Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

PSK na návšteve Malopoľského vojvodstva

Oba regióny diskutovali na tému vzájomnej spolupráce

Zahraničie

Prvé oficiálne stretnutie predsedu PSK Milana Majerského s maršálkom Malopoľského vojvodstva Witoldom Kozłowskim sa nieslo v znamení priblíženia oblastí vzájomnej spolupráce a hľadania jej prienikov. Tú obe strany vidia najmä v doprave, kultúre, cestovnom ruchu, strategickom rozvoji a cezhraničnej spolupráci. Spolupráca by mohla v roku 2020 napr. priniesť kontinuálnu cezhraničnú autobusovú dopravu.

Delegácie oboch regiónov sa stretli 17. januára na pôde zrekonštruovanej knižnice Wiktora Bazielicha okresného mesta Stary Sącz, ktoré zastupoval jeho starosta Jacek Lelek. Do spoločnej diskusie sa zapojili tiež generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Tomáš Kašaj, riaditeľka Odboru kultúry Malopoľského vojvodstva Monika Gubala či riaditeľka Oddelenia medzinárodnej spolupráce Katarzyna Sobczak. Delegáciu PSK dopĺňali vedúci odborov kultúry, dopravy, strategického rozvoja a oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu i zástupcovia Správy a údržby ciest PSK.

Počas stretnutia rezonovali najmä už zrealizované a rozbehnuté cezhraničné projekty v rámci programu Interreg V-A Poľsko–Slovensko 2014-2020, Malopoľskému vojvodstvu sa predstavila aj iniciatíva dobiehajúcich regiónov Catching up regions. Osobitná téma sa venovala cestnej infraštruktúre a rekonštrukciám ciest, diskutovanou bola i oblasť kultúry. V tej sa vyzdvihla rozvíjajúca sa spolupráca medzi knižnicami a hvezdárňami oboch regiónov. Malopoľské vojvodstvo je známe svojou jedinečnou prírodou, unikátnym množstvom pamiatok a atmosférou, čo z neho robí región s veľkým potenciálom v oblasti cestovného ruchu. A práve blízkosť Prešovského samosprávneho kraja s vojvodstvom predpokladá rozvoj aj v tejto sfére.

Návšteva PSK v Starom Sącze priniesla okrem diskusií tiež prehliadku Diecézneho pútnického centra Jána Pavla II.. Inštitút je výsledkom vďaky za pontifikát Jána Pavla II. a za kanonizáciu blahoslavenej Kingy 16. júna 1999. Jeho súčasťou je múzeum, kde sú vystavené cestovné odevy Jána Pavla II., suveníry z jeho apoštolských ciest, medaile z pútí, fotografie z kanonizačnej omše, svietniky vyrezávané do soľných blokov, pápežský kanonizačný trón, stoličky asistentov, malá kazateľnica, špeciálne vyšívané ornáty a pod..

Malopoľské vojvodstvo a Prešovský samosprávny kraj spoločným stretnutím úspešne nadviazali na predošlé rozhovory a v príjemnej atmosfére vyjadrili presvedčenie, že by mohlo priniesť už konkrétne kroky v načrtnutých oblastiach a najmä dobré kontaktné vzťahy medzi oboma regiónmi. Výstupom týchto rokovaní bude spoločné komuniké.

***

Fotogaléria

 

Facebook

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 21.01.2020 / Aktualizované: 28.01.2020 HoreTlačiť