Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - júl 27. týždeň

 

Týždeň v PSK - júl 2020 - 27. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Hrad Ľubovňa - Palác Ľubomirských obnovený
 2. Stredné školy - ďalšia racionalizácia
 3. V kraji pribudli ďalšie cyklochodníky
 4. Zbierka – školské pomôcky pre deti v núdzi

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Na Úrade PSK prebiehal 29. júna informačný seminár k 3. výzve cezhraničného programu Interreg PL-SK 2014-2020. Úspešní žiadatelia budú realizovať mikroprojekty v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
 • Krajské múzeum v Prešove pozýva na netradičnú výstavu, ktorá pripomína 40 rokov od nasťahovania prvých obyvateľov do panelových blokov najväčšieho prešovského sídliska Sekčov. Výstava je sprístupnená v priestoroch Eperia Shopping Mall a potrvá do 31. júla.
 • Témami spoločného rokovania predsedu PSK Milana Majerského s generálnou riaditeľkou sekcie programov cezhraničnej spolupráce MPaRV SR Katarínou Mihaľovou bola aktuálna situácia implementácie cezhraničných programov. Priblížili aj nové programovacie obdobie pre program Poľsko-Slovensko 2021-2027.
 • Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove n./Topľou hľadá učiteľa informatiky, najlepšie v kombinácii s ďalším aprobačným predmetom (MAT, FYZ, ANJ). Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť najneskôr do 15. júla. Všetky informácie sú zverejnené na webovom sídle kraja www.vucpo.sk

Jingel PSK

Hrad Ľubovňa - Palác Ľubomirských obnovený
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Ukážka trubač – 5 sek.

Hrad Ľubovňa zvýšil svoju atraktivitu. Po obnove renesančného a gotického paláca  v minulých rokoch prešiel kompletnou obnovou barokový palác Ľubomirských. Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ investoval do jeho rekonštrukcie 1,9 milióna eur.

Nasleduje priama reč.

 • Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea: "60% prác sú reštaurátorské práce, teda vysoko odborne zdatnými odborníkmi. Odvodnil sa celý palác, robila sa strecha, fasáda."
 • Magdaléna Jánovská, architektka: "My sme mu prinavrátili pôvodné hodnoty. My sme tu nič nenamaľovali, nevymysleli, nepridali. My sme len odstránili všetko to cementové, omietkové, nevhodné čo tu bolo."
 • Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea: "Je tu dokonca rekuperácia, čiže vzduchotechnika rovno v skalnom brale, ktorá má zabezpečiť, aby tie omietky vydržali minimálne ďalších päť storočí."
 • Magdaléna Jánovská, architektka: "To čo sa aj počas samotnej realizácie stavby podarilo odkryť, tak sme aktuálne zaradili do tohto výsledku."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Je to perla medzi hradmi, jednak na Slovensku a určite v Prešovskom samosprávnom kraji najviac navštevovaný hrad. 214 tisíc ľudí, ktorí navštívilo tento hrad v minulý rok, je naozaj takým preddavkom toho, že očakávame, aj napriek tomu, že je korona, že prídu ľudia a navštívia tento hrad."

V paláci bolo komplexne zrekonštruovaných 14 komnát. Nebudú v nich chýbať ani nálezy objavené počas samotnej rekonštrukcie, napríklad Čierna kuchyňa. Súčasťou slávnostnej kolaudácie barokového paláca bolo uloženie časovej schránky. Znova otvorená bude až o 122 rokov.

Ruch – ukladanie časovej schránky

- Naši predkovia nechávali takéto odkazy.

- Trubač – 3 sek.

Nasleduje priama reč.

 • Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea: "Dobová tlač, dobové platidlo, dobrý alkohol a my sme dali ešte aj rúška."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Nech tie ďalšie generácie vidia, ako žilo to ľudstvo, ktoré žije práve teraz."

Palác Ľubomirských ako rezidenčné sídlo významných šľachtických rodov a jeho interiérové expozície budú sprístupnené verejnosti v apríli budúceho roka.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Stredné školy - ďalšia racionalizácia

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK prejdú ďalšou fázou optimalizácie. Rozhodli o tom poslanci krajského zastupiteľstva. Zmeny sa dotknú škôl v štyroch okresoch. Župa tak reaguje na demografický vývoj so zámerom lepšieho uplatnenia študentov na trhu práce. Zmeny začnú  platiť od septembra 2021.

Nasleduje priama reč.

 • Marián Damankoš (Prešov), predseda komisie školstva pri ZPSK: "Školstvo musí reagovať na demografiu, nemôžeme mať naddimenzované školstvo na 45 tisíc žiakov, keď vieme, že máme 30 tisíc a v budúcnosti budeme mať pravdepodobne 25 tisíc."
 • Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "Naším dôvodom  nie je len znižovať finančnú náročnosť jednotlivých škôl, ale zabezpečiť kvalitu. Kvalitu viete zabezpečiť, keď máte dostatočný počet žiakov, keď máte plné úväzky pre pedagógov."

Racionalizácia stredných škôl nemá za cieľ zrušiť študijné odbory. Proces má zefektívniť ich fungovanie – využiť kapacity, materiálne vybavenie a zlepšiť finančnú kondíciu.

Nasleduje priama reč.

 • Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "My nerušíme odbory. Odbory ostávajú zachované. Akurát ich budeme spájať a sceľovať do veľkých celkov."
 • Marián Damankoš (Prešov), predseda komisie školstva pri ZPSK: "Čím viac žiakov máte, tým máte viac finančných zdrojov na motiváciu zamestnancov. Vôbec neplatí zásada - len aby bolo dosť peňazí. Škola s 500 žiakmi má iné manažérske rozhodovania, má iné možnosti vzdelávania ako škola so 120 žiakmi."

Proces optimalizácie siete stredných škôl v pôsobnosti PSK bude pokračovať aj v ďalších okresoch - Snina a Vranov nad Topľou. Aktuálne sa analyzuje situácia a hľadajú riešenia na efektívnu optimalizáciu.

Tabuľka

Schválené zmeny v sieti stredných škôl PSK
Prešov

Vyradenie OA, Volgogradská a SOŠ podnikania, Masarykova zo siete škôl k 31. augustu 2021.

Vytvorenie Spojenej školy s organizačnými zložkami – Obchodná akadémia a SOŠ podnikania.

Medzilaborce

Vyradenie Gymnázium, Duchnovičova a SOŠ polytechnická, Duchnovičova zo siete škôl k 31. augustu 2021.

Vytvorenie Spojenej školy s organizačnými zložkami – Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická A. Warhola.

Stropkov

Vyradenie SOŠ služieb, Hlavná zo siete škôl k 31. augustu 2021.

Zaradenie Elokovaného pracoviska ako súčasť SOŠ elektrotechnickej, Hviezdoslavova Stropkov.

Levoča

Vyradenie Spojenej školy, Bijacovce zo siete škôl k 31. augustu 2021.

Zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce ako súčasť SOŠ lesníckej, Kollárova Prešov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

V kraji pribudli ďalšie cyklochodníky
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V krátkom čase pribudli v kraji ďalšie nové cyklochodníky. V Levoči je to 1,5 kilometrový úsek v Levočskej doline. Kraj na jeho výstavbu prispel sumou 170 tisíc eur, a to prostredníctvom dotácie z Výzvy pre región. Celkový rozpočet v poradí štvrtej etapy budovania cyklochodníka bol takmer 360 tisíc eur. Cyklisti už naplno využívajú aj nové spojenie medzi Veľkým Šarišom a Šarišskými Michaľanmi, ktorého súčasťou je atraktívny hradný most. Investícia do novej päťkilometrovej trasy bola vo výške takmer 1,2 milióna eur. Cyklochodník je súčasťou medzinárodnej trasy EuroVelo 11. Aj tu samosprávny kraj prispel prostredníctvom Výzvy pre región sumou 27 tisíc eur.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Zbierka – školské pomôcky pre deti v núdzi
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Aj tento rok sa župné stredné školy a Úrad PSK zapojili do celoslovenskej charitatívnej zbierky, ktorej cieľom je zabezpečiť školské pomôcky pre deti v núdzi. Aktovky, písacie potreby, zošity, knihy, ale aj maľovanky poputujú deťom z Nadácie pre podporu rodiny a do Gréckokatolíckej charity Prešov. Tá ich odovzdá do krízových centier či deťom z charitných detských domovov.

Tabuľka

SŠ v pôsobnosti PSK zapojené do zbierky školských pomôcok 2020

Gymnázium Konštantínova Prešov

SOŠ pedagogická Prešov

SPŠ strojnícka Prešov

SPŠ Snina

SPŠ Svidník

Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

« obsah

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 07.07.2020 HoreTlačiť