Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - november 45. týždeň

Týždeň v PSK - november 2020 - 45. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Novinka - centrálna dispečerská služba
 2. Testovanie v DSS
 3. Ako sa učí on-line
 4. Leto zachránili domáci turisti

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

 • V prvom kole celoplošného testovania sa v Prešovskom kraji otestovalo vyše 444 200 ľudí, z nich bolo 7 189 infekčných. Najvyšší podiel pozitívne testovaných mali okresy Stará Ľubovňa s 2,8% a Sabinov s 2,27%, najnižší okresy Prešov – 0,85% a Vranov n./Topľou – 1,06%.
 • Chodník v obci Plaveč od mosta smerom na hrad je hotový. Jeho výstavba bola podporená prostredníctvom dotačnej schémy Výzva pre región. Má dĺžku viac ako 300 metrov a dopĺňa ho dopravné značenie, svetelná signalizácia a nasvietený prechod pre chodcov.
 • Ľubovnianske múzeum sa v tomto roku stalo úspešným žiadateľom v grantovom systéme Ministerstva kultúry SR. Zo systému získalo financie na projekty pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Prvým je sprístupnenie skanzenu osobám s autizmom, druhým priblíženie života na hrade pre ľudí s poruchami zraku a sluchu.
 • PSK, Hornošarišské osvetové stredisko a Národné osvetové centrum realizujú nový cyklus on-line vzdelávania v téme folklóru prostredníctvom platformy Zoom. Prednášky každý štvrtok vedú lektori, ktorí sú odborníkmi vo svojich oblastiach. Na prednášku sa je možné prihlásiť prostredníctvom mailu hos.mareksabol@gmail.com

Jingel PSK

 Novinka - centrálna dispečerská služba
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch  - cestárske auto – 3 sek.

Ruch dispečing – Centrálny dispečing Správy a údržby ciest PSK, prosím.

Takto sa vám nonstop ohlásia na centrálnej dispečerskej službe zimnej údržby ciest PSK,  ktorá je novinkou a má uľahčiť vodičom jazdu v nepriaznivom počasí.  

Titulok

Centrálna dispečerská služba

0800 500 222

Nasleduje priama reč.

 • Jaroslav Štofko, hlavný dispečer SÚC PSK: "Vodiči a občania môžu volať na to telefónne číslo a odtiaľ budú buď prepojení na jednotlivé oblasti, kde sú zimné dispečingy s vodičmi s nakladačmi, kde budú hneď reagovať na dané problémy na cestách."
 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Tú zimnú službu dopĺňajú hlavne dispečeri, ktorých máme v tých zimných dispečerských službách zhruba päť na jednu oblasť alebo jedno cestmajsterstvo. Takže dopĺňame o tých 50 – 60 ľudí na zimu."

Pre Správu a údržbu ciest PSK oficiálne odštartovala zimná sezóna 1. novembra. Cestári sa pripravili personálne ako aj po technickej stránke. Počas predchádzajúcich troch rokov im pribudlo 30 nových sypačov. Ďalších deväť očakávajú začiatkom roka. Plné sú už aj sklady.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "Či už sa týka invertu, je to 42 tisíc ton kameniva. Čo sa týka posypovej soli zhruba 11 tisíc ton. Čo sa týka sypačov, všetky sú pripravené. Máme pripravených 107 sypačov, jeden traktor, nastavených v klasických okruhoch. Plus desať rezervných sypačov."

Priemerná spotreba soli sa v kraji pohybuje na úrovni 25 tisíc ton ročne, v závislosti od priebehu zimy. Pre cestárov sú nepríjemné najmä teploty v rozsahu -2 až 2 stupne.. Stav ciest monitoruje 52 meteostaníc a situáciu pred jazdou si môžu pozrieť aj vodiči.

Ruch auto – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK : "To sú tie najhoršie teploty, ktoré pre cestárov môžu byť, pretože je nevyspytateľné, kde sa bude tvoriť námraza, takže solí sa.
 • Jaroslav Štofko, hlavný dispečer SÚC PSK "Päťminútové zábery sa posielajú a vidia umiestnenie, kde sa meteostanica nachádza, aká je teplota vozovky, vzduchu, prípadne rýchlosť vetra. Vidia aj zo záberu, či cesta je zasnežená alebo je suchá."

Správa a údržba ciest PSK počas zimy realizuje údržbu na vyše 3 000 kilometroch ciest. Z toho pre Slovenskú správu ciest na vyše 650 kilometrov ciest I. triedy. Pri komunikáciách II. a III. triedy vo vlastnej správe to je takmer 2 400 kilometrov.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

 Testovanie v DSS
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovská župa dostala 13 500 certifikovaných antigénových testov, ktorými sa realizovalo prvé celoplošné testovanie. Tieto testy dostali k dispozícií všetci poskytovatelia sociálnych služieb na území kraja – približne 200 subjektov. V prvom kole bolo v zariadeniach sociálnych služieb PSK otestovaných 2 301 osôb a zachytených 27 pozitívnych prípadov. Podiel pozitívnych bol 1,1% z testovaných. Testovanie sa uskutočnilo vlastnými odbernými kapacitami jednotlivých zariadení.

Tabuľka
Výsledky testovania v ZSS v pôsobnosti PSK

V prvom kole bolo otestovaných    2 301 ľudí

z toho                                                 1 377 prijímateľov soc. služieb

                                                              924 zamestnancov

Pozitívne bolo zachytených             27 ľudí

z toho                                                 16 prijímateľov soc. služieb

                                                           11 zamestnancov

Podiel pozitívne testovaných             1,1%   

 

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Ako sa učí on-line
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ruch – on-line výučba

Nasleduje priama reč.

 • Martina Pavlaninová, učiteľka, SPŠ strojnícka Prešov: "A skús nám odmerať napätia na jednotlivých rezistoroch, čiže teraz si zoberieme, ktorý merací prístroj?"
 • Rastislav Švirk, učiteľ, SPŠ strojnícka Prešov: "V našom prípade už ho máme navolený, ak by sme ho nemali navolený, tak ideme do kolónky  - vybrať nástroj."

Takto to vyzerá v Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove počas on-line výučby. Stredné školy opäť prešli na dištančnú formu, ktorú si vyskúšali počas prvej vlny koronakrízy. Na tu druhú však už boli stredné školy v pôsobnosti župy oveľa lepšie pripravené.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "Sme zaznamenali určitý progres oproti prvej vlne pandémie. S tým, že školy sú už na to lepšie pripravené a tie nedostatky, ktoré tam boli už postupne vychytávame a to vzdelávanie je už v úplne inej úrovni."
 • Hedviga Rusinková, riaditeľka, SPŠ strojnícka Prešov: "Všetci učitelia sa nachádzajú v priestoroch školy. Jednak, ako ste sami videli, máme luxusné podmienky na vyučovanie. Každý jeden vyučujúci vyučuje, buď z priestorov odbornej učebne, alebo zo svojej vlastnej učebne."
 • Mária Forgáčová, učiteľka, SPŠ strojnícka Prešov: "Je to oveľa ťažšie, ako keď je tu človek fyzicky pred žiakmi. Je to ťažšie, lebo je to náročné na prípravu.

Priebeh on-line vyučovania uľahčili financie, ktoré boli stredným školám prerozdelené.   

Nasleduje priama reč.

 • Pavol Pavlanin, zástupca riaditeľa, SPŠ strojnícka Prešov: "Sme dostali od zriaďovateľa približne 15 tisíc eur na to, aby sme vedeli eliminovať tieto dopady. Bolo nevyhnutné veľmi flexibilne reagovať na túto situáciu a potrebovali sme nakúpiť niekoľko ďalších notebookov, kamery."
 • Ján Furman, vedúci Odboru školstva PSK: "My sme v súčasnom období rozdelili okolo 900 tisíc eur tak, aby to bolo v troch splátkach – október, november, december. Sú to peniaze, ktoré boli určené práve na covidovú situáciu."
 • Rastislav Švirk, učiteľ, SPŠ strojnícka Prešov: "Máme tu kamerový systém, môžem využívať tri kamery. Jednou si zaberám to, čo robím na počítači, druhou kamerou  snímam to, čo sa deje priamo v priestore stroja a tu majú chlapci prístup k tomu, aby videli, čo sa odohráva v celkosti."
 • Martina Pavlaninová, učiteľka, SPŠ strojnícka Prešov: "Je to náročne, pretože nám chýba spätná väzba."

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Leto zachránili domáci turisti
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Počas letných mesiacov stúpol v kraji predovšetkým počet domácich turistov. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia počas roka však celkový počet ubytovaných turistov klesol a to po piatich rokoch stúpajúcej krivky. Podobné štatistiky sa týkajú aj údajov o počte prenocovaní. Najhoršie to bolo v apríli, keď klesla návštevnosť Prešovského kraja o priepastných 99% oproti roku 2019. Podľa zverejnených čísel preferoval domáci turista prírodný cestovný ruch.

Tabuľka
Prehľad návštevnosti v PSK
 

Celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení v PSK        251 726

                                                                                                          pokles o 5 %

počet zahraničných návštevníkov                                                     pokles o 36,3 %

počet domácich návštevníkov                                                           nárast o 14 %

 

Počet prenocovaní                                                                           846 919

                                                                                                          pokles o 8,5 %

počet prenocovaní zahraničných návštevníkov                                pokles o 39%

počet prenocovaní domácich návštevníkov                                      nárast o 7,7 %

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR

 

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 06.11.2020 HoreTlačiť