Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ďalšia ponuka byť súčasťou systému mobilných odberových miest

Vyhlasujeme druhý verejný návrh s možnosťou spolupracovať pri testovaní 

Zdravotníctvo

Tlačová správa Ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdLogo Ministerstva zdravotníctva SRravotníctva SR vyhlásilo od dnes do piatka druhý verejný návrh určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve) bez ohľadu na ich právnu formu.

Záujemcovia môžu za stanovených podmienok zriadiť a prevádzkovať mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie. Ministerstvo zdravotníctva týmto predlžuje možnosť pre ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stať sa súčasťou systému odberných miest na diagnostiku ochorenia COVID-19.

Prvý verejný návrh vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva 15. novembra, možnosť prihlásiť sa mali poskytovatelia do 16. novembra popoludní. Zareagovalo naň desiatky poskytovateľov, ktorí s ministerstvom uzatvorili zmluvu o spolupráci. Rezort zdravotníctva aj pre záujem ďalších poskytovateľov vyhlasuje druhý verejný návrh. Záujemcovia môžu na ponuku reagovať až do konca týždňa, do piatka 20. novembra.    

Ministerstvo zdravotníctva takto rozširuje systém mobilných odberných miest, kde budú zdravotníci pre verejnosť zadarmo robiť diagnostické vyšetrenia na ochorenie COVID-19 antigénovými testami.

Verejný návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na území Slovenskej republiky na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu podľa Obchodného zákonníka (§ 276 zákona č. 513/1991 Zb.) nájdu záujemci so všetkými podrobnosťami na stránke ministerstva zdravotníctva.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým bude na základe tejto Výzvy uzatvorená zmluva o spolupráci, bude zabezpečovať vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ochorenia COVID-19 prostredníctvom antigénového testu, za dohodnutú odplatu. Poskytovateľ bude vykonávať diagnostické vyšetrenia najmenej päť pracovných dní v týždni v rozsahu 8 hodín denne. Diagnostické vyšetrenia budú len v pracovné dni vždy najskôr od 7:00 hod.

Aktuálny zoznam antigénových testovacích miest: https://www.health.gov.sk/?AG-MOM-komplet

***

Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, P.O.BOX 52
837 52 Bratislava 37

Tel.: +421 2 593 73 116
Fax.: +421 2 547 77 983

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.11.2020 / Aktualizované: 20.11.2020 HoreTlačiť