Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program Región IT riešení podporil záujem žiakov o oblasť informačných systémov

Vytvorené softvérové riešenia sa aplikujú v praxi

Záverečné vyhodnotenie vzdelávacieho programu Región IT riešení, v ktorom v horizonte jedného roka spolupracovali spoločnosť Unicorn Systems SK, Prešovský samosprávny kraj  (PSK) a stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, prinieslo nové softvérové riešenia využiteľné v praxi.

Projekt sa realizoval v školskom roku 2019/2020.  Jeho zámerom bolo identifikovať talentovaných žiakov, ktorí majú záujem o IT oblasť, podporovať ich zručnosti v oblasti výroby softvérových riešení, webových stránok a prezentácií.  A tým zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov stredných odborných škôl a gymnázií v danej sfére. Spoluprácou s Unicorn Systems SK (ďalej len Unicorn), zaoberajúcou sa 30 rokov vývojom informačných systémov, sa sledovalo tiež priame prepojenie zapojených škôl a ich žiakov na regionálny trh práce.  

Do vzdelávacieho programu vstúpil PSK vôbec ako prvý kraj na Slovensku. Nominovaných doň bolo 56 študentov z desiatich  župných  stredných škôl. Projekt napokon úspešne dokončilo 28 študentov zo 6 tímov zo Strednej priemyselnej školy Snina, Strednej odbornej školy technickej Stará Ľubovňa, Strednej priemyselnej školy technickej Bardejov, Gymnázia J. Francisciho Rimavského Levoča, Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Prešov a Obchodnej akadémie Stará Ľubovňa.

Projektové tímy mali v priebehu jedného roka (od mája 2019 do mája 2020) pracovať v dvoch kategóriách - webové zadania a aplikačné zadania, s cieľom aplikovať ich v budúcnosti v rámci webových stránok a IT riešení svojich škôl. Pre spracovanie zadania využívali Unicorn Application Framework tak z pohľadu metodiky vývoja ako aj použitej technológie. Svoje práce stavali nad aplikáciou pre tvorbu a správu responzívnych webov uuWebKit.

„Všetky zúčastnené tímy absolvovali v septembri 2019 vstupné dvojdňové školenie, počas ktorého sa oboznámili s pracovnými nástrojmi. Následne po dobu jedného roka pracovali vo vytvorených tímoch pod vedením svojich pedagogických koordinátorov. Jednotlivé aktivity od nastavenia spolupráce v každom tíme manažoval technický líder z Unicornu. Žiaci a koordinátori boli naozaj pracovití a nezastavila ich vo vývoji nových aplikácií a webových stránok ani pandémia koronavírusu, ktorá nám do projektu vstúpila v marci 2019. Počas jeho trvania odpracovali  1179 hodín, uskutočnili 151 hovorov a poslali si 1 278 správ,“ priblížil priebeh vzdelávacieho programu projektový manažér Unicornu Vladimír Fryk. 

Žiaci vytvorili nové softvérové riešenia pre svoje školy, ako sú napríklad nový školský informačný systém, riešenie pre správu školského majetku či školskej knižnice. A taktiež webové stránky, ktoré si môžu aplikovať v praxi.

Najlepší web program predstavila Obchodná akadémia Stará Ľubovňa, najlepšiu aplikáciu vytvoril tím Pegas z SPŠE Prešov. Tromi najlepšími – najaktívnejšími žiakmi v kategórii aplikačné zadanie sa stali Branislav Bíly a Erik Wittner z SPŠE Prešov, v kategórii webové zadania Michal Gally z Gymnázia J. Francisciho-Rimavského Levoča. Tí si ocenenie v rámci záverečného vyhodnotenia prevzali na Úrade PSK. Spoločnosť Unicorn najúspešnejším žiakom ako hlavnú cenu ponúkla možnosť štúdia na Unicorn University v Prešove v programe Unicorn Work&Study.

„Projekt Región IT riešení nám ukázal, že v našom kraji máme veľa talentovaných a inšpiratívnych mladých  ľudí, ktorým je oblasť informačných technológií veľmi blízka. Ak týchto perspektívnych mladých ľudí chceme udržať v regióne, je potrebné ich  zručnosti a schopnosti podporovať, čo bolo práve zámerom tohto vzdelávacieho programu. Sféra IT má veľkú budúcnosť a na trhu je žiadaná, navyše je aj dobre ohodnotená, preto vzdelávací program, ktorý vznikol v spolupráci so spoločnosťou Unicorn a ktorý poukázal na veľký záujem našich žiakov o túto oblasť, hodnotím veľmi pozitívne,“ vyjadril sa počas záverečného hodnotenia programu a oceňovania najlepších tímov a žiakov predseda PSK Milan Majerský.

Prvý ročník realizovaného projektu Región IT riešení potvrdil, že zámer rozšíriť možnosti spolupráce s akademickou pôdou na úrovni stredných škôl je potrebný a dôležitý krok. Spoločnosť Unicorn prejavila záujem pokračovať vo vzdelávacom programe aj v budúcnosti.

„Ďakujem predstaviteľom Prešovského samosprávneho kraja, zúčastneným školám a žiakom, a, samozrejme, mojim kolegom za úspešnú realizáciu a prevedenie programu. Program Región IT riešení, ale aj celkové pôsobenie Unicornu v Prešovskom kraji má dva synergické ciele, a to vyvíjať v Prešove svetové softvérové riešenia, a tým udržať šikovné mozgy v regióne, čím sa podporí aj jeho rozvoj. Verím, že podobné aktivity majú budúcnosť, pretože mať skúsenosti a zručnosti v IT je predpokladom pre úspešnú kariéru,“ dodal na záver riaditeľ Unicorn Systems SK, Richard Schwartz.

***

Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Fotogaléria:

 

Facebook Youtube

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 21.09.2020 / Aktualizované: 02.10.2020 HoreTlačiť