Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 36. týždeň 2023

Týždeň v PSK - september 2023 - 36. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

Obsah

 1. Hrad Ľubovňa - ďalšia rekonštrukcia začala
 2. SOŠ elektrotechnická, Poprad - zelená pre projekt
 3. Taktová doprava na linke Prešov – Poprad
 4. Cesta slobody – práce pokračujú, pribudla nová zeleň

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Župné knižnice v Bardejove, Poprade a Starej Ľubovni majú samoobslužné stanice. Čitatelia si prostredníctvom nich môžu rýchlo a komfortne vypožičať, predĺžiť alebo vrátiť knihy. Poskytnú im informácie o ich čitateľskom konte a rozšírené sú aj o platobný modul. Automaty majú neskôr pribudnúť aj v knižniciach v Prešove a Vranove nad Topľou.

 • Najchutnejší med na svete je z Bardejova od medára Martina Voľanského. Získal ocenenie od Center for Honeybee Research v USA konkrétne za med v kategórii Dark honey a Medium amber. Bardejovský med pritom nedávno získal cenu aj v Juhoafrickej republike a v Dubaji.

 • Hrad Ľubovňa získal ocenenie Zlatý špendlík. Na mapách Google má totiž najviac pozitívnych reakcií od návštevníkov spomedzi hradov v Prešovskom samosprávnom kraji. Teší sa veľkej návštevnosti, ktorá je za prvý polrok aktuálneho roka až o 40% vyššia ako za rovnaké obdobie v roku 2022. Počas týchto prázdnin hradom sprevádzal tiež rekordný počet sprievodcov.

 • Tatranská galéria v Poprade patrí dielam slovenského výtvarníka Františka Žoldáka. Výstava pri príležitosti jeho 80. narodenín prinesie výber z umelcovej bohatej tvorby. Verejnosť si bude môcť Žoldákovu výstavu v župnej galérii v Poprade pozrieť do 29. októbra.

« obsah

Jingel PSK

Hrad Ľubovňa - ďalšia rekonštrukcia začala
Týždeň v PSK: Investície (flashové správy) 

Na hrade Ľubovňa sa spustila ďalšia rozsiahla rekonštrukcia. Tentoraz sa týka tretieho nádvoria, severovýchodnej steny a spadnutej hradby. Náklady tejto investície sú vo výške 1,2 milióna eur, pričom 650-tisíc eur je dotácia z Ministerstva kultúry a vyše 560-tisíc financuje zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj.

Nasleduje priama reč.

 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Snaha niekoľkoročná, aby rekonštrukcia hradu pokračovala sa v tejto chvíli začala úspešne dariť. Táto rekonštrukcia je nevyhnutná."
 • Otília Barlíková, marketing, hrad Ľubovňa: "Po rekonštrukcii celého objektu bude v danej lokalite alebo na tomto mieste vytvorená prvá archeologická expozícia na hrade Ľubovňa, kde budú prezentované archeologické artefakty, ktoré boli nájdené na tomto mieste."

Obnova lokality bude pomerne náročná. Napríklad spadnutý hradný múr je potrebné postaviť úplne nanovo.

Nasleduje priama reč.

 • Pavol Paulíny, architektom projektu: "Dôvodom, prečo sa tá hradba zrútila, bolo veľké podmáčanie terénu, na ktorom teraz stojíme -  tretieho nádvoria. a tým pádom aj tá časť hradby, ktorá ešte stojí a ktorá má plášťové výpadky z druhej strany je rovnako ohrozená."

Po obnove tejto časti hradu predstaví nálezisko návštevníkom stála expozícia s využitím moderných digitálnych technológií, pribudne sokoliarsky dvor a prezentácia dobových remesiel.

Nasleduje priama reč.

 • Otília Barlíková, marketing, hrad Ľubovňa: "Pod tento projekt spadá ešte rekonštrukcia hradnej studne alebo cisterny. Ďalej odvodnenie alebo sanácia tretieho a štvrtého nádvoria hradu Ľubovňa."
 • Daniela Reľovská, historička, hrad Ľubovňa: "Plánujeme vytvoriť expozíciu Život vojaka  - ako vojak žil od rána v podstate celý deň. Ako prebiehali tie vojenské povinnosti, ale zároveň aj bežný život."
 • Emília Antolíková, vedúca Odboru kultúry PSK: "Tá nová expozícia to je tá pridaná hodnota, ktorú budú vidieť návštevníci, pretože návštevník si nie vždy uvedomuje, aká dôležitá je aj jeho bezpečnosť."
 • Peter Bizovský, poslanec PSK, viceprimátor mesta St. Ľubovňa: "Sa ten hrad pohne ďalej aj keď on už viac-menej ide veľkou rýchlosťou, ale bude to zase niečo nové, čo priláka jednak nových ľudí, jednak aj tých, ktorí tu už boli."

Stavebné práce majú trvať 18 mesiacov a počas nich bude uzatvorené len rekonštruované tretie nádvorie. Hrad bude návštevníkom aj naďalej prístupný vo všetkých ďalších priestoroch.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

SOŠ elektrotechnická, Poprad - zelená pre projekt
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Poslanci Prešovského samosprávneho kraja schválili finančné fázovanie projektu, ktorý sa bude realizovať v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Poprad – Matejovce. Na zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v dvoch fázach vyčlenili vyše 8,1 milióna eur.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "S tým, že 30% finančných zdrojov sa musí preinvestovať do konca tohto roka a ďalších 70% potom v ďalších dvoch rokoch. Z celkových nákladov to predstavuje nejakých 2,4 milióna eur v rámci tohto roka."
 • Ivana Kirkov, vedúca Oddelenia projektov stredných škôl PSK: "V rámci projektu máme komplet ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V rámci materiálno-technického vybavenia, kde v rámci tohto projektu bude vybavenie za takmer 

dva milióny, je proces verejného obstarávania pripravený a takisto čakali sme práve na možnosť fázovať tento projekt."

Výsledkom investície v Poprade – Matejovciach bude moderný výcvikový polygón pre elektrotechniku a automatizáciu s kvalitným technickým vybavením.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furcoň, riaditeľ, SOŠ elektrotechnická Poprad – Matejovce: "V týchto miestach vznikne nová budova, kde bude prebiehať prevažne odborný výcvik. Okrem toho sú tam priestory pripravené pre teleprezentačné centrum, bude to, samozrejme, bezbariérové."
 • Ivana Kirkov, vedúca Oddelenia projektov stredných škôl PSK: "Sú tam naozaj odbory žiadané trhom práce a dnešné dielne už naozaj nespĺňajú základné normy alebo už nie je to, čo študentov by tak lákalo. Škola dostane krásny priestor na to, aby vedela prilákať na odborné vzdelávanie."
 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Kde bude úzko prepojené práve to prostredie zamestnávateľov so zameraním na elektrinu, elektomontáže a tak ďalej, a práve to bude také špičkové pracovisko, pretože to vzniká na zelenej lúke."
 • Ján Furcoň, riaditeľ, SOŠ elektrotechnická Poprad – Matejovce: "V týchto dielňach sa ráta, žeby mohla byť kapacita ponad 400 žiakov. Veríme, že touto modernizáciou sa zvýši atraktivita a bude naša škola zaujímavá pre uchádzačov."

Projekt v Strednej odbornej škole elektrotechnickej Poprad – Matejovce je posledný z piatich projektov, ktorý sa realizuje v župných školách prostredníctvom iniciatívy Catching-up Regions I. Kraj aktuálne spúšťať aj druhú etapu modernizácie školstva prostredníctvom tejto iniciatívy.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Kde máme ďalších desať škôl pripravených, kde projektové dokumentáciu už nám v rámci výzvy boli preplatené."

« obsah

 Jingel - PSK Týždeň v PSK

Taktová doprava na linke Prešov – Poprad
Týždeň v PSK: Doprava (flashové správy)

V rámci projektu IDS Východ spustil Prešovský kraj prvú fázu systému taktovej dopravy na línii Prešov – Spišské Podhradie – Levoča – Poprad. Autobusové spoje obsluhujúce mestá a vybrané obce na trase premávajú v pravidelných časových intervaloch. Novinka vstúpila do platnosti 1. septembra. Zmena má priniesť nadväznosť na diaľkové vlakové spoje a tatranské električky, aby bolo možné cestovať s prestupom ďalej na západ krajiny, alebo za oddychom do Vysokých Tatier.

Grafika

Taktová doprava na linke Prešov – Poprad
 • Spoje prímestskej dopravy na tejto linke budú premávať desaťkrát denne v jednom smere počas pracovných dní, resp. osemkrát denne v jednom smere počas víkendov a štátnych sviatkov.
 • Odchody väčšiny spojov sú usporiadané v pravidelných 60-minútových alebo 120-minútových intervaloch.

Napríklad odchody z Prešova do Popradu počas pracovných dní sú o 4:13, 6:13, 7:13, 8:13, 9:13, 10:13, 12:13, 14:13, 15:13 (do Kežmarku), 16:13 a 18:13.

Spoje novej linky zastavujú na vybraných zastávkach, pričom obslúžia:

Chminiansku Novú Ves, Bertotovce, Hendrichovce, Fričovce, Široké, Spišské Podhradie, Nemešany, Klčov, Spišský Hrhov, Levoču, Spišský Štvrtok, Jánovce, Hôrku, Švábovce a Hozelec.

 « obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Cesta slobody – práce pokračujú, pribudla nová zeleň
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Približne 42 miliónový projekt rekonštrukcie ciest a mostov pod Tatrami napreduje. Aktuálne je realizovaných 70% prác. PSK chce ešte v tomto roku ukončiť šesť zo siedmich naplánovaných úsekov. V budúcom roku majú pokračovať len náročnejšie práce na mostných objektoch. Pod Tatrami tiež začala výsadba nových drevín. Stalo sa tak symbolickým zasadením prvých desiatich javorov a rovnakého počtu jedlí v parku v Tatranskej Lomnici. Vysadených má byť celkovo 2-tisíc kusov stromov. Tie majú byť vysádzané postupne do jesene 2025 ako náhrada za dreviny, ktoré boli za horizontom životnosti.          

 « obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 10.09.2023 / Aktualizované: 21.09.2023 HoreTlačiť