlepší web - Zlatý erb po 13.-krát

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Projekt Šarišská hradná cesta je už v mobilnej aplikácii. Používatelia v nej nájdu fotografie pamiatok a lokalít, základné informácie o ich vývoji, súčasnom stave a potrebné kontakty. Jej súčasťou je aj mapa pre orientáciu v teréne, zároveň nahrádza sprievodcovské služby. Po stiahnutí do telefónu funguje aj bez pripojenia na internet.

 • Od nedele 15. januára je na trase Stará Ľubovňa – Čirč – Ľubotín – Prešov v prevádzke nový autobusový spoj, ktorý predstavuje dočasné riešenie za zrušený študentský vlak. Autobusový spoj zaviedol PSK v spolupráci s IDS Východ pre študentov z Čirča a Orlova na dochádzku na školské internáty do Prešova.

 • V Humennom pomohli krajské financie vo výške 50-tisíc eur z Výzvy pre región zrealizovať rekonštrukciu a modernizáciu podlahy telocvične viacúčelovej budovy v areáli futbalového štadióna. V rámci stavebných prác sa odstránil starý drevený povrch telocvične a vyhotovil sa nový, moderný, elastický, športový podlahový systém s čiarovaním.

 • PSK bol úspešný na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, ktorá sa konala v Bogote v Kolumbii. Zastupovala ho Slávka Rybková z kvinty z Gymnázia Kukučínova v Poprade. Olympiáda spájajúca disciplíny fyzika, chémia a biológia v tomto ročníku hostila až 240 súťažiacich z 80 tímov zo 40 krajín sveta.

« obsah

Jingel PSK

Zisťujú kvalitu ovzdušia
Týždeň v PSK: Životné prostredie (flashové správy) 

Anketa

žiaci ZŠ, Šrobárova, Prešov

- Teraz aj tie klimatické zmeny.

- Že veľa chorôb je.

- Zlé dýchanie a potom pľúca.

Takto vidia siedmaci zo Základnej školy na Šrobárovej ulici v Prešove dopady znečistenia životného prostredia na ľudské zdravie. Je to jedna z piatich škôl, ktoré sa zapojili do projektu LIFE IP zameraného na zisťovanie koncentráciu oxidov dusíka NO2. P, ktoré pochádzajú primárne z dopravy. Prostredníctvom projektu zistia, aká je kvalita ovzdušia v okolí ich školy.

Nasleduje priama reč.

 • Dominik Lejko, manažér kvality ovzdušia, Ú PSK: "Sa určí nejaké miesto, kde by mala byť vzorka, kde je najväčšie znečistenie, a potom miesto, kde je také to čistejšie a porovnáva sa iba medzi tými miestami. Nejde o to, aby sme sa na celom Slovensku dozvedeli, kto ma aké zhoršené ovzdušie."
 • František Luterančík, manažér kvality ovzdušia, Slovenská agentúra životného prostredia: "Ide len o princíp toho, že na sieťke sa difúziou budú zachytávať oxidy dusíka. Ony sa potom pošlú do Holandska, do laboratória a v podstate sa vyhodnotí, koľko dusíka sa tam zachytilo za mesiac."
 • Jana Kolšovská,zástupkyňa riaditeľky, ZŠ, Šrobárova, Prešov: "Environmentálna výchova patrí medzi také naše základne body, čo sa týka edukácie a vieme, že sme sídlisková škola, ktorá je ohrozená znečisťovaním životného prostredia."

- Ukážka inštalácia zariadenia – 5 sek.

Do celoslovenského projektu sa v Prešovskom kraji zapojili dve školy v Spišskej Belej, po jednej škole v Prešove, Sabinove a Poprade, kde boli inštalované certifikované vzorkovače. Súčasťou projektu sú aj besedy na tému kvality životného prostredia a o možnostiach jeho zlepšovania.

Anketa

žiaci ZŠ, Šrobárova, Prešov

- Chodím do školy peši alebo na bicykli.

- Pešo chodím častejšie, ale nedá sa to veľmi, lebo bývam 20 kilometrov od Prešova.

- Používať autobusy – tie viac ľudí prepravia.

Nasleduje priama reč.

 • František Luterančík, manažér kvality ovzdušia, Slovenská agentúra životného prostredia: "Si overíme teda, že či fakt je tu to znečistenie z tej dopravy závažné alebo to tak nie je, lebo môžu vyjsť výsledky, ktoré nás môžu prekvapiť."
 • Jana Kolšovská, zástupkyňa riaditeľky, ZŠ, Šrobárova, Prešov: "Sme aj sami zvedaví, že aká je kvalita ovzdušia u nás na školskom dvore a v blízkosti našej školy."
 • Dominik Lejko, manažér kvality ovzdušia, Ú PSK: "Aby si aj deti uvedomili, že napríklad z tej dopravy, keď je to umiestnené niekde v blízkosti cesty je produkované viac NO2, ako keď sme niekde ďalej od tej cesty. Aby bolo jasne vidieť, že tie autá zvyšujú koncentráciu NO2."

Žiaci za asistencie manažérov kvality ovzdušia budú výsledky meraní prezentovať pre svojich spolužiakov, ako aj na pôde PSK. Kvalitu ovzdušia môžete sledovať aj cez mobilnú aplikáciu - Dnes Dýcham.

« obsah

Jingel Týždeň v PSK

Ľubovnianska nemocnica druhá najlepšia
Týždeň v PSK: Zdravotníctvo (flashové správy)

Ľubovnianska nemocnica, ktorej 70-percentným vlastníkom je PSK, obhájila striebro v aktuálnom hodnotení slovenských nemocníc inštitúciou INEKO. A to v kategórii všeobecných nemocníc za rok 2022. Počas ôsmich ročníkov v nej nikdy neskončila horšia ako druhá a štyrikrát si odniesla najvyššie ocenenie. Z hodnotenia vyplýva, že nemocnica je lídrom v transparentnosti a hospodárení, poskytuje najkratšie čakanie záchraniek na urgentnom príjme. Čo sa týka spokojnosti pacientov je druhá najúspešnejšia. Stala sa tiež druhou najtransparentnejšou nemocnicou s hodnotením 92%.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Sakrálne umenie v Krajskej galérii
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Po rozsiahlej rekonštrukcii Krajskej galérie v Prešove bola v jej priestoroch umiestnená nová stála expozícia starého sakrálneho umenia. Vznikla tak platforma na prezentáciu najvýznamnejších diel zo zbierkového fondu galérie vo vzťahu k domácim i zahraničným návštevníkom

Nasleduje priama reč.

 • Alžbeta Chovancová, kurátorka, Krajská galéria Prešov: "Dôležité je spomenúť rok 1993, kedy sa galérii podarilo získať súbor drevenej plastiky od významného prešovského výtvarníka akademického sochára Dušana Pončáka. Išlo o 51 kusov diel." 

V roku 2006 získala galéria druhú časť drevenej plastiky, ktorá obsahovala 82 diel. To všetko tvorí jadro inštalovanej stálej expozície, kde si návštevník môže pozrieť celkovo 52 diel. Pri ich výbere bol dôraz kladený na domáci, teda šarišský - východoslovenský pôvod a na kvalitu profesionálnej tvorby neskorého stredoveku a raného novoveku.

Nasleduje priama reč.

 • Alžbeta Chovancová, kurátorka, Krajská galéria Prešov: "Na výstave sú prezentované zbierky nielen zo zbierkového fondu galérie, ale sú tu diela získané formou dlhodobej zápožičky, a to z Krajského múzea v Prešove a Rímsko-katolíckej farnosti svätého Mikuláša v Prešove."

Diela sú rozdelené do okruhov - Izba Majstra Pavla z Levoče, Svätci, anjeli a proroci, Mária – Matka Božia a posledná časť je venovaná téme Kristus – Spasiteľ. Autor koncepcie Jozef Ridilla sa zameral na rozmedzie rokov 15. až 19. storočia a je medzi nimi aj niekoľko unikátov.

Nasleduje priama reč.

 • Alžbeta Chovancová, kurátorka, Krajská galéria Prešov:

- Toto dielo – Kristus v zamyslení pochádza okolo roku 1520, patrí k dielam, ktoré sú pripisované priamo Majstrovi Pavlovi z Levoče.

- Tento ukrižovaný patrí k jedným zo siedmych dochovaných krucifixov na východnom Slovensku.

Keďže ide o stálu expozíciu Krajskej galérie v Prešove, navštíviť ju môžete kedykoľvek. Výstava je zároveň prístupná i pohybovo znevýhodneným občanom. K dispozícii sú textové informácie v slovenskom a anglickom jazyku.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Najlepší web - Zlatý erb po 13.-krát   
Týždeň v PSK: Samospráva (flashové správy)

Do zbierky PSK pribudol ďalší, v poradí už 13-ty Zlatý erb za najlepšiu webovú stránku samosprávneho kraja. Od roku 2009 sa v hodnotení umiestňuje pravidelne na 1. priečke s výnimkou v roku 2016, kedy skončila druhá. Cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv efektívne a transparentne využívať informačno-komunikačné technológie, a tým zvyšovať kvalitu služieb pre občanov.

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 20.01.2023 / Aktualizované: 24.01.2023 HoreTlačiť