Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kraj stavia vo Vyšných Repašoch nový most, nahradí pôvodný z roku 1947

Približne 76-ročný most vo Vyšných Repašoch, ktorý bol v zlom stavebno-technickom stave,  je minulosťou. Prešovská krajská samospráva na jeho mieste buduje nový objekt, stavbu ktorého financuje z vlastných zdrojov. Sú vo výške viac ako 525-tisíc eur. Práce na novom premostení potoka chce ukončiť ešte v auguste tohto roku.

Vo Vyšných Repašoch v okrese Levoča sa buduje nový most. Bude prevádzať cestu III. triedy č. 3204 ponad miestny potok. Objekt nahradí pôvodný postavený ešte v roku 1947, ktorý vykazoval rozsiahle poruchy i nedostatky, čo si vyžiadalo jeho demoláciu.  Investičnú akciu vo Vyšných Repašoch financuje Prešovský samosprávny kraj z vlastného rozpočtu. Do stavebných prác investuje viac ako 525-tisíc eur.

Foto: Výstavba nového mosta vo Vyšných Repašoch

Na stavbe sa už zrealizovala demolácia jestvujúceho mosta, vyhotovili sa pažené stavebné jamy a zatrubovanie potoka. Pristúpilo sa tu k zriadeniu dočasnej obchádzky s dopravným značením a doprava sa presmerovala.

V najbližšom období sa v rámci investičnej akcie plánujú vytýčiť a vybudovať základové pásy aj železobetónové rímsy pre nový objekt. Následne sa osadí oceľová nosná konštrukcia a pristúpi sa k vybudovaniu zhutneného zásypu tejto konštrukcie a tiež mostného zvršku.

V ďalšej fáze budú súčasťou prác, ktoré dozoruje Správa a údržba ciest PSK,  úpravy potoka, opevnenie svahov a napokon aj budovanie schodiska. V samotnom závere dôjde k osadeniu bezpečnostných zariadení a úprave, resp. revitalizácii plôch zasiahnutých výstavbou.

Predmetné práce na novom mostnom objekte s dĺžkou premostenia 3,2 metra by sa mali realizovať celkovo 180 kalendárnych dní. Kraj predpokladá ich ukončenie do augusta 2023.

***

V Prešove 18. mája 2023

Oddelenie komunikácie PSK

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 18.05.2023 / Aktualizované: 18.05.2023 HoreTlačiť