Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 44. týždeň

Týždeň v PSK - október 2020 - 44. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Kraj je súčinný pri testovaní
 2. Strategicko-plánovacie regióny PSK schválené
 3. PSK pre ľudí obnovilo činnosť
 4. Jubilejný rok v znamení koronakrízy

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Tatranská galéria v Poprade aj tento rok vyhlásila pre žiakov materských, základných, stredných a umeleckých škôl tradičnú predvianočnú výtvarnú súťaž Anjel Vianoc. Všetky podmienky k zapojeniu sa do súťaže sú zverejnené na stránke www.tatragaleria.sk. Výtvarné práce je možné zasielať do 13. novembra.

 • Charitatívna organizácia „Pošli dobro“ spustila iniciatívu s cieľom podporiť klientov sociálnych zariadení v čase koronavírusu, ktorí aktuálne nemôžu prijímať žiadne návštevy. Pripojiť sa k nej môže ktokoľvek napísaním listu, ktorý poputuje do domovov priamo k ich obyvateľom. Viac informácií poskytne FB stránka @poslidobro2020.

 • DSS v Legnave do svojho tímu aktuálne hľadá sociálneho pracovníka, opatrovateľku, kuchárku a ergoterapeuta. Podrobné informácie k vyhláseným výberovým konaniam v zariadení sú k dispozícii na webovom sídle kraja www.vucpo.sk v sekcii Voľné pracovné miesta 2020. Uzávierka žiadostí o prijatie do zamestnania je 20. decembra.

 • Výročné ceny časopisu Pamiatky a Múzeá za rok 2019 sú rozdané. V tomto ročníku mal Prešovský kraj troch nominantov, z tých si ocenenie napokon prevzal Martin Kutný, a to v kategórii Objav/Nález za nález neskorogotickej vstupnej brány z Baziliky sv. Egídia v Bardejove.  Blahoželáme.

Jingel PSK

 Kraj je súčinný pri testovaní
Týždeň v PSK: Regióny (flashové správy)

Témou číslo jeden na rokovaní krízového štábu PSK 27. októbra bolo celoplošné testovanie obyvateľstva. Kraj je pri jeho realizácií maximálne súčinný. Prešovská župa sa pripravuje na distribúciu antigénových testov pre verejných i neverejných poskytovateľov  sociálnych zariadení a poskytnutie priestorov na testovanie.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Takmer v každom jednom okrese na odberové miesta budú slúžiť aj naše stredné školy, takže či už riaditelia alebo správcovia budov budú vždy súčinní s mestami, obcami, aby tie odbery prebehli hladko, aby všetko prebehlo tak ako má."
 • Jozef Tekáč, vedúci Odboru zdravotníctva PSK: "V súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva sa zvažuje spolupráca odboru zdravotníctva pri zabezpečovaní plošného testovania cestou špecializovaných ambulancií – lekárov a sestier, ktorí pracujú na špecializovaných ambulanciách."

Z dôvodu karantény je aktuálne zatvorených deväť špecializovaných ambulancií. Veľký nápor druhej vlny Covid-19 zažívajú v zariadeniach sociálnych služieb.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Aj v rámci toho rodinného života, že nemôžu ísť mnohí do svojich rodín vzhľadom na to, aby nenakazili svojich blízkych. Tak za toto im chcem naozaj veľmi pekne poďakovať. A na druhej strane chcem im poďakovať za to, že napriek tomu odlúčeniu, dávajú tú svoju energiu, silu a ochotu pre klientov našich domovou sociálnych služieb."

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Strategicko-plánovacie regióny PSK schválené
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Sme v tejto oblasti lídrom spomedzi všetkých samosprávnych krajov."

A rovnako je súčasťou metodiky pre nové programovacie obdobie 2021 - 2027. Reč je o vytvorení strategicko–plánovacích regiónov na území PSK, ktoré schválili poslanci zastupiteľstva na októbrovom on-line rokovaní. Vytvorené boli tri takéto regióny - Spiš, Šariš a región Horný Zemplín.

Nasleduje priama reč.

 • Martina Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja PSK: "Vytvára nejaký medzistupeň medzi miestnou a regionálnou úrovňou. Kľudne to môžeme nazvať, že subregióny, aby boli adresnejšie, vecnejšie, aby bolo efektívnejšie čerpanie nielen európskych peňazí, ale celkových."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Pre nás je kľúčové, aby sme pri samotnom vypísaní výziev boli pripravení a toto je prvý krok."

Vedenie prešovskej župy absolvovalo na jeseň stretnutia v celom kraji so zástupcami miestnych samospráv, kde podrobne riešili systém fungovania strategicko–plánovacích regiónov. Všetky regióny budú mať zastúpenie v Rade partnerstva PSK a teda budú rozhodovať o podpore predkladaných projektov.

Nasleduje priama reč.

 • Martina Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja PSK: "Rada partnerstva by mala fungovať ako veľký monitorovací výbor, ktorý nielen schvaľuje východiskový rámec, zásobníky projektov, ale aj poradovník projektov. Filozofia spočíva aj v novom postoji, a to prerozdeľovania financií smerom zdola – nahor."

Vymedzenie nových strategicko-plánovacích regiónov vychádza z metodiky Národnejstratégie regionálneho a územného rozvoja do roku 2030, Agendy 2030 a Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.

 

Tabuľka

Strategicko-plánovacie regióny PSK

Spiš

okresy - Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča

Šariš

okresy - Prešov, Sabinov, Bardejov, Svidník

Horný Zemplín

okresy - Humenné, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Snina

Rozdelené boli na základe historicko-geografických faktorov, sídelnej štruktúry, obyvateľstva, dopravnej infraštruktúry, ekonomických faktorov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

PSK pre ľudí obnovilo činnosť
Týždeň v PSK: Sociálne služby (flashové správy)

Seniori a znevýhodnení občania môžu opäť požiadať o pomoc prostredníctvom platformy PSK pre ľudí. Krajská samospráva tak reaguje na druhú vlnu koronavírusun a sprísnené opatrenia. Verejnosti ponúka pomoc prostredníctvom obcí, miest, organizácií, neziskových združení či dobrovoľníkov z celého kraja na webe - pskpreludi.sk. Aktuálne je do platformy zapojených 95 partnerov s 217 službami. K dispozícii je v kraji 811 dobrovoľníkov a zaregistrovať sa môžu ďalší. Návštevníci portálu si vyhľadajú služby podľa druhu alebo miesta bydliska. O službách sa môžu obyvatelia informovať aj na spoplatnenej linke 0915 905 197.

 

Tabuľka

PSK pre ľudí – opäť pomáha

webová platforma:      www.pskpreludi.sk

Telefónna linka:         0915 905 197

pskpreludi.sk je určená najmä starším ľuďom nad 65 rokov

 

Niektoré z ponúkaných služieb

- rozvoz teplej stravy a obedov

- nákup potravín, drogérie či liekov

- rozhovor s duchovným, psychologické, sociálne poradenstvo

- distribúciu rúšok a dezinfekčných prostriedkov

- venčenie psov

 

Dostupné sú aj služby

príspevok na stravovanie, prepravná služba, posúdenie odkázanosti či požičanie zdravotnej pomôcky

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Jubilejný rok v znamení koronakrízy
Týždeň v PSK: Kultúra (flashové správy)

Nasleduje priama reč.

 • Helena Malinovská, knihovníčka: "Vidíte – je tu bez nich pusto, prázdno."
 • Anna Zboranová, metodička knižnice: "To, že sa musíme všetci prispôsobiť tejto situácii, tak aj knižnica priala určité opatrenia a hlavne to, že všetky tie pripravené akcie a podujatia pre verejnosť presunula do virtuálneho prostredia."

A to už po druhýkrát v tomto roku a v roku keď si Krajská knižnica Pavla Országha  Hviezdoslava v Prešove pripomína 95. rokov od svojho založenia. Dnes v jeseni vládne Covid-19, ale október 1925 bol pre knižnicu časom vzniku.

 • Iveta Hurná, riaditeľka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: V celom Československu vznikali knižnice, vznikali verejné knižnice. Vznikali práve preto, lebo bola veľká verejná požiadavka na to, aby ľudia čítali, aby mali možnosť dostať sa ku knihám, aby to nebolo iba pre určitú skupinu."

Knižnica pripravila v jubilejnom roku symbolických 95 knižničných radostí. Nie všetky podujatia a pripravované akcie sa mohli uskutočniť ako boli naplánované.

Nasleduje priama reč.

 • Iveta Hurná, riaditeľka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: "My sme sa naozaj pripravili, že 95. rokov – 95 radostí pre našich čitateľov. Nikto nepredpokladal, že takto budeme na toto 95-te výročie veľmi dlho spomínať. Ale na druhej strane sme využili na to, aby sme si urobili poriadok v knižničnom fonde a v konečnom dôsledku prešli sme na nový informačný systém."

Knižnica v rámci osláv predstavila nové logo, nový web a knihovníci veria, že záver roka im bude priať a stretnú sa so svojimi priaznivcami. Zaujímavosti nájdete napríklad aj pri čítaní 95 informácií o knižnici.

Nasleduje priama reč.

 • Michaela Demková, metodička knižnice: "O tom,  čo sa dialo s knižnicou od jej prvopočiatku, histórie až po súčasné informácie."
 • Iveta Hurná, riaditeľka, Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove: "Máme na december pripravený ďalší festival, či nám ale vyjde alebo nevyjde tento festival, je venovaný práve rodičom s malými deťmi, volá sa Zvedavé čítanie a je na podporu čítania v rodinách."
 • Helena Malinovská, knihovníčka: "Aj dnes, keď sme zatvorení, tak vyvolávajú, píšu emaily, nemáme čo čítať, kedy už otvoríte, takže takéto otázky a chýbajú, samozrejme, aj nám."

O päť rokov oslávi knižnica svoju storočnicu a darčekom môže byť nová moderná knižnica, ktorá postupne naberá reálne kontúry.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 03.11.2020 HoreTlačiť