Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - január 4. týždeň

Týždeň v PSK - január 2020 - 4. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Kroky k rozvoju Polonín
 2. Kancelária ÚVO na prešovskej župe
 3. Vízia modernizácie múzea A. Warhola

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Hlasujte za naj športovca roka 2019. A to do 31. januára. Bližšie informácie nájdete na www.vucpo.sk.
 • Pozývame vás na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility PSK. Stretnutie sa uskutoční 30. januára o 10.00 hod. vo Veľkej zasadačke Úradu PSK.
 • PSK hľadá hlavného kontrolóra. Požadované doklady je potrebné zaslať do 24. januára do 14.30 hod. Bližšie informácie nájdete na www.vucpo.sk v sekcii voľba hlavného kontrolóra.
 • Jedným z vrcholov tohto roka na Hrade Ľubovňa bude nepochybne sprístupnenie obnoveného paláca Ľubomirských. Aktuálne sa tu finišuje s rekonštrukčnými a stavebnými prácami. Tiež sa pracuje na zariadení všetkých jeho 12 komnát.

Jingel PSK

Kroky k rozvoju Polonín
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách podpísal Prešovský samosprávny kraj 16. januára. Dokument je vyjadrením spoločného záujmu pri podpore ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Snina a najmä oblasti Národného parku Poloniny a participácii na novom koncepte cestovného ruchu. 

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "Tých výziev je viac. Samozrejme, my by sme boli radi, aby vznikli nové ubytovacie kapacity. Nové penzióny, hotely - na to je potrebné, samozrejme,  voda a kanál, čiže preto to ide v súčinnosti, ruka v ruke jedno s druhým. A bytostnou podmienkou pre rozvoj sú aj vyznačené cyklotrasy."

Podmienkou pre rozvoj cestovného ruchu je dobudovanie chýbajúcej základnej  infraštruktúry – vodovodnej a kanalizačnej siete v celom okrese Snina. Signatári memoranda sú pripravení realizovať Poloniny trail – Poloninskú turistickú trasu, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Nasleduje priama reč.

 • Ganiela Galandová, primátorka mesta Snina: "Pre nás ako pre mesto, ktoré už má svoju vybudovanú svoju infraštruktúru, skôr to zameranie sa na tie komponenty ku kultúrnemu dedičstvu, ale aj tá dovybavenosť, čo sa týka turistickej infraštruktúry."
 • Ján Holinka, poslanec ZPSK, starosta obce Ulič: "Pre mňa je najdôležitejšie, aby tieto cyklotrasy, ktoré majú byť boli prepojené hlavne na poľskú stranu, kde je dostatok turistov a hlavne spropagované na čím väčšom území na poľskej strane, aby sme tých turistov dostali k nám."
 • Miroslav Bober, starosta obce Stakčín: "Potrebujeme tam dať taký produkt, ktorý ľudí udrží a našou devízou je samotná príroda, ten kraj. To môžeme ponúknuť celému svetu."

Poloninská turistická trasa má zlepšiť mobilitu, dostupnosť obcí a vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov. Vybudovanie Poloniny trail pritom korešponduje s cieľmi PSK a iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions  realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou.

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Kancelária ÚVO na prešovskej župe

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

V priestoroch úradu Prešovského samosprávneho kraja bolo otvorené stále pracovisko Úradu pre verejné obstarávanie. Prešovská župa je treťou krajskou samosprávou, kde má UVO svoje pracovisko.

Nasleduje priama reč.

 • Miroslav Hlivák, predseda ÚVO: "Náš cieľ je, aby v podstate sme tu vybudovali v tomto regióne v Prešove, sme na pôde župy, takéto miest, kde budú môcť starostovia z tohto regiónu sa obracať na úrad. Kvalita poskytnutých metodických usmernení a školení bude identická, ako bude v Bratislave."
 • Milan Majerský, predseda PSK: "Verím, že kontakt s touto kanceláriou bude jednoduchý, dostupný. Ocenia to predovšetkým starostovia, primátori z odľahlých obcí a miest a bude to slúžiť k dobru všetkých občanov."
 • Ján Rychnavský, vedúci pracoviska ÚVO Prešov: "Budeme ako to miesto prvého kontaktu, kde sa budú môcť prísť informovať o tých problémoch, ktoré ich najviac trápia."

Úrad pre verejné obstarávanie otvorením stálej kancelárie na pôde Úradu PSK v Prešove uplatňuje proklienstky prístup voči všetkým subjektom, ktoré vstupujú do procesu verejných nákupov.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

Vízia modernizácie múzea A. Warhola
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

PSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predstavil víziu rekonštrukcie Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Rozsiahla rekonštrukcia sa bude hradiť z dotácie vlády Slovenskej republiky vo výške 7,1 milióna eur. Krajská samospráva plánuje z týchto zdrojov zrekonštruovať fasádu, pribudnú nové schodiská, výťahy a nové priestory. Peniaze využije aj na zateplenie, výmenu okien, dverí, zasklených stien či podláh. Vymení sa elektrické vedenie, vzduchotechnika, ako aj zabezpečovací systém. Rekonštrukcia múzea prinesie rozšírenie galérie i depozitu, vznik nových ateliérov, priestor pre vzdelávacie programy a pútavejšie expozície.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 30.01.2020 HoreTlačiť