Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Týždeň v PSK - február 7. týždeň

Týždeň v PSK - február 2020 - 7. týždeň

Týždeň v PSK

Videozáznam

 

Obsah

 1. Vyhlásené sú výzvy na dotácie z PSK
 2. Modernizácia cesty v pohraničí
 3. O hlavnom kontrolórovi rozhodol žreb

Textová alternatíva videozáznamu

Jingel úvod

Headline titulky (flashové správy - správy zobrazujúce pri každom príspevku v spodnej časti)

 • Najúspešnejším športovcom za rok 2019 sa stal hádzanár Tatranu Prešov Lukáš Urban. Cenu si prevzal na slávnostnom oceňovaní 12. februára v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
 • Krajskí poslanci odklepli prípravu technickej správy a projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ na svojom 18. zasadnutí zastupiteľstva. Odhadovaná suma projektovej dotácie je vyčíslená na 100-tisíc eur.
 • Predseda PSK Milan Majerský podpísal v sobotu 8. februára memorandum o spolupráci s prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom. Cieľom je vytvoriť hokejovú akadémiu v kraji a podporiť mladé hokejové talenty.
 • Podtatranské múzeum v Poprade s pobočkou v Spišskej Sobote pozýva na výstavu Netradično-tradičná svadba. Ide o autorskú výstavu návrhárky a výtvarníčky Ivety Košíkovej. Podujatie sa koná v rámci Národného týždňa manželstva a trvá do 1. marca.

Jingel PSK

Vyhlásené sú výzvy na dotácie z PSK
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu na rokovaní 10. februára rozhodli o vyhlásení troch výziev na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK pre rok 2020. Župa v nich rozdelí celkovo vyše 5,6 milióna eur.

Nasleduje priama reč.

 • Bystrík Mucha, riaditeľ Úradu PSK: "Prioritou ostáva budovanie športovísk, oprava alebo pomoc pri rekonštrukcii rôznych kultúrnych pamiatok, pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí. Tou najväčšou sumou chceme podporiť budovanie cyklotrás a ďalšie projekty, ktoré sú o rozvoji v jednotlivých regiónoch."

Pre úspešných žiadateľov v rámci Výzvy pre región rozdelia v dvoch kolách viac ako 4,38 milióna eur. Na Výzvu Mikroprogram PSK vyčlenili poslanci vyše jeden milión eur. Sumu 224 600 eur rozdelí predseda kraja Milan Majerský v rámci Výzvy predsedu PSK. Záujem o poskytnutie príspevku župy na realizáciu aktivít sa teší veľkej obľube a aktuálny ročník priniesol aj niekoľko noviniek.

Nasleduje priama reč.

 • Ivan Hopta, poslanec ZPSK (Humenné): "Pri výzve na dotácie sme znížili minimálnu čiastku z tisíc na 700 eur, a tým podľa môjho názoru sa bude môcť zapojiť do tejto výzvy viac obcí aj tých menších. V športe mi prešiel pozmeňovací návrh, aby finančné prostriedky mohli byť použité aj na dopravu športovcov."
 • Jozef Kmec, poslanec ZPSK (Bardejov): "Výzva predsedu a mikroprojekty - myslím, že to pomôže množstvu malých obcí, ktoré realizujú nejaké kultúrne podujatia, nejaké športové podujatia a realizujú ich v takom menšom. Čiže ak my im dáme napríklad tisíc eur, oni si tých 20% doplatia."
 • Bystrík Mucha, riaditeľ Úradu PSK: "Možno by som podčiarkol vyčlenene čiastky zhruba 200 tisíc eur vo Výzve pre regióny a to je podpora rozvoja sociálnych služieb a paliatívnej zdravotnej starostlivosti."
 • Pavel Hudaček, poslanec ZPSK (Kežmarok): "Každá jedna z týchto výziev je špecifická, pretože každá jedna umožňuje obciam, či občianskym združeniam pomôcť si pri projektoch, na ktoré by inak tie peniaze nemali."

Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá na území kraja, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, neziskové organizácie, občianske združenia, podnikatelia a právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je PSK. Podrobné informácie a potrebné formuláre k jednotlivým výzvam na poskytnutie dotácie nájdete na webovom portáli kraja vucpo.sk.

Tabuľka 1

Výzva pre región
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Program 1 - Podpora cyklodopravy a cykloturizmu

Program 2 - Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych

pamiatok

Program 3 - Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK

Program 4 - Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej

starostlivosti

 

Termín na predloženie žiadosti          do 30. marca 2020

Termín schválenia dotácie                 jún 2020

Celková alokácia výzvy                   3 200 000 eur

 

Tabuľka 2

Výzva Mikroprogram PSK
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Program Šport

Program Kultúra

Program Sociálne služby

 

Termín realizácie                                1. január 2020 – 31. október 2020

Termín na predloženie žiadosti          do 30. marca

Min. výška dotácie                                     700 eur

Max. výška dotácie                                10 000 eur

Celková alokácia výzvy                   1 010 700 eur

 

Tabuľka 3

Výzva predsedu PSK
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020

Program Šport

Program Kultúra

Program Sociálne služby

 

Termín realizácie                                1. január 2020 – 31. október 2020

Termín na predloženie žiadosti          priebežne, najneskôr do 30. júna

Min. výška dotácie                               1 000 eur

Max. výška dotácie                             10 000 eur

Celková alokácia výzvy                   224 600 eur

« obsah

Predel Jingel Týždeň v PSK

Modernizácia cesty v pohraničí

Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Prešovský samosprávny kraj začal podpisom zmluvy realizovať modernizáciu cesty medzi obcami Stakčín a Ulič. Ide o spoločný projekt so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny, ktorý je financovaný Európskou úniou z programu ENI. Pre obnovu komunikácie na území PSK je určených 1,98 milióna eur. Celkový rozpočet projektu je takmer 4,3 milióna eur. Modernizovať sa budú úseky na oboch stranách hraníc.

Nasleduje priama reč.

 • Marcel Horváth, riaditeľ SÚC PSK: "Na našej strane 8,3 kilometra cesty 2/558 a dva mostné objekty. Na ukrajinskej strane 11,5 kilometra a jeden mostný objekt."

Skvalitnenie technických a bezpečnostných parametrov ciest je jedným z cieľov tohto projektu. Očakáva sa aj zlepšenie dostupnosti slovenských a ukrajinských prihraničných regiónov a rozvoj cestovného ruchu.

Nasleduje priama reč.

 • Milan Majerský, predseda PSK: "V sninskom okrese máme Poloniny. Je to národný park, ktorý je zapísaný vo Svetovom kultúrnom dedičstve UNESCO a jednak aj v spolupráci Catching- up region so Svetovou bankou a Európskou komisiou sa snažíme naštartovať a znovu tam pritiahnuť ľudí, prilákať nových turistov."
 • Ján Holinka, poslanec ZPSK, starosta obce Ulič: "Je to územie, ktoré je tak trochu odrezané od sveta. Z jednej strany je to Schengenská hranica, z druhej strany nepriechodné územie na juh, z tretej strany je to vodárenská nádrž Starina. Takže sme radi, že táto cesta sa ide opravovať. Ide o bezpečnosť ľudí, ktorí v tomto území žijú, ktorí tam prichádzajú."
 • Jaroslav Regec, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR: "Je vízia, aby v roku 2030 sme mali vytvorený funkčný, cezhraničný kooperatívny región, ktorý bude spolupracujúci a fungujúci."

So samotnou modernizáciou sa má začať v júli. Po vynovenej ceste prejdú motoristi v septembri 2021.

« obsah

Jingel - PSK Týždeň v PSK

O hlavnom kontrolórovi rozhodol žreb
Týždeň v PSK: Cesty (flashové správy)

Poslanci krajského parlamentu volili hlavného kontrolóra PSK. O konečnom verdikte rozhodol nakoniec žreb. Do samotnej voľby sa prihlásili piati uchádzači, z ktorých sa jeden kandidatúry vzdal. Po krátkej prezentácii kanditádov pristúpilo zastupiteľstvo k voľbe a do druhého kola postúpili doterajší hlavný kontrolór Jozef Hudák a Miroslav Mikloš.

Z celkového počtu 60 hlasov poslancov získali obaja kandidáti presnú polovicu a zrodila sa remíza 30-30.   O tom, kto sa stane hlavným kontrolórom rozhodol podľa zákona - žreb.

Ukážka žreb

Nasleduje priama reč.

 • Miroslav Mikloš, novozvolený hlavný kontrolór PSK: "Čítal som zákon bolo to tam uvedené, ale som si to nevedel predstaviť, ani som si nespájal, žeby sa také niečo mohlo stať."  

Miroslav Mikloš doteraz pôsobil na viacerých manažérskych pozíciách a 20 rokov je súdnym znalcom zapísaným v odbore ekonómia a manažment.

Nasleduje priama reč.

 • Miroslav Mikloš, novozvolený hlavný kontrolór PSK: "Kontrolu vykonávať zodpovedne, čestne, nezávislo. Výsledky kontroly použiť skôr  do metodiky, aby sa to viackrát nestávalo, ak teda príde k nejakému zlyhaniu."

Zvolený kontrolór PSK sa ujme svojej funkcie 20. februára. Stal sa v poradí štvrtým hlavným kontrolórom PSK.

« obsah

***

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 16.01.2020 / Aktualizované: 13.02.2020 HoreTlačiť