Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Národný inšpektorát práce rozbieha kampaň Pracuj legálne - Pracuj bezpečne

Kampaň sa sústreďuje aj na prevenciu nelegálneho zamestnávania

Oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny

Národný inšpektorát práce odštartoval 1. januára 2020 dvojročnú kampaň zameranú na prevenciu s názvom „Pracuj legálne - Pracuj bezpečne“. Cieľom tejto kampane je pomôcť predchádzať vzniku úrazov a život a zdravie ohrozujúcich udalostí na pracoviskách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V otázkach pracovnoprávnych vzťahov sa inšpekcia práce sústredí predovšetkým na prevenciu nelegálneho zamestnávania a potieranie nedeklarovanej práce. 

Národný inšpektorát práce v rámci kampane plánuje osloviť široké spektrum zamestnávateľov, zamestnancov ale tiež samostatne zárobkovo činných osôb. Inšpektori práce budú rozširovať myšlienky a  propagačné materiály súvisiace s kampaňou na odborných konferenciách a seminároch, ktorým NIP poskytol záštitu a navyše bude Národný inšpektorát práce počas celého roka organizovať vlastné bezplatné semináre a ďalšie osvetové aktivity. Viaceré z týchto podujatí budú realizované v spolupráci so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami ale aj so zástupcami zamestnancov prostredníctvom odborových organizácií.

„Využívanie nelegálnych pracovníkov a nedeklarovaná práca sú medzinárodný fenomén, do ktorého sú zapojení domáci i zahraniční zamestnávatelia. Tento problém v slovenských podmienkach naberá na aktuálnosti aj v súvislosti s nárastom počtu zamestnancov z krajín mimo Európskej únie prichádzajúcich na náš pracovný trh. Musíme si všetci uvedomiť, že spoločnosti, ktoré zamestnávajú nelegálnych pracovníkov, sa dopúšťajú deformovania podnikateľského prostredia. Získavajú neprimerané konkurenčné výhody a spôsobujú škody nielen firmám pôsobiacim v rovnakom odvetví legálne, ale aj celej spoločnosti. Preto sa stal boj proti nedeklarovanej práci jednou z priorít Európskej únie,“ hovorí Ing. Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce.

Všetky aktuálne informácie týkajúce sa kampane budú pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce www.ip.gov.sk a profilu @inspekciapracesr  na sociálnej sieti facebook.

Ing. Trcka Ján - vedúci Oddelenia medzinárodných vzťahov a komunikácie NIP

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 224, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 27.01.2020 / Aktualizované: 27.01.2020 HoreTlačiť