Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - október 42. týždeň

Týždeň v PSK - október 2020 - 42. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

 

Obsah

 1. Cesta Prešov – Klenov opravená
 2. O cezhraničných projektoch
 3. Nová technika pre cestárov
 4. Rokovanie bude on-line

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Žiaci základných a stredných škôl Prešovského kraja sa môžu do 15. novembra zapojiť do výtvarnej súťaže Petrohrad očami detí. Dovolená je ľubovoľná výtvarná technika vo formáte max. A3. Informácie k súťaži sú zverejnené na webovom sídle jej organizátora mesta Lučenec - www.lucenec.sk
 • Projekt Lesnej sauny v Spišskom Hrhove, za ktorým stojí komunitná organizácia Čierne diery a obec Spišský Hrhov, získal v 19. ročníku súťaže Slovenskej komory architektov ocenenie CE·ZA·AR za architektúru v hlasovaní verejnosti.
 • Medzi finalistov 29. ročníka výročných cien časopisu Pamiatky a múzeá sa z Prešovského kraja prebojovali Hrad Ľubovňa za katalóg k výstave Od zrnka k chlebu, erbová sála Fintice za reštaurovanie fresiek a nástenných malieb a Kostol sv. Egídia Bardejov za objav gotickej brány.
 • Ministerstvo kultúry zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Záujemcovia ho nájdu na webovej stránke MK SR.

Jingel PSK

 Cesta Prešov – Klenov opravená
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Cesta Prešov – Klenov bola zrekonštruovaná a odovzdaná motoristom do užívania. Ide v poradí o druhý z piatich úsekov, ktorý bol realizovaný v rámci projektu Modernizácia cestnej infraštruktúry v PSK.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Daná cesta, ktorá je spojnicou Prešovského a Košického samosprávneho kraja, bola už naozaj v zlom stave. Je to takmer 12-kilometrový úsek cesty. To znamená, že značné finančné prostriedky sme museli do tejto cesty investovať."

Z Integrovaného regionálneho operačného programu to bolo 3,4 milióna eur a počas 14 mesiacov realizácie diela kraj poskytol na rekonštrukciu cesty ďalších 600 tisíc z vlastných zdrojov. Cesta bola počas prác úplne uzatvorená.

Ruch cesta – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Ladislav Synak, zástupca zhotoviteľa: "Sme radi, že sme ten 11,5-kilometrový úsek dali do užívania, aby slúžil všetkým občanom."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Rekonštrukcia pozostávala z piatich úsekov. Rekonštruovali sa dva mostné objekty v obci Žipov, desať priepustov sa čistilo a modernizovalo a šesť priepustov sme vybudovali ako nové objekty."
 • Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Prešov: "Boli osadené bezpečnostné zariadenia, záchytné zvodidlá, zvislé dopravné značenie, vodorovné dopravné značenie. Bolo upravených niekoľko kilometrov regulovaných priekop."

Ruch voda, stará cesta – 3 sek.

 

Na ceste sú úseky, ktoré neprešli modernizáciou a práve na nich je vidieť, že voda je pre túto komunikáciu najväčším nepriateľom. Na opravených úsekoch to však vyzerá takto

Ruch voda, nová cesta – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Na starých úsekoch, ktoré neboli riešené v tejto rekonštrukcii bude treba opätovne na budúci rok investovať a dobudovať spevnené priekopy a možno pridať aj nejaké priepusty."
 • Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK, oblasť Prešov: "Geografia tohto územia je taká, že z tých polí v rámci poľnohospodárskej činnosti sa zlieva voda do tých priekop, čiže budeme sa musieť ešte venovať stavebno-technickým opatreniam, ktoré odľahčia tú vodu mimo cestné telesá."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tento cestný úsek je jednak aj komplikovaný, je to v členitom povrchu môžeme povedať, ale kvalita života sa určite zlepší a motoristi musia uznať, že tento úsek je v kvalitnom prevedení."

Ruch cesta – 3 sek.

Ďalšie investície do tejto cesty sú odhadované na približne 500 tisíc eur.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

O cezhraničných projektoch
Týždeň v PSK: Cezhraničná spolupráca (flashové správy)

Vlak - Vojak Švejk, takto pred rokom odviezol vedenie Prešovskej župy a Podkarpatského vojvodstva, ktorý následne na konferencii zhodnotili vzájomnú spoluprácu. Tento rok sa však komunikácia presunula do on-line priestoru. Vyhodnotenie vlakových spojení Rzeszow – Medzilaborce a Sanok – Medzilaborce bolo jednou z tém videokonferencie.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Práve tá železničná doprava má privádzať aj poľských turistov do nášho regiónu, čomu sa veľmi teším. Ono to fungovalo aj tento rok v trošku oklieštenom systéme, keďže Covid obmedzil aj tú cezhraničnú spoluprácu."
 • Aj napriek tomu cezhraničné vlakové spojenie využilo vyše štyri tisíc ľudí. Je to však len jeden zo spoločných projektov.
 • Wladyslaw Ortyl, maršálek Podkarpatského vojvodstva: "My tu síce realizujeme jeden malý projekt, ktorý nás spája - toto prepojenie. Chceme to naďalej realizovať a v tom pokračovať. Určite si  nezabudneme povedať aj pár slov o tých veľkých strategických projektoch, do ktorých je Poľsko a Slovensko zapojené."
 • Jedným z nich je výstavba cesty Via Carpatia, ktorá má prepojiť sever s juhom Európy. Oba partnerské regióny do projektu vkladajú veľké nádeje. Na poľskej strane je výstavba tejto cesty v plnom prúde. U nás je to stále v rovine plánovania.
 • Milan Majerský, predseda PSK: "My budeme naozaj stáť za svojím, aby takzvaná cesty Via Carpatia bola vybudovaná v plnom profile a ak sa nám toto podarí a budú do výstavby nastavené ďalšie úseky, tak budeme veľmi radi."
 • Rafal Weber, št. tajomník ministerstva infraštruktúry Poľska: "Môžem povedať, že to otvorenie v roku 2026 celého úseku Via Carpatia v Poľsku je naozaj možné. Na sever od Rzeszowa smerom na Ľublin máme 12 stavebných úsekov. V roku 2022 chceme tieto úseky sprevádzkovať."

K výstavbe tranzitného koridoru Via Carpatia sa vyjadril aj štátny tajomník ministerstva dopravy Jaroslav Kmeť. Rezort vníma význam koridoru aj z hľadiska turizmu, preto podporuje iniciatívu Poľska zaradiť ho do základnej siete TEN-T, čím by sa stal oprávneným pre spolufinancovanie z eurofondov. Do videokonferencie sa zapojilo viac ako 50 účastníkov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Nová technika pre cestárov
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Správa a údržba ciest PSK má od októbra k dispozícii nové autá a techniku. Cestmajsterstvá v rámci kraja dostali deväť nákladných valníkov v hodnote 225 tisíc eur. Asfaltérska čata môže pri opravách ciest využívať dva ťahače s návesmi za takmer 145 tisíc. Zakúpené boli dva traktory – bagre. Tie budú cestárom k slúžiť v strediskách Nižná Šebastová a Poprad. Ich cena bola 170 tisíc eur. V Prešove bude na cestách vidieť nové zamietacie vozidlo. Tento nákup bol financovaný formou dotácie z Envirofondu v sume 140 tisíc a 64 tisíc eur poskytol kraj zo svojho rozpočtu. 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Rokovanie bude on-line
Týždeň v PSK: Zastupiteľstvo (flashové správy)

Takto on-line rokovali poslanci zastupiteľstva koncom apríla. Po šiestich mesiacoch sa znova spoja len prostredníctvom techniky. Dôvodom je aktuálna epidemiologická situácia. Poslanci sa budú zaoberať napríklad stratégiou vzdelávania na stredných školách, operačným plánom zimnej údržby ciest, ale aj žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovaním  projektov v rámci výzvy IROP.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 19.10.2020 HoreTlačiť