Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 2. týždeň 2023

Týždeň v PSK - január 2023 - 2. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

 1. Novoročný príhovor predsedu PSK
 2. Príhovor podpredsedu PSK
 3. Príhovor podpredsedu PSK
 4. Top udalosti roka 2022 

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Inštitúcia INEKO koncom roka znovu zverejnila rebríček naj nemocníc Slovenska. V kategórii všeobecných nemocníc sa Ľubovnianska nemocnica drží už niekoľko rokov na popredných priečkach. Za rok 2022 obhájila striebro. Počas ôsmich ročníkov hodnotenia nikdy neskončila horšia ako druhá a až štyrikrát si odniesla najvyššie ocenenie.

 • Študent Strednej športovej školy v Poprade Adam Krajč zvíťazil v 1. ročníku Trojkráľového mítingu, ktorý sa konal v hale Elán v Bratislave, v behu na 5000 metrov. S časom 15:11,74 min. si pripísal juniorský rekord, pričom doterajší zlepšil o takmer 1:15 min.

 • Zrekonštruované športoviská vďaka Výzve pre región majú mesto V. Tatry - Nový Smokovec a Svit. Obe rekonštrukcie boli podporené sumou 20-tisíc eur. Na multifunkčnom ihrisku v N. Smokovci sa vymenil povrch ihriska, modernizáciou prešli lavičky, mantinely, oplotenie, osadené boli hokejové bránky. Multifunkčnému ihrisku vo Svite zas pribudlo nové osvetlenie.

 • Do 31. marca môžu záujemcovia zo Slovenska a Poľska predkladať žiadosti o príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027. Príspevok môžu získať projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami.

Jingel PSK

Novoročný príhovor predsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy) 

Nasleduje priama reč.                     

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Vážení spoluobčania, milí priatelia. Dovoľte mi, aby som vám na prahu nového kalendárneho roka zaželal všetko najlepšie. Jednak pre vás osobne, pre vašich blízkych, pre vašich priateľov. Prajem vám, aby ste mali každú jednu minútu vášho života v novom roku prežitú užitočne, v kruhu najbližších a s dobre prežitým pocitom, že to čo ste urobili naozaj slúži všetkým. Keď sme takto stáli na prahu roku 2022, nikoho z nás by nenapadlo asi to, že sa budeme stretávať s tým, že budeme riešiť utečencov, vojnový konflikt u našich susedov.  Aj toto je život a všetko zlo, ktoré je okolo nás dáva príležitosť pre nás všetkých, aby sa v nás prejavilo dobro. A prajem vám, prajem nám, aby sme naozaj toto dobro, ktoré je v nás, prejavili aj v tomto roku 2023. Pre všetkých tých, s ktorými sa stretneme, či už to budú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, či už to budú ľudia, ktorí budú potrebovať našu pomoc kvôli zvyšujúcej sa chudobe  - nech sa dobro v nás prejaví a nech sme voči ním štedrí, milí, obetaví. Nech každý vidí aj v nás toho blížneho, ktorí dokáže pomôcť. Nebojme sa byť aj odvážni. Nebojme sa riešiť nové výzvy, nové veci a nebojme sa byť pre tých druhých deň čo deň. Chcem vám poďakovať za to, čo sme prežili a chcem vás aj vyzvať k tomu, aby sme spoločnými silami vyšli do nového roka a riešili nové výzvy. Jednak v oblasti kultúry, dopravy, školstva, ale aj v tých bežných pracovných povinnostiach, ktoré máme, aby sme naozaj našli jeden druhého ako človek – človeka, aby sme dokázali byť k sebe ľudskí, priateľskí a aby sme s nadšením našli aj v samých v sebe tvorivú atmosféru pre celý rok 2023."

« obsah

Jingel Týždeň v PSK

Príhovor podpredsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)

Nasleduje priama reč.   

 • Jozef Kanuščák, podpredseda PSK (Sabinov): "Vážení priatelia, spoluobčania. Predchádzajúci rok patril medzi tie ťažšie, a preto vám prajem, aby ten nový bol vo všetkých oblastiach omnoho lepší. Nový rok je príležitosťou začať odznova alebo urobiť niečo viac, inak. Nebude sa líšiť od starého, ak sami niečo nezmeníme. Prajem nám preto viac tolerancie, pokory, slušnosti a ľudskosti. My na Úrade PSK zase urobíme všetko pre to, aby sme vám ten rok čím viac spríjemnili a zjednodušili. Aj v tomto roku plánujeme pokračovať v opravách ciest a mostov, obnoviť domovy sociálnych služieb, školy a kultúrne inštitúcie, čím zlepšíme kvalitu poskytovaných služieb a zvýšime bezpečnosť na cestách. Chcem poďakovať aj všetkým zamestnancom v našich zariadeniach – či už v domovoch sociálnych služieb, školách, na Správe a údržbe ciest či zamestnancom úradu, lebo všetka tá práca by bez nich nebola možná. Jedného dňa ostaneme pre niektorých ľudí len spomienkou, snažme sa preto, aby sme ostali len dobrou. Prajem vám úspešný nový rok a predovšetkým pevné zdravie."

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Príhovor podpredsedu PSK
Týždeň v PSK: Spoločnosť (flashové správy)

Nasleduje priama reč.   

 • Štefan Bieľak, podpredseda PSK (Kežmarok): "Do nového roka okrem tak potrebného zdravia a šťastia prajme si, aby ľudia – ľuďmi boli, aby medzi ľuďmi zavládlo viac pokoja, radosti a porozumenia a takého prirodzeného rešpektu, aby návisť až niekedy nenávisť nahradila pokora a vzájomná úcta. Predovšetkým, aby medzi nami zavládlo dosť zdravého rozumu, aby sa nám všetkým darilo počas celého roka 2023. Prajme si, aby to bol rok lepší ako ten predošlí."

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Pomoc Ukrajine
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

Od vypuknutia vojnového konfliktu na Ukrajine sa Prešovský samosprávny kraj angažuje v pomoci ukrajinským odídencom. Aktivoval krízový štáb, zradil špeciálnu infolinku a webovú platformu pre pomoc, zrealizoval humanitárne zbierky, umožnil bezplatnú prepravu a poskytol ubytovanie na svojich školských internátoch. Dodnes poskytuje útočisko takmer dvom stovkám odídencom.

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rekonštrukcia krajskej knižnice v Prešove   
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

PSK sa vďaka financiám z Európskej investičnej banky pustil do modernizácie meštianskych domov na Slovenskej ulici v Prešove, kde bude sídliť Krajská knižnica Pavla Országha Hviezdoslava. Projekt za 5,8 mil. eur prinesie centralizáciu troch pobočiek a archívu do jedného komplexu a v podzemí vznikne parkovisko.

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Modernizácia Cesty Slobody    
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

V lete 2022 sa začala rekonštrukcia 43 kilometrov na Ceste Slobody vo Vysokých Tatrách. Obnova tejto dôležitej dopravnej tepny je rozdelená do siedmich častí, z toho šiestich cestných. Realizovať sa má v horizonte piatich rokov vďaka financiám z IROP, s prispením štátneho rozpočtu a zo zdrojov PSK, pričom hodnota projektu je 42 mil. eur.

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Unikátna stredná Športová škola v Poprade    
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

PSK vybudoval v Poprade nové sídlo Strednej športovej školy. Ide o unikátny školský komplex s viacerými športoviskami a internátom, ktorý sa zameriava na vzdelávanie študentov so záujmom o profesionálnu kariéru športovcov a na budúcich trénerov či manažérov.

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nový komplex pre seniorov    
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

V Bijacovciach v okrese Levoča buduje prešovská župa vďaka zdrojom z Plánu obnovy a úveru z EIB nový pobytový komplex sociálnych služieb za 7,3 milióna eur. Vznikne prestavbou nevyužitého internátu Strednej odbornej školy lesníckej a bude poskytovať vyše 50 miest pre seniorov a ľudí so špeciálnymi potrebami. Dostupný bude pre obyvateľov aj z troch okolitých okresov.

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Poloniny trail    
Týždeň v PSK: Top udalosti 2022 (flashové správy)

Unikátny projekt Poloniny trail naberá reálne kontúry. Vďaka európskym zdrojom sa mohlo začať s výstavbou prvých dvoch úsekov cyklookruhu, ktorých dĺžka je 23 kilometrov. Schválili sa prostriedky vo výške takmer 5 miliónov eur na dobudovanie cykloinfraštruktúry v úseku Starina – bývalá obec Ruské a ďalších vyše 3,5 milióna eur pre úsek Stakčín.  

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

***

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 14.01.2023 / Aktualizované: 16.01.2023 HoreTlačiť