Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kooperačné rady SPR majú svojich predsedov

Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie

Regionálny rozvoj

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa vo štvrtok 19. novembra uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Horný Zemplín, Šariš a Spiš. Pre naďalej platné prísne opatrenia stretnutie prebehlo online formou.

Podpisom Memoranda o spolupráci pri príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie dňa 10.11.2020 medzi predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským a primátormi okresných miest v PSK a následným pristúpením obcí a miest v jednotlivých SPR k spomínanému Memorandu o spolupráci sa v PSK inštitucionalizovali tri strategicko-plánovacie regióny (SPR): Horný Zemplín, Šariš a Spiš.

Táto inštitucionalizácia bola pre PSK kľúčová a má zásadný vplyv na ďalší postup Úradu PSK pri kreovaní Rady partnerstva PSK a pri príprave Integrovanej územnej stratégie PSK pre programové obdobie 2021 – 2027 s cieľom zefektívniť plánovanie, riadenie, rozhodovanie a financovanie v území cez integrované projekty.

Inštitucionalizáciou jednotlivých SPR sa vytvorili podmienky pre uskutočnenie ustanovujúcich zasadnutí Kooperačných rád strategicko-plánovacích regiónov Horný Zemplín, Šariš a Spiš. Ustanovujúce zasadnutia sa uskutočnili vo štvrtok, 19.11.2020.

Členom kooperačných rád SPR boli na týchto zasadnutiach odovzdané menovacie dekréty, taktiež boli prerokované návrhy Štatútov kooperačných rád SPR, v každej Kooperačnej rade boli zvolení po traja podpredsedovia (jeden podpredseda za každú komoru) a predstavený bol návrh štruktúry priorít a cieľov Integrovanej územnej stratégie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2021 – 2027.

Každá kooperačná rada pozostáva z troch komôr: z Komory regionálnej samosprávy, Komory miestnej samosprávy a Komory ostatných sociálno-ekonomických partnerov. Rokovanie kooperačnej rady vedie jej predseda. Za predsedu Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín bol menovaný Pavol Zajac, SPR Šariš Ján Pecuch a SPR Spiš Miroslav Perignáth.

Kooperačná rada SPR predstavuje stály kolektívny, komunikačný a koordinačný orgán, ako aj nástroj územnej spolupráce na území SPR. Ide o dobrovoľnú platformu pre trvalú spoluprácu sociálno-ekonomických partnerov na území strategicko-plánovacieho regiónu, predstavujúcu (o. i.) inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie a pre výber projektových zámerov z územia daného SPR, navrhovaných Rade partnerstva PSK na ich definitívne schválenie a následnú implementáciu.

Ďalšie zasadnutie Kooperačných rád jednotlivých SPR je naplánované na prvý decembrový týždeň.

***

V Prešove dňa 20. novembra 2020

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

Fotogaléria

Facebook

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 20.11.2020 / Aktualizované: 23.11.2020 HoreTlačiť