Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Druhé zasadnutie Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu

Najdôležitejšou témou - návrh integrovaných projektových balíčkov

Regionálny rozvoj

Na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa v utorok 8. decembra uskutočnilo v poradí druhé zasadnutie Kooperačných rád strategicko-plánovacích regiónov. Pre naďalej platné prísne opatrenia stretnutie prebehlo online formou.

V poradí druhé zasadnutie Kooperačnej rady strategicko-plánovacieho regiónu (SPR) Horný Zemplín, Šariš a Spiš sa uskutočnilo 8. decembra na Úrade PSK. Členovia jednotlivých komôr Kooperačnej rady SPR na zasadnutí zobrali na vedomie  Štatút a Rokovací poriadok Kooperačných rád jednotlivých SPR, ktorý bol schválený 26. novembra Radou partnerstva PSK.

Najdôležitejším bodom programu bolo predstavenie a následná diskusia k Návrhu integrovaných projektových balíčkov pre Integrovanú územnú stratégiu PSK na roky 2021-2027.

Integrovaný projektový balíček predstavuje súbor vzájomne prepojených a súvisiacich projektov, ktorého realizácia ako celku  je potrebná pre naplnenie niektorej z priorít Integrovanej územnej stratégie.

Jadrom integrovaného projektového balíčka je spravidla kľúčová/nosná operácia (projekt), ktorej efekt je podporený viacerými doplnkovými operáciami (projektmi) zastrešenými tematickými projektovými balíčkami.   

Ďalšie zasadnutie Kooperačných rád jednotlivých SPR je naplánované na začiatok budúceho roka.

***

V Prešove dňa 8. decembra 2020

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia 

Facebook

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 08.12.2020 / Aktualizované: 08.12.2020 HoreTlačiť