Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - september 38. týždeň

Týždeň v PSK - september 2020 - 38. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Ľubovnianska nemocnica má protikorupčný certifikát
 2. Definovali sa tri subregióny
 3. Mapovanie v obciach 
 4. Zbierajte zelené kilometre

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • PSK v rámci projektu Svätomariánska púť - Svetlo z východu pracuje na vytvorení nových produktov pútnického turizmu. V najbližších mesiacoch je v rámci projektu v pláne implementácia aktivít - 72 hodín v Litmanovej, Po stopách Jána Pavla II. či Mariánske miesta bez hraníc.
 • V prvom ročníku juniorskej barmanskej súťaže St. Nicolaus Young Bartenders Talent zvíťazila bývalá študentka Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku Veronika Dvorožňáková. Stala sa tak najúspešnejšou barmankou roka 2019 v kategórii Klasik Junior.
 • V Umeleckej galérii BWA Krosno je až do 31. októbra inštalovaná výstava o živote a tvorbe Andyho Warhola. Exponáty výstavy Andy Warhol/s life and death pochádzajú zo zbierky Múzea moderného umenia A. W. v Medzilaborciach, ktoré je spolu s PSK jedným zo spoluorganizátorov podujatia.
 • V stredu 23. septembra štartuje v poradí 15. ročník knižničného festivalu Prešov číta rád. Usporiadateľom je Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. Na milovníkov kníh aj v tomto roku čaká bohatý program a besedy so zaujímavými hosťami. Pozvanie na podujatie prijali napríklad Štefánia Opremčáková , Braňo Jobus či Valentín Šefčík.  

Jingel PSK

Ľubovnianska nemocnica má protikorupčný certifikát
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

8 sek. - Ruch preberanie certifikátu

 • Ako prvej nemocnici na Slovensku odovzdali certifikát systému manažérstva kvality proti korupcii podľa štandardov ISO 37001 z roku 2019.

Ľubovnianska nemocnica sa takto stala vôbec ako prvá nemocnica na Slovensku držiteľkou certifikátu boja proti korupcii. Protikorupčný audit sa realizoval v auguste a predchádzali mu niekoľkomesačné prípravy.

Nasleduje priama reč.

 • Slavomír Juráček, riaditeľ certifikačného orgánu spoločnosti Certicom: "Verejne vydala prehlásenie o tom, že sa chce správať protikorupčne, že chce prijímať opatrenia tak, aby korupcia v tejto nemocnici nevznikala. To znamená, že bude pod zvýšeným drobnohľadom verejnosti a všetkých zainteresovaných."
 • Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, podpredseda PSK: "Už dlhé roky dbáme na to, aby sme boli transparentní voči svojim klientom, ktorí nám dodávajú či už tovary alebo služby. Na druhej strane snažili sme sa viesť aj zamestnancov k tomu, aby postupovali v zmysle platnej legislatívy."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Nemocnica v Starej Ľubovni ide naozaj v dobre vyšľapaných chodníkoch kvality a môžem v tomto prípade už teraz povedať aj etiky a morálky."

Zavedený bol interný anonymizovaný systém nahlasovania korupcie a prebehlo školenie zamestnancov. Certifikátom sa nemocnica prihlásila k nulovej tolerancii korupcie, a to v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ako aj vo vzťahu zamestnanec – pacient. Ako je to teda s poďakovaním sa za starostlivosť tak bežnou praxou.

Nasleduje priama reč.

 • Slavomír Juráček, riaditeľ certifikačného orgánu spoločnosti Certicom: "Nemocnica má stanovené určité postupy, to znamená, že je to transparentné."
 • Peter Bizovský, riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, podpredseda PSK: "My sme to zadefinovali tak, že žiadna fľaša, žiaden dezert pred akýmkoľvek výkonom, ktorým by som očakával nejakú výhodu za tú fľašu a za ten dezert. Môže byť aj finančné ohodnotenie, ale to je zase len po výkone a nie je to žiadnemu zamestnancovi. Je to formou darovacej zmluvy."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Ľubovnianska nemocnica bola vždy hodnotená ako jedna z najlepších nemocníc v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti, a teraz sme svedkami toho, že  dobre poskytnutá zdravotná starostlivosť ide v ruka v ruke aj s dobre transparentne nastavenými pravidlami."

Ľubovnianska nemocnica si prevzala protikorupčný certifikát od autorizovaného certifikačného orgánu manažérskych systémov spoločnosti Certicom. Jeho platnosť je tri roky. Dozor a kontroly sa budú vykonávať každoročne. 

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Definovali sa tri subregióny

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Predseda PSK Milan Majerský a jeho tím sa postupne v kraji stretol so zástupcami miest a obcí. Témou diskusií bolo efektívnejšie rozdeľovanie a čerpanie eurofondov v programovom období 2021 - 2027.  Krajská samospráva má v tomto procese získať širšie rozhodovacie právomoci. Prvým krokom je vznik troch strategicko-plánovacích regiónov v rámci územia kraja. Ide o región Spiš, Šariš a región Horný Zemplín. Po novom budú totiž aktéri v regiónoch priamo rozhodovať o podpore projektových zámerov, a to prostredníctvom Rady partnerstva PSK. 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Mapovanie v obciach 
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch

 • Viem si ju prepojiť, nie? Hej, a tu by som ešte normálne ...

Takto zakresľovali koncom júna študenti geografie Prešovskej univerzity a odborníci z Oddelenia Inštitútu rozvoja PSK do máp údaje z Prešovského kraja, ktoré na nich doteraz chýbali. V septembri sa presunuli priamo do terénu, kde si v šiestich obciach overovali zhotovené letecké snímky a zhromažďovali ďalšie potrebné dáta. Takto to vyzeralo v obci Krivany.

6 sek. - Ukážka mapovania

 • Tie ružové polygóny sú všetky budovy, ktoré sme určili pomocou leteckých snímok.

Nasleduje priama reč.

 • Miloslav Michalko, odborný asistent, Katedra geografie PU v Prešove: "Tá aplikácia na základe GPS lokalizácie vás lokalizuje, kde sa nachádzate a pri tejto lokalizácií dokážete mapovať jednotlivé budovy, ktoré sú okolo vás."

6 sek. - Ukážka mapovania

Stojíme pri niektorej z budov. Teraz keď chcem vyplniť atribúty danej budovy, kliknem si na ňu a veľmi jednoducho pomocou tohto preddefinovaného formulára vyplním jednotlivé atribúty, ktoré sa danej budovy týkajú.

Nasleduje priama reč.

 • Marek Hudák, Oddelenie Inštitútu rozvoja PSK: "Zameriavame sa na kvalitu obydlí, ktoré hodnotíme podľa vizuálneho stavu. A vypĺňame niekoľko atribútov o týchto obydliach - ako je materiál, podmienky alebo samotná kvality, typ strechy napríklad. Toto všetko definujeme len z ulice."

Ruch –  Ukážka mapovanie

 • Typ strechy plechová, je to starý plech, typ materiálu je to tehla – panel.

Nasleduje priama reč.

 • Marek Hudák, Oddelenie Inštitútu rozvoja PSK: "Kvalitný mapový analytický výstup, ktorý bude pripravený na konci dňa silný argumentačný materiál pre prípravu, adresnosť projektových zámerov v oblasti kvality bývania, ale aj v oblasti prístupu k infraštruktúre."

Získané a takto v teréne overené dáta sa využijú pri jednom z komponentov iniciatívy Catching-up Regions, ale aj v komerčných mapách. 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Zbierajte zelené kilometre
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Počas Európskeho týždňa mobility spustila Prešovská župa a štyria zmluvní dopravcovia v kraji súťaž Zbieraj zelené kilometre. Zapojiť sa môže každý cestujúci, ktorý zaregistruje svoju dopravnú čipovú kartu prímestskej autobusovej dopravy alebo študentskú kartu cez aplikáciu či web www.ubian.sk. Hlavnou myšlienkou je zbierať zelené kilometre a šetriť tak životné prostredie. Súťaž trvá od 16. septembra až do 31. decembra tohto roka a hrá sa o hodnotné ceny.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 18.09.2020 HoreTlačiť